Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine effectief en goed verdraagbaar

Delen via:
EACS 2021

Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine blijkt zeer effectief, goed verdraagbaar en gebruikers geven er de voorkeur aan boven orale therapie, zo bleek uit fase III/III-onderzoek. Bevestigd virologisch falen kwam niet vaak voor; de baseline-incidentie van gearchiveerde rilpivirine met resistentie-geassocieerde mutaties en hiv-subtype A6/A1 was laag en consistent met regionale data.

Cabotegravir plus rilpivirine is het eerste volledige langwerkende regime dat wordt aanbevolen door de richtlijnen en dat in Europa is goedgekeurd voor het behouden van virologische suppressie bij mensen met hiv-1. In deze post-hocanalyse werden werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid belicht van de Europese deelnemers die naïef zijn voor cabotegravir en rilpivirine (n = 522) uit de gepoolde populatie van ATLAS-, FLAIR- en ATLAS-2M-fase III/IIIb-studies (n = 1245).

In totaal werden 522 mensen behandeld met langwerkend cabotegravir plus rilpivirine (elke 8 weken n = 135; elke 4 weken, n = 387). De mediane leeftijd bedroeg 40 jaar, 21,3% was vrouw en 89,1% was blank. Op week 48 had 95,0% van de deelnemers virologische suppressie behouden (hiv-1-RNA < 50 c/ml), 0,8% had hiv-1-RNA ≥ 50 c/ml en had 0,6% bevestigd virologisch falen. Bij 1 deelnemer met bevestigd virologisch falen werden alle drie de baselinefactoren vastgesteld die geassocieerd zijn met bevestigd virologisch falen: hiv-subtype A6/A1, gearchiveerde rilpivirine met resistentie-geassocieerde mutaties en een body mass index (BMI) ≥ 30 kg/m2). Gearchiveerde rilpivirine met resistentie-geassocieerde mutaties werd gezien bij 1,7% van de Europese deelnemers, subtype A6/A1 bij 2,7% en BMI ≥ 30 kg/m2 bij 9,8% van de Europese deelnemers.

De veiligheidsprofielen en het percentage injectieplaatsreacties waren tussen de Europese en de algemene populatie vergelijkbaar. Bijwerkingen deden zich bij 98% van de Europese deelnemers en bij 94%van de totale gepoolde populatie voor; ernstige bijwerkingen bij respectievelijk 5 en 4%. 90% van de deelnemers gaf de voorkeur aan een langwerkend regime ten opzichte van orale therapie.

Bron

Molina J-M. European phase 3/3b experience with long-acting cabotegravir and rilpivirine: efficacy, safety and virologic outcomes. EACS 2021, PE2/67.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg