Matige verbetering in longfunctie na ICS bij extreem prematuren

Delen via:
ERS 2022

Extreem vroeggeboren kinderen laten een matige verbetering in de longfunctie zien als zij op de basisschoolleeftijd inhalatiecorticosteroïden (ICS) gebruiken. Welke subgroepen het meeste baat hebben bij deze behandeling vraagt nader onderzoek. Dit blijkt uit de resultaten van de PICSI-trial.

Kinderen die te vroeg geboren werden, hebben vaak een lagere longfunctie dan kinderen die op tijd geboren werden. Dit geldt vooral bij een zwangerschap korter dan 32 weken (extreme vroeggeboorte). Ook ontwikkelt hun longfunctie zich in de loop der jaren minder goed. Voor deze kinderen zijn er, na de behandeling op de neonatale intensive care unit (NICU), nog geen effectieve interventies die de ontwikkeling van longziekten voorkomen.

Eind 2021 lieten Britse onderzoekers zien dat de longfunctie (FEV1) van vroeggeboren kinderen verbeterde als zij op de basisschoolleeftijd behandeld werden met ICS of met ICS in combinatie met een langwerkende bèta 2-agonist (LABA).1

Tijdens de ERS 2022 presenteerden Australische onderzoekers de resultaten van de PICSI-trial.2 Deze dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie onderzocht het effect van ICS op de longfunctie van extreem vroeggeboren kinderen (zwangerschapsduur < 32 weken). De kinderen (n = 170) waren op het moment van deelname 6 tot 12 jaar oud. Tijdens de studie gebruikten zij gedurende 12 weken fluticason (tweemaal daags 125 mg) of een placebo.

De FEV1 nam sterker toe bij kinderen in de ICS-groep dan bij kinderen in de placebogroep (respectievelijk 5,93 en 1,75%; p = 0,01). Ook de verandering in de FEV1/FVC-ratio was gunstiger in de ICS-groep (+3,69 versus -0,79%; p = 0,013). Tot slot lieten de kinderen in de ICS-groep een gunstiger ontwikkeling zien in de hoeveelheid stikstofmonoxide in de uitademingslucht (FeNO; -4,92 versus +0,11 ppb) en de respons op een luchtwegverwijder (BDR; -2,16 versus +0,97%).

In de ICS-groep trad bij 21,3% van de kinderen een klinisch-significante verbetering op van de FEV1 (z-score > 0,5). De BDR op baseline was voorspellend voor deze verbetering.

De onderzoekers concluderen dat een behandeling met ICS leidt tot een matige verbetering in de longfunctie. Welke kinderen vooral baat hebben bij ICS willen zij nader onderzoeken. De BDR op baseline kan een eerste aanwijzing geven voor de identificatie van deze kinderen.

Bron

  1. Goulden N, Cousins M, Hart K, et al. Inhaled corticosteroids alone and in combination with long-acting β2 receptor agonists to treat reduced lung function in preterm-born children: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2022 Feb 1;176(2):133-141.
  2. Simpson S, Urs S, Evans D, et al. Inhaled corticosteroids to improve lung function in survivors of very preterm birth: PICSI RCT. ERS 2022. Clinical trials session, abstract RCT2165.

“Wil je grotere doelen bereiken, dan moet je samen optrekken”

okt 2023 | ILD

Lees meer over “Wil je grotere doelen bereiken, dan moet je samen optrekken”

Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

okt 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

okt 2023 | Bacteriële infecties, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

sep 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

woensdag 11 okt 2023 van 15:30 tot 20:45 | ILD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

sep 2023 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

sep 2023 | Astma

Lees meer over Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

sep 2023

Lees meer over Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

sep 2023 | Astma

Lees meer over Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

sep 2023 | Astma

Lees meer over Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

sep 2023

Lees meer over Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

sep 2023 | COPD

Lees meer over Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01