Minder opstartproblemen na niertransplantatie met gebalanceerde kristalloïde infuusvloeistof

Delen via:
ASN 2022

Wereldwijd is natriumchloride 0,9% de meest gebruikte infuusvloeistof bij transplantatie, maar door het hoge chloridegehalte verhoogt dat het risico op vertraagd op gang komen van de donornier, ofwel delayed graft function (DGF). Nu blijkt dat vloeistoftherapie met gebalanceerde kristalloïde infuusvloeistof een aanzienlijk lager DGF-risico geeft dan met natriumchloride bij ontvangers van een postmortaal gedoneerde nier.

Deze resultaten presenteren Australische onderzoekers tijdens de High Impact Trials-sessie. Zij wilden uitzoeken of bij gebruik van een gebalanceerde kristalloïde infuusvloeistof met een laag chloridegehalte (Plasma-Lyte 148) in plaats van natriumchloride 0,9%, DGF minder vaak optreedt. In de multicenter BEST-Fluids-trial werden patiënten die getransplanteerd waren met een donornier van een overleden donor daarom 1:1 gerandomiseerd naar i.v.-vloeistoftherapie met gebalanceerde kristalloïde infuusvloeistof (n = 404) of naar natriumchloride 0,9% (n = 403) tijdens de ingreep en tot 48 uur posttransplantatie (totdat vloeistoftherapie werd gestopt). De primaire uitkomstmaat was DGF, gedefinieerd als dialyse binnen 7 dagen na transplantatie.

DGF bleek inderdaad minder vaak voor te komen in de groep met de gebalanceerde kristalloïde infuusvloeistof (30,0%) dan in de natriumchloride-groep (39,7%; RR 0,75; 95%-BI 0,66-0,84; p < 0,0001) en dit effect was zichtbaar in alle verschillende subgroepen voor onder meer type donor, perfusietijd en ischemietijd. Verder bleken er geen verschillen tussen de 2 groepen te zijn in het optreden van hyperkaliëmie, transplantaatfunctie 52 weken na transplantatie, acute rejectie, transplantaatfalen, sterfte én het aantal serious adverse events .

“Op basis van deze resultaten denken wij dat gebalanceerde kristalloïde infuusvloeistof de standaard vloeistoftherapie zou moeten worden tijdens en na niertransplantatie met een postmortaal gedoneerde nier”, stelt onderzoeker Michael Collins (Royal Adelaide Hospital). “De behandeling is namelijk simpel en goedkoop en leidt tot beter herstel van de patiënt na de transplantatie en mogelijk ook tot betere langetermijnuitkomsten.”

Bron:

Collins MG, Fahim M, Pascoe E, et al. The BEST-Fluids Trial: a randomized controlled trial of balanced crystalloid solution vs. saline to prevent delayed graft function in deceased donor kidney transplantation. ASN Kidney Week 2022, abstract FR-OR61

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01