Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Delen via:
AIDS 2022

Subcutane toediening van VRC01 was uitvoerbaar bij pasgeboren baby’s met hiv, zonder dat er zorgen rezen om hun veiligheid. VRC01 werd in een open-label gerandomiseerde studie al dan niet toegevoegd aan ART. De daling van hiv-1-DNA verschilde niet in beide groepen. Er zijn meer studies nodig waarin ook krachtiger antilichamen worden getest.

VRC01 is een breedneutraliserend antilichaam (bNAb) dat zich richt op bindingsplaatsen van CD4 en dat al werkzaam is gebleken tegen hiv bij volwassenen. Voor het eerst is gekeken naar de effectiviteit en veiligheid ervan bij pasgeboren baby’s.

Er werden in deze studie 61 baby’s gerandomiseerd, afkomstig uit Malawi, Botswana, Zimbabwe en Brazilië. Ze waren jonger dan 12 weken en begonnen met ART (nevirapine of lopinavir/ritonavir). De helft (n = 31) kreeg alleen ART, de andere helft (n = 30) kreeg er VRC01 bij in 4 doses van 40 mg/kg, toegediend in week 0, 2, 6 en 10. De primaire uitkomstmaten waren effectiviteit en veiligheid na 14 weken; de totale follow-up bedroeg 48 weken.

Op baseline was 44% van de baby’s in de VRC01-groep resistent voor de toegediende ART, in de controlegroep 33%. Verder waren op baseline 5 van de 17 baby’s (29%) die VRC01 kregen resistent voor dat middel, hetgeen werd gedefinieerd als een IC50 > 50 mcg/ml na toediening van alle VRC01-doses. Ongeveer 90% van de baby’s vertoonde plaatselijke reacties op de injectieplaats, maar deze waren niet hoger dan graad 2. Bijverschijnselen hoger dan graad 3 deden zich voor bij 40% van de baby’s in de VRC01-groep en bij 47% van de baby’s in de controlegroep; geen van deze bijwerkingen werd toegeschreven aan VRC01. Het ging meestal om anemie, neutropenie of gastro-intestinale stoornissen. De mediane dalspiegel van VRC01 was 83,1 mcg/ml, maar bij 31% van de baby’s kwam de dalspiegel niet boven de 50 mcg/ml uit. Er werden geen antilichamen tegen VCR01 gevonden. De mediane afname van HIV-1 DNA log10-kopieën per miljoen mononucleaire cellen in perifeer bloed (PBMCs) tussen week 0 en 14 was in de VRC01-groep 0,41 en in de controlegroep 0,53 (Wilcoxon p = 0,42).

Bron:

Khaitan A, et al. Phase I/II study of monoclonal antibody VRC01 with early antiretroviral therapy to promote clearance of HIV-1 infected cells in infants (IMPAACT 2008). AIDS 2022, abstract 12869.

Risico op ondersteluchtweginfecties: een GWAS met Mendeliaanse randomisatie-analyse

aug 2022 | Bacteriële infecties, Kinderen, Pneumonie

Lees meer over Risico op ondersteluchtweginfecties: een GWAS met Mendeliaanse randomisatie-analyse

Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

aug 2022 | HIV, Maag-darm-leveroncologie, Virale infecties

Lees meer over Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

Baricitinib vermindert sterfte van ernstig zieke COVID-19-patiënten

aug 2022

Lees meer over Baricitinib vermindert sterfte van ernstig zieke COVID-19-patiënten

Vervolgstappen in hiv-zorg

aug 2022 | HIV

Lees meer over Vervolgstappen in hiv-zorg

Vroeg starten van antiretrovirale therapie verlengt tijd tot virale rebound na onderbreking

aug 2022 | HIV

Lees meer over Vroeg starten van antiretrovirale therapie verlengt tijd tot virale rebound na onderbreking

Sterfte door ebola neemt af bij behandeling met REGN-EB3 en mAb114

aug 2022 | Virale infecties

Lees meer over Sterfte door ebola neemt af bij behandeling met REGN-EB3 en mAb114

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

“Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Lees meer
Lees meer over “Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Lees meer
Lees meer over Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Lees meer
Lees meer over Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Lees meer
Lees meer over Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

Lees meer
Lees meer over Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

“Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Lees meer
Lees meer over “Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Vrouw met hiv 15 jaar in remissie zonder ART

Lees meer
Lees meer over Vrouw met hiv 15 jaar in remissie zonder ART

Het belang van educatie en voorlichting bij hiv-preventie

Lees meer
Lees meer over Het belang van educatie en voorlichting bij hiv-preventie

Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Lees meer
Lees meer over Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022