Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Delen via:
AIDS 2022

Subcutane toediening van VRC01 was uitvoerbaar bij pasgeboren baby’s met hiv, zonder dat er zorgen rezen om hun veiligheid. VRC01 werd in een open-label gerandomiseerde studie al dan niet toegevoegd aan ART. De daling van hiv-1-DNA verschilde niet in beide groepen. Er zijn meer studies nodig waarin ook krachtiger antilichamen worden getest.

VRC01 is een breedneutraliserend antilichaam (bNAb) dat zich richt op bindingsplaatsen van CD4 en dat al werkzaam is gebleken tegen hiv bij volwassenen. Voor het eerst is gekeken naar de effectiviteit en veiligheid ervan bij pasgeboren baby’s.

Er werden in deze studie 61 baby’s gerandomiseerd, afkomstig uit Malawi, Botswana, Zimbabwe en Brazilië. Ze waren jonger dan 12 weken en begonnen met ART (nevirapine of lopinavir/ritonavir). De helft (n = 31) kreeg alleen ART, de andere helft (n = 30) kreeg er VRC01 bij in 4 doses van 40 mg/kg, toegediend in week 0, 2, 6 en 10. De primaire uitkomstmaten waren effectiviteit en veiligheid na 14 weken; de totale follow-up bedroeg 48 weken.

Op baseline was 44% van de baby’s in de VRC01-groep resistent voor de toegediende ART, in de controlegroep 33%. Verder waren op baseline 5 van de 17 baby’s (29%) die VRC01 kregen resistent voor dat middel, hetgeen werd gedefinieerd als een IC50 > 50 mcg/ml na toediening van alle VRC01-doses. Ongeveer 90% van de baby’s vertoonde plaatselijke reacties op de injectieplaats, maar deze waren niet hoger dan graad 2. Bijverschijnselen hoger dan graad 3 deden zich voor bij 40% van de baby’s in de VRC01-groep en bij 47% van de baby’s in de controlegroep; geen van deze bijwerkingen werd toegeschreven aan VRC01. Het ging meestal om anemie, neutropenie of gastro-intestinale stoornissen. De mediane dalspiegel van VRC01 was 83,1 mcg/ml, maar bij 31% van de baby’s kwam de dalspiegel niet boven de 50 mcg/ml uit. Er werden geen antilichamen tegen VCR01 gevonden. De mediane afname van HIV-1 DNA log10-kopieën per miljoen mononucleaire cellen in perifeer bloed (PBMCs) tussen week 0 en 14 was in de VRC01-groep 0,41 en in de controlegroep 0,53 (Wilcoxon p = 0,42).

Bron:

Khaitan A, et al. Phase I/II study of monoclonal antibody VRC01 with early antiretroviral therapy to promote clearance of HIV-1 infected cells in infants (IMPAACT 2008). AIDS 2022, abstract 12869.

Sulbactam-durlobactam versus colistine bij infecties door ‘Acinetobacter baumannii calcoaceticus’-complex

nov 2023 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Sulbactam-durlobactam versus colistine bij infecties door ‘Acinetobacter baumannii calcoaceticus’-complex

Pitavastatine ter preventie van cardiovasculaire ziekte bij hiv-infectie

nov 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Pitavastatine ter preventie van cardiovasculaire ziekte bij hiv-infectie

Mazelen vormen steeds grotere bedreiging voor kinderen

nov 2023 | Virale infecties

Lees meer over Mazelen vormen steeds grotere bedreiging voor kinderen

Nog veel onbeantwoorde vragen rond S. aureus-bacteriëmie

nov 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Nog veel onbeantwoorde vragen rond S. aureus-bacteriëmie

Highlights IDWeek 2023

nov 2023 | Bacteriële infecties, HIV, Parasitaire infecties, SOA, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Highlights IDWeek 2023

Letermovir non-inferieur aan valganciclovir voor CMV-profylaxe na niertransplantatie

nov 2023 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Letermovir non-inferieur aan valganciclovir voor CMV-profylaxe na niertransplantatie

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Zo veilig zijn COVID-vaccins bij gebruik immuunsuppressiva

nov 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis, Vaccinatie

Lees meer over Zo veilig zijn COVID-vaccins bij gebruik immuunsuppressiva

1 op 7 hiv-patiënten behandeld in Amsterdam UMC heeft PTSS

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 1 op 7 hiv-patiënten behandeld in Amsterdam UMC heeft PTSS

Nog steeds veel vroeggeboorten bij vrouwen met hiv

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Nog steeds veel vroeggeboorten bij vrouwen met hiv

Goede resultaten switchers naar tripel-ART met doravirine

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Goede resultaten switchers naar tripel-ART met doravirine

COVID-19 verhoogt CV-risico bij mensen met hiv met een derde

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over COVID-19 verhoogt CV-risico bij mensen met hiv met een derde

Zorg rond ouderen met hiv: verre van eenvoudig

okt 2023 | HIV, Ouderen, Virale infecties

Lees meer over Zorg rond ouderen met hiv: verre van eenvoudig

Nieuw hiv-reservoir ontdekt in dendritische cellen in lymfeklieren

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Nieuw hiv-reservoir ontdekt in dendritische cellen in lymfeklieren

Psychische gezondheid van Deense MSM met en zonder hiv

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Psychische gezondheid van Deense MSM met en zonder hiv

B+F+TAF zeer effectief na 3 jaar in real-world studie

okt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over B+F+TAF zeer effectief na 3 jaar in real-world studie

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2023-04

nov 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-04

MedNet Infectieziekten 2023-03

aug 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-03

MedNet Infectieziekten 2023-02

mei 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-02

MedNet Infectieziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-01

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01