Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Delen via:
EHA 2022

Ook na een langere follow-up laat de combinatie talquetamab plus daratumumab veelbelovende resultaten zien bij zwaar voorbehandelde patiënten met recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM). Prof. dr. Niels van de Donk (Amsterdam UMC) presenteerde de bijgewerkte resultaten van de TRIMM-2-studie.

Eerdere resultaten van TRIMM-2, een fase Ib-studie naar het bispecifieke GPRC5D × CD3 antilichaam talquetamab, leidden tot aanbevolen fase II-doseringen (RP2D’s) van 400 μg/kg per week of 800 μg/kg per twee weken. Inmiddels zijn ook de resultaten na een wat langere follow-up beschikbaar. Patiënten kwamen in aanmerking voor deelname aan de studie als ze drie of meer eerdere therapielijnen hadden ontvangen en de afgelopen 90 dagen geen andere behandeling met anti-CD38 hadden ondergaan. De deelnemers kregen daratumumab subcutaan 1800 mg volgens goedgekeurd schema, en talquetamab in oplopende dosering tot 400 μg/kg wekelijks of 800 μg/kg tweewekelijks. Primaire doelen waren het vaststellen en bevestigen van de RP2D’s van talquetamab, en het evalueren van de veiligheid van de combinatie.

Op 13 januari 2022 was de mediane follow-up 4,0 maanden (n = 46). Het totale objectieve responspercentage (ORR) was consistent voor beide RP2D’s, namelijk 75 en 77%. Beide RP2D’s zijn dus gelijkwaardig. De mediane tijd tot eerste respons over alle doseringscohorten was 0,95 maand, de mediane duur van de respons werd nog niet bereikt.

De meest voorkomende bijwerkingen waren cytokinereleasesyndroom (CRS) (65%), dysgeusie (57%), trombocytopenie (35%), anemie (39%) en droge mond (44%). Drie patiënten stopten met de behandeling vanwege bijwerkingen.

Lees ook: FDA en EMA keuren ciltacabtagene autoleucel goed voor RRMM

Bron

Van de Donk NWJC, et al. Novel combination immunotherapy for the treatment of relapsed/refractory multiple myeloma: updated phase 1b results for talquetamab (a GPRC5D X CD3 bispecific antibody) in combination with daratumumab. EHA2022 Hybrid Congress, abstract S183. 

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Rilzabrutinib actief en veilig bij immuuntrombocytopenie

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Rilzabrutinib actief en veilig bij immuuntrombocytopenie

Prognostische waarde van MRD na autologe stamceltransplantatie bij myeloom

jun 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognostische waarde van MRD na autologe stamceltransplantatie bij myeloom

Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

jun 2022 | Lymfoom

Lees meer over Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

Gekweekte allogene NK-cellen ingezet tegen ovariumcarcinoom en leukemie

jun 2022

Lees meer over Gekweekte allogene NK-cellen ingezet tegen ovariumcarcinoom en leukemie

App moet stoppen met antistolling tijdens laatste levensfase bespreekbaar maken

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over App moet stoppen met antistolling tijdens laatste levensfase bespreekbaar maken

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML