Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Delen via:
EASD 2022

SGLT2-remmers verminderen de progressie van chronische nierziekten (CKD). Dit blijkt nu ook gevolgen te hebben voor de KDIGO ‘heat map’, de indeling die klinisch wordt gebruikt om patiënten met CKD of met een risico op CKD te volgen. 

Op basis van data uit de EMPA-REG OUTCOME-studie is het effect bepaald van de SGLT2-remmer empaglifozine op verslechteringen of verbeteringen in de KDIGO CKD-risicogroepen. In deze studie zijn 7020 mensen met DM2 en vastgestelde cardiovasculaire ziekten behandeld met empagliflozine 10 en 25 mg (gepoold voor latere analyses) of placebo, gedurende 3,1 jaar. 

Laag, matig, hoog

De KDIGO heatmap is opgebouwd uit 18 categorieën op basis van geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) en urine albumine-creatinineratio (uACR). In deze post-hocanalyse zijn de deelnemers gecategoriseerd op basis van hun KDIGO CKD-risicogroep bij aanvang en hun laatste waarde bij behandeling. Verhoging van het risico werd gedefinieerd als een verschuiving naar een hogere risicogroep (bijv. laag naar matig). Verlaging van het risico werd gedefinieerd als een verschuiving naar een lagere risicogroep (bijv. hoog naar matig). 

Verschuivingen

Vervolgens is gekeken naar het aandeel patiënten bij wie een verschuiving zichtbaar was. In de placebogroep was het aandeel patiënten met een verslechtering van het KDIGO CKD-risico respectievelijk 32,1, 31,5 en 36,3% voor een laag, matig en hoog risico. De overeenkomstige waarden bij gebruik van empagliflozine waren lager: respectievelijk 26,0, 24,4 en 23,3%. De OR (95%-BI) voor het verslechteren van het risico over alle groepen was 0,70 (0,62, 0,78) in het voordeel van empagliflozine. 

Lager risico

Verbetering in de KDIGO CKD-risicogroep werd vastgesteld bij 18,7, 16,8 en 18,5% van de patiënten die werden toegewezen aan placebo in de matige, hoge en zeer hoge risicogroepen. De overeenkomstige waarden met empagliflozine waren hoger: respectievelijk 24,6, 27,1 en 26,2%. De OR voor een lager risico over alle groepen was 1,56 (95%-BI 1,30-1,86) in het voordeel van empagliflozine. Zie de figuur.
“Empagliflozine verlaagt de kans op verslechtering met 30% en zorgt voor een meer dan 50% hogere kans op verbetering in de KDIGO CKD-risicogroepen”, aldus prof. Silvio Inzucchi van de Yale School of Medicine, New Haven, VS. 

Verbetering en verslechtering in de KDIGO-risicogroep bij patiënten met DM2 en CVD met empagliflozine en met placebo (links: verslechtering, rechts verbetering).

 

Bron:
Inzucchi S.E, Zinman B, Mattheus M, et al. Shifts in KDIGO CKD risk groups with empagliflozin: Reno-protection from SGLT2 inhibition across the spectrum of risk. EASD 2022, abstract 88.

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01