Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Delen via:
EASD 2022

SGLT2-remmers verminderen de progressie van chronische nierziekten (CKD). Dit blijkt nu ook gevolgen te hebben voor de KDIGO ‘heat map’, de indeling die klinisch wordt gebruikt om patiënten met CKD of met een risico op CKD te volgen. 

Op basis van data uit de EMPA-REG OUTCOME-studie is het effect bepaald van de SGLT2-remmer empaglifozine op verslechteringen of verbeteringen in de KDIGO CKD-risicogroepen. In deze studie zijn 7020 mensen met DM2 en vastgestelde cardiovasculaire ziekten behandeld met empagliflozine 10 en 25 mg (gepoold voor latere analyses) of placebo, gedurende 3,1 jaar. 

Laag, matig, hoog

De KDIGO heatmap is opgebouwd uit 18 categorieën op basis van geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) en urine albumine-creatinineratio (uACR). In deze post-hocanalyse zijn de deelnemers gecategoriseerd op basis van hun KDIGO CKD-risicogroep bij aanvang en hun laatste waarde bij behandeling. Verhoging van het risico werd gedefinieerd als een verschuiving naar een hogere risicogroep (bijv. laag naar matig). Verlaging van het risico werd gedefinieerd als een verschuiving naar een lagere risicogroep (bijv. hoog naar matig). 

Verschuivingen

Vervolgens is gekeken naar het aandeel patiënten bij wie een verschuiving zichtbaar was. In de placebogroep was het aandeel patiënten met een verslechtering van het KDIGO CKD-risico respectievelijk 32,1, 31,5 en 36,3% voor een laag, matig en hoog risico. De overeenkomstige waarden bij gebruik van empagliflozine waren lager: respectievelijk 26,0, 24,4 en 23,3%. De OR (95%-BI) voor het verslechteren van het risico over alle groepen was 0,70 (0,62, 0,78) in het voordeel van empagliflozine. 

Lager risico

Verbetering in de KDIGO CKD-risicogroep werd vastgesteld bij 18,7, 16,8 en 18,5% van de patiënten die werden toegewezen aan placebo in de matige, hoge en zeer hoge risicogroepen. De overeenkomstige waarden met empagliflozine waren hoger: respectievelijk 24,6, 27,1 en 26,2%. De OR voor een lager risico over alle groepen was 1,56 (95%-BI 1,30-1,86) in het voordeel van empagliflozine. Zie de figuur.
“Empagliflozine verlaagt de kans op verslechtering met 30% en zorgt voor een meer dan 50% hogere kans op verbetering in de KDIGO CKD-risicogroepen”, aldus prof. Silvio Inzucchi van de Yale School of Medicine, New Haven, VS. 

Verbetering en verslechtering in de KDIGO-risicogroep bij patiënten met DM2 en CVD met empagliflozine en met placebo (links: verslechtering, rechts verbetering).

 

Bron:
Inzucchi S.E, Zinman B, Mattheus M, et al. Shifts in KDIGO CKD risk groups with empagliflozin: Reno-protection from SGLT2 inhibition across the spectrum of risk. EASD 2022, abstract 88.

Promotie: Epidemiologie en uitkomsten van dialyse en niertransplantatie in Europa

sep 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Promotie: Epidemiologie en uitkomsten van dialyse en niertransplantatie in Europa

Promotie: Preventie van varicella zoster en SARS-CoV-2 bij nierpatiënten

sep 2023 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Promotie: Preventie van varicella zoster en SARS-CoV-2 bij nierpatiënten

Goedkeuring empagliflozine voor behandeling van volwassenen met chronische nierschade

sep 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Goedkeuring empagliflozine voor behandeling van volwassenen met chronische nierschade

Weinig kennis over oorzaken en gevolgen van nierschade

sep 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Weinig kennis over oorzaken en gevolgen van nierschade

Inaxaplin voor proteïnurische nierziekte bij mensen met twee APOL1-varianten

aug 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Inaxaplin voor proteïnurische nierziekte bij mensen met twee APOL1-varianten

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

7 nov 2023 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Focused update van de HF-richtlijnen

aug 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Focused update van de HF-richtlijnen

Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

Langetermijneffecten van belimumab voor lupusnefritis

jun 2023 | Chronische nierschade, SLE

Lees meer over Langetermijneffecten van belimumab voor lupusnefritis

Positieve effecten van trainen tijdens het dialyseren

jun 2023 | Dialyse

Lees meer over Positieve effecten van trainen tijdens het dialyseren

Getrainde immuniteit belangrijk immunologisch mechanisme bij orgaantransplantatie

jun 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Getrainde immuniteit belangrijk immunologisch mechanisme bij orgaantransplantatie

Sekseverschillen in de nefrologie

jun 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Sekseverschillen in de nefrologie

Atacicept effectief en veilig voor behandeling IgA-nefropathie in fase IIb-studie

jun 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Atacicept effectief en veilig voor behandeling IgA-nefropathie in fase IIb-studie

Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

jun 2023 | Benigne hematologie, Dialyse

Lees meer over Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

Nierkeuze.nl kan helpen bij samen beslissen over nierfunctievervangende therapie

jun 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Nierkeuze.nl kan helpen bij samen beslissen over nierfunctievervangende therapie

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2023-01

apr 2023

Lees meer over MedNet Nefrologie 2023-01

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01