Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Delen via:
ADA 2022

Tijdens de ADA Scientific Sessions 2022 zijn verschillende studies gepresenteerd over insuline icodec. Onder meer is gekeken naar de effectiviteit ervan bij alternatieve injectieplaatsen.1 Ook is onderzocht wat de hypoglykemische respons is bij overdosering.2

In een gerandomiseerde studie spoten 25 patiënten met diabetes type 2 gedurende 9-13 weken icodec (5,6 eenheden per kg) in hun dijbeen, buik en bovenarm. Onderzocht is of er verschil was in het glucoseverlagende effect 36-60 uur na de injectie. Dit bleek niet het geval. Ook is gekeken naar de maximale concentratie Cmax); die was in de buik en bovenarm hoger dan in het dijbeen (zie tabel).

Injectieplaats                                AUC0-∞,SD                       Cmax,SD                                Cmax,SS
                                   Ratio (95%-BI)
Buik vs. dijbeen 1,02 (0,96-1,09) 1,17 (1,07-1,29) 1,11 (1,03-1,19)
Bovenarm vs. dijbeen 1,04 (0,98-1,10) 1,24 (1,14-1,35) 1,16 (1,10-1,23)
Buik vs. bovenarm 0,98 (0,93-1,05) 0,94 (0,86-1,03) 0,95 (0,89-1,02)

SD = single dose; SS = state state

Overdosering

Bij 43 patiënten met diabetes type 2 is onderzocht wat het hypoglykemische effect is na een overdosering icodec vergeleken met een overdosis insuline glargine U100 (iGlar). Zij kregen 6 weken lang eenmaal wekelijks icodec of 12 dagen lang eenmaal dagelijks iGlar, getitreerd tot een nuchtere bloedglucosewaarde van 4,4-12,8 mmol/l.

Na stabilisatie kregen zij dubbele of drievoudige doses icodec of iGlar. Euglykemie werd gehandhaafd op 5,6 mmol/l met intraveneus toegediende glucose. De glucosewaarde mocht dalen tot een dieptepunt van maar liefst 2,5 mmol/l, maximaal 15 minuten lang. In de studie is de zogeheten hypoglycemische symptoomscore (HSS) bijgehouden en is gekeken naar de tegenregulerende hormonen.

Hypoglykemie

Met een dubbele dosis icodec trad een klinisch significante hypoglykemie (< 3,0 mmol/l) op bij 40% van de deelnemers versus bij 36% met iGlar (OR 1,28; p = 0,63). Met een drievoudige dosis trad een klinisch significante hypoglykemie op bij respectievelijk 53 versus 70% van de deelnemers (OR 0,48; p = 0,14). De gemiddelde laagste bloedglucosewaarde was 3,1 met icodec versus 2,9 mmol/l met iGlar (behandelingsverschil 1,07; p < 0,001). De verandering in HSS bij de laagste waarde was vergelijkbaar voor icodec versus IGlar (behandelingsverschil 0,46; p = 0,77). De endocriene respons (adrenaline, noradrenaline en cortisol) tijdens het optreden van een hypoglykemie was groter met icodec dan met iGlar, terwijl glucagon en groeihormoonspiegels op dezelfde manier toenamen.

Bronnen

Burosumab versus conventionele therapie bij kinderen met X-gebonden hypofosfatemie

jun 2024

Lees meer over Burosumab versus conventionele therapie bij kinderen met X-gebonden hypofosfatemie

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

“Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

mei 2024

Lees meer over “Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

mrt 2024

Lees meer over 36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

Medisch bewijs sneller vinden met EvidenceHunt

mrt 2024

Lees meer over Medisch bewijs sneller vinden met EvidenceHunt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Diabetes

Lees meer over Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Rilparencel: renale autologe celtherapie bij chronische nierschade en diabetes type 2

mei 2024 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Rilparencel: renale autologe celtherapie bij chronische nierschade en diabetes type 2

IMPACT CKD: De impact van screening en betere behandeling van chronische nierschade

mei 2024 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over IMPACT CKD: De impact van screening en betere behandeling van chronische nierschade

FLOW-trial naar semaglutide in de spotlights

mei 2024 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over FLOW-trial naar semaglutide in de spotlights

Semaglutide vermindert ernst van leverziekte bij mensen met hiv

mrt 2024 | Diabetes, Hepatologie, HIV

Lees meer over Semaglutide vermindert ernst van leverziekte bij mensen met hiv

Video: A new option for thyroid cancer

nov 2023 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Video: A new option for thyroid cancer

Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

okt 2023 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.