Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Delen via:
ADA 2022

Tijdens de ADA Scientific Sessions 2022 zijn verschillende studies gepresenteerd over insuline icodec. Onder meer is gekeken naar de effectiviteit ervan bij alternatieve injectieplaatsen.1 Ook is onderzocht wat de hypoglykemische respons is bij overdosering.2

In een gerandomiseerde studie spoten 25 patiënten met diabetes type 2 gedurende 9-13 weken icodec (5,6 eenheden per kg) in hun dijbeen, buik en bovenarm. Onderzocht is of er verschil was in het glucoseverlagende effect 36-60 uur na de injectie. Dit bleek niet het geval. Ook is gekeken naar de maximale concentratie Cmax); die was in de buik en bovenarm hoger dan in het dijbeen (zie tabel).

Injectieplaats                                AUC0-∞,SD                       Cmax,SD                                Cmax,SS
                                   Ratio (95%-BI)
Buik vs. dijbeen 1,02 (0,96-1,09) 1,17 (1,07-1,29) 1,11 (1,03-1,19)
Bovenarm vs. dijbeen 1,04 (0,98-1,10) 1,24 (1,14-1,35) 1,16 (1,10-1,23)
Buik vs. bovenarm 0,98 (0,93-1,05) 0,94 (0,86-1,03) 0,95 (0,89-1,02)

SD = single dose; SS = state state

Overdosering

Bij 43 patiënten met diabetes type 2 is onderzocht wat het hypoglykemische effect is na een overdosering icodec vergeleken met een overdosis insuline glargine U100 (iGlar). Zij kregen 6 weken lang eenmaal wekelijks icodec of 12 dagen lang eenmaal dagelijks iGlar, getitreerd tot een nuchtere bloedglucosewaarde van 4,4-12,8 mmol/l.

Na stabilisatie kregen zij dubbele of drievoudige doses icodec of iGlar. Euglykemie werd gehandhaafd op 5,6 mmol/l met intraveneus toegediende glucose. De glucosewaarde mocht dalen tot een dieptepunt van maar liefst 2,5 mmol/l, maximaal 15 minuten lang. In de studie is de zogeheten hypoglycemische symptoomscore (HSS) bijgehouden en is gekeken naar de tegenregulerende hormonen.

Hypoglykemie

Met een dubbele dosis icodec trad een klinisch significante hypoglykemie (< 3,0 mmol/l) op bij 40% van de deelnemers versus bij 36% met iGlar (OR 1,28; p = 0,63). Met een drievoudige dosis trad een klinisch significante hypoglykemie op bij respectievelijk 53 versus 70% van de deelnemers (OR 0,48; p = 0,14). De gemiddelde laagste bloedglucosewaarde was 3,1 met icodec versus 2,9 mmol/l met iGlar (behandelingsverschil 1,07; p < 0,001). De verandering in HSS bij de laagste waarde was vergelijkbaar voor icodec versus IGlar (behandelingsverschil 0,46; p = 0,77). De endocriene respons (adrenaline, noradrenaline en cortisol) tijdens het optreden van een hypoglykemie was groter met icodec dan met iGlar, terwijl glucagon en groeihormoonspiegels op dezelfde manier toenamen.

Bronnen

Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

jul 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Lees meer
Lees meer over Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Lees meer
Lees meer over Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Lees meer
Lees meer over Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie