Nivolumab plus chemotherapie nieuwe standaard bij maag-/oesofagus- of GEJ-tumoren

Delen via:
ESMO 2021

Bij patiënten met gevorderde/gemetastaseerde maag-, oesofagus- of GEJ-tumoren leidt toevoegen van nivolumab aan chemotherapie tot een betere progressievrije en totale overleving. De resultaten van de CheckMate-649-studie lieten echter ook zien dat de combinatie ipilimumab-nivolumab niet gepaard ging met een overlevingsvoordeel.

Deze studie had twee armen. In de ene arm werd nivolumab plus chemotherapie (n = 789) vergeleken met alleen chemotherapie (n = 833) bij patiënten met niet eerder behandeld HER2-negatief gevorderd/irresectabel of gemetastaseerd maagcarcinoom, oesofaguscarcinoom of een tumor van de gastro-oesofageale junctie (GEJ) (in deze studie enkel adenocarcinomen). In de andere arm werd de combinatie ipilimumab-nivolumab vergeleken met alleen chemotherapie (n = 409). Inclusie in deze onderzoeksarm werd echter vroegtijdig gestopt doordat het datamonitoringscomité aangaf dat de toxiciteit en mortaliteit in deze arm waren verhoogd ten opzichte van de eerste arm.

Het primaire eindpunt van de studie was de progressievrije en totale overleving in de groep patiënten met een PD-L1 CPS ≥ 5. In de nivolumab-chemotherapiegroep was de progressievrije overleving 8,1 maanden, ten opzichte van 6,1 maanden in de chemotherapiegroep (HR 0,70). Na 2 jaar was respectievelijk 19 en 11% van de patiënten nog zonder recidief. De totale overleving in deze groep was 14,4 vs. 11,1 maanden (HR 0,70), met een 2-jaarsoverleving van 31 en 19%.

Er was daarentegen geen verschil in mediane overleving van de ipilimumab-nivolumab-groep in vergelijking met de chemotherapiegroep. Bij patiënten met een PD-L1 CPS ≥ 5 was de mediane overleving 11,2 maanden in de ipilimumab-nivolumab-groep en 11,6 maanden in de chemotherapiegroep (HR 0,89; p = 0,2302). De 2-jaarsoverleving was respectievelijk 25 en 17%.

De bevindingen bevestigen dat de combinatie nivolumab plus chemotherapie een klinisch-relevant voordeel oplevert bij eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde/gemetastaseerde maag-, oesofagus-, en GEJ-tumoren, aldus de onderzoekers.

Bron

Janjigian YY, et al. Nivolumab (nivo) plus chemotherapy (chemo) or ipilimumab (ipi) vs chemo as first-line (1L) Treatment for advanced gastric cancer/gastroesophageal junction cancer/esophageal adenocarcinoma (GC/GEJC/EAC): CheckMate 649 study. ESMO 2021, abstract LBA7.

Op weg naar mRNA-therapie en fotodynamische therapie voor de behandeling van ovariumcarcinoom

okt 2021 | Gynaecologie

Lees meer over Op weg naar mRNA-therapie en fotodynamische therapie voor de behandeling van ovariumcarcinoom

Leefstijlinterventie voor borstkankerpatiënt met overgewicht

okt 2021 | Borst

Lees meer over Leefstijlinterventie voor borstkankerpatiënt met overgewicht

Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

okt 2021 | Dermato-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

okt 2021 | Borst

Lees meer over Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie