Obstructief slaapapneu leidt tot cognitieve achteruitgang bij ouderen

Delen via:
ERS 2022

Ouderen die leiden aan obstructief slaapapneu laten een sterkere cognitieve achteruitgang zien dan ouderen zonder deze aandoening. Dit geldt vooral voor mannen, mensen van 74 jaar en ouder en mensen die negatief scoren op ApoE4.

De relatie tussen slaapapneu en cognitieve achteruitgang bij ouderen is nog niet helemaal opgehelderd. Zwitserse onderzoekers bestudeerden binnen de HypnoLaus-studie of obstructief slaapapneu (OSA) op baseline is geassocieerd met cognitieve achteruitgang 5 jaar later. Aan de studie namen zelfstandig wonende ouderen deel van 65 jaar en ouder.

Bij aanvang van de studie verrichtten de onderzoekers een uitgebreide slaapmeting (polysomnografie) en maten zij het cognitief functioneren. Hiervoor gebruikten zij 6 verschillende neuropsychologische tests. Na 5 jaar maten zij opnieuw het cognitief functioneren. In totaal namen 358 ouderen deel aan de studie (gemiddelde leeftijd (SD) 71,0 ± 4,1 jaar, 42,6% mannen).

De primaire uitkomstmaat van de studie was de jaarlijkse verandering in de scores van de neuropsychologische testen gedurende de follow-upperiode ([score bij follow-up – score op baseline] / aantal jaar follow-up). De onderzoekers keken hierbij ook naar het effect van leeftijd, geslacht en apolipoproteine E4 (ApoE4) op de relatie tussen OSA en cognitief functioneren. Daarnaast onderzochten zij of er een ernstige achteruitgang in het cognitief functioneren optrad. Dit was het geval als de afname in het cognitief functioneren groter was dan de gemiddelde jaarlijkse afname plus 1 standaarddeviatie.

De OSA-parameters die samenhangen met hypoxemie (een lagere saturatie; SpO2 en een hoger percentage van de slaaptijd met een saturatie onder de 90%; TST90) lieten de sterkste associatie zien met cognitieve achteruitgang. Deze parameters waren geassocieerd met een sterkere afname in de globale cognitie, verwerkingssnelheid, executieve functies en het verbaal geheugen. Dit gold met name voor 74-plussers en deelnemers die negatief scoorden op ApoE4.

De scores op de OSA-parameter apneu-hypopneu index (AHI) en de oxygenatie-desaturatie-index (ODI) hingen samen met een afname in de verwerkingssnelheid en executieve functies. Dit gold vooral voor 74-plussers en mannen. Slaapfragmentatie hing niet samen met de achteruitgang in cognitieve functies.

In een vervolgstudie willen de onderzoekers kijken of een behandeling met continuous positive airway pressure (CPAP), welke wordt toegepast bij OSA, een positief effect kan hebben op het cognitief functioneren.

Bron:

Marchi N, Solelhac G, Berger M, et al. Obstructive sleep apnea and cognitive decline in the elderly population: the HypnoLaus study. ERS 2022. Oral presentation OA2287.

Allergieën: stand van zaken en ontwikkelingen in testen

dec 2023

Lees meer over Allergieën: stand van zaken en ontwikkelingen in testen

Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

dec 2023 | Longoncologie, Ouderen

Lees meer over Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

“We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

dec 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over “We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

dec 2023 | Pneumonie

Lees meer over Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

nov 2023 | Astma

Lees meer over Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

Vapen heeft acute effecten op hart en longen

nov 2023

Lees meer over Vapen heeft acute effecten op hart en longen

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

LANdelijk Longcongres 2024

vrijdag 19 apr 2024 van 08:45 tot 17:00 | COPD

Lees meer over LANdelijk Longcongres 2024

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

okt 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

okt 2023 | Astma

Lees meer over Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

okt 2023 | Astma, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

okt 2023 | Astma

Lees meer over Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

okt 2023 | Astma

Lees meer over Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

okt 2023 | Astma

Lees meer over Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02