OPEP uitvoerbaar en mogelijk gunstig bij COPD met overmatige mucusproductie

Delen via:
ATS 2019

Log hier in om volledige toegang te krijgen.

Login of Account maken

 

De initiële niet-geblindeerde resultaten van een lopende gerandomiseerde gecontroleerde trial van het Martini Ziekenhuis te Groningen tonen dat behandeling met oscillerende positieve expiratoire druk (OPEP) uitvoerbaar is en mogelijk gunstige effecten heeft op de respiratoire symptomen van COPD-patiënten in de dagelijkse praktijk.

Er is een verband tussen chronische hoest en overmatige mucusproductie enerzijds en patiënt-gerelateerde uitkomsten, zoals exacerbaties, ziekenhuisopnames, longfunctie-achteruitgang en toegenomen mortaliteit, anderzijds.

Daarom zouden mucusklarende technieken, zoals OPEP, de behandeling kunnen verbeteren. Er is echter weinig bewijs voor het gebruik van OPEP in de dagelijkse praktijk.

Lopende trial van Martini

In deze lopende prospectieve gerandomiseerde dubbelblinde controleerde trial werden patiënten met COPD of chronische bronchitis (leeftijd van > 40 jaar) en overmatige mucusproductie willekeurig ingedeeld in de interventiegroep die een OPEP-device (Aerobika®) kreeg, of de controlegroep die een nepversie van dit device kreeg.

De patiënten kregen de instructie om drie maanden lang het device tweemaal per dag gedurende tien minuten te gebruiken.

Tot nu toe zijn 54 patiënten (63% man, gemiddelde leeftijd van 69,4 jaar, FEV1 58,8% van voorspeld, gemiddelde BMI van 27,5 kg/m2, FEV1/FVC 51,5% van voorspeld, gemiddeld 33,2 pakjaren gerookt) geïncludeerd.

Minder symptomen

Het primaire eindpunt waren de respiratoire symptomen, gemeten met de Clinical COPD Questionnaire (CCQ). De initiële analyses van de beschikbare longitudinale gegevens van 39 patiënten toonden een significante verbetering van de totale CCQ van 2,8 op baseline naar 2,5 gedurende de follow-upperiode, wat een significant verbetering was (p = 0,04).

Secundaire uitkomsten waren de symptomen van hoesten, gemeten met de Leicester Cough Questionnaire (LCQ), en longfunctie (FEV1 en FEV1/FVC van voorspeld). De LCQ-score toonde een significante verbetering van 13,8 op baseline naar 15,6 gedurende de follow-upperiode (p < 0,001). Daarentegen werden geen veranderingen van de longfunctie gevonden.[/vsb-no]

Bronnen:
van Es M, Schokker S, Been-Buck S, et al. The use of oscillating positive expiratory pressure (OPEP) therapy in patients with COPD or chronic bronchitis with excess mucus secretion: a randomized controlled trial. Am J Resp Crit Care Med. 2019;199:A1114.

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

nov 2022 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

Inspiratoire ademspiertraining verbetert herstel na COVID-19

nov 2022 | Virale infecties

Lees meer over Inspiratoire ademspiertraining verbetert herstel na COVID-19

Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

nov 2022

Lees meer over Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

Live online GOLD-café

23 jan 2023 om 19:30 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Antistolling en bloedingen

donderdag 8 dec 2022 van 19:30 tot 22:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01