Orale behandeling superieur aan eerstelijnsbehandeling CLL met chloorambucil plus obinutuzumab

Delen via:
EHA 2021

Een volledig orale, eenmaal daagse behandeling met ibrutinib en venetoclax (I+V) blijkt bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) superieur aan de eerstelijnsbehandeling met chloorambucil plus obinutuzumab (CLB+O). Prof. dr. Arnon Kater (Amsterdam UMC) maakte de eerste gerandomiseerde resultaten bekend in een Late Breaking Abstract.

Ibrutinib en venetoclax hebben complementaire werkingsmechanismen: ibrutinib remt CLL-proliferatie en mobiliseert cellen uit lymfoïde niches, terwijl venetoclax circulerende CLL-cellen vernietigt. Onderzoekers gingen in deze eerste gerandomiseerde studie na of deze volledig orale combinatie inderdaad meerwaarde heeft ten opzichte van CLB+O. In de studie werden 106 patiënten gerandomiseerd naar I+V en 105 patiënten naar CLB+O. De behandeling I+V bestond uit 3 cycli ibrutinib 420 mg/d gevolgd door 12 cycli I+V met ophoging van venetoclax tot 400 mg/d of 6 cycli met de standaarddosis CLB+O, waarbij 1 cyclus 28 dagen is.

Na een mediane follow-up van 27,7 maanden was de progressievrije overleving (PFS) na I+V superieur aan CLB+O (hazard ratio [HR] 0,216; 95%-BI 0,131-0,357; p < 0,0001). De mediane PFS werd niet bereikt in de I+V-groep en was 21,0 maanden (95%-BI 16,6-24,7) in de CLB+O-groep. De PFS-verbetering bleek consistent in vooraf gedefinieerde subgroepen, waaronder CIRS > 6 (HR 0,248) en leeftijd ≥ 65 jaar (HR 0,234). Het percentage patiënten met een complete respons (inclusief complete remissie (CR) met incompleet hematologisch herstel (CRi) was significant hoger in de I+V-arm vs. de CLB+O-arm: volgens een Independent Review Committee (IRC) 38,7% vs. 11,4% (p < 0,0001) en volgens de onderzoekers 45,3% vs. 13,3% (p < 0,0001). Ook het aandeel patiënten met niet-detecteerbare minimale residuele ziekte (uMRD) was significant hoger in de I+V-arm vs. de CLB+O-arm: in beenmerg 51,9% vs. 17,1% (p < 0,0001) en in perifeer bloed 54,7% vs. 39,0% (p = 0,0259).

Bron

  1. Kater A, et al. Fixed-duration ibrutinib and venetoclax (I+V) versus chlorambucil plus obinutuzumab (CLB+O) for first-line (1L) chronic lymphocytic leukemia (CLL): primary analysis of the phase 3 GLOW study. EHA2021 Virtual, abstract LB1902.

 

 

Actie stichting Lymph&Co voor lymfklierkanker

aug 2021 | Lymfoom

Lees meer over Actie stichting Lymph&Co voor lymfklierkanker

Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

jul 2021

Lees meer over Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

jul 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

jul 2021 | Lymfoom

Lees meer over Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

jul 2021 | Leukemie

Lees meer over Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

jul 2021 | MM

Lees meer over Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML