Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alleen bij gerecidiveerde of refractaire hoogrisico CLL

Delen via:

Toevoeging van ublituximab aan ibrutinib resulteerde bij patiënten met gerecidiveerde of refractaire hoogrisico chronische lymfatische leukemie in een hoger responspercentage zonder grote gevolgen voor het veiligheidsprofiel. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology en ondersteunen de toevoeging van ublituximab aan Bruton-tyrosinekinaseremmers bij deze patiënten.

De gerandomiseerde fase III-studie GENUINE werd uitgevoerd in 119 centra in de VS en Israël bij patiënten ≥ 18 jaar met gerecidiveerde of refractaire CLL met een 17p-deletie, 11q-deletie of TP53-mutatie. Om in aanmerking te komen voor deelname moesten de patiënten ten minste één eerdere behandeling voor CLL hebben gehad en daarnaast een ECOG performance status ≤ 2 hebben. Zij werden 1:1 gerandomiseerd (niet gemaskeerd) naar ibrutinib, of ibrutinib in combinatie met ublituximab. Ibrutinib werd dagelijks oraal toegediend in een hoeveelheid van 420 mg. Ublituximab werd intraveneus toegediend in cycli van 28 dagen, met toenemende doses tijdens cyclus 1 (≤ 150 mg op dag 1, 750 mg op dag 2 en 900 mg op dag 8 en 15) en vervolgens in een hoeveelheid van 900 mg op dag 1 van cycli 2-6. Na cyclus 6 werd elke 3 cycli 900 mg ublituximab gegeven. De studie was aanvankelijk opgezet met als co-primaire eindpunten progressievrije overleving en het totale responspercentage. Het protocol werd later echter gewijzigd naar één primair eindpunt: het totale responspercentage in de intention to treat-populatie.

Respons 85% vs. 65%

Van de 224 beoordeelde patiënten werden er 126 geïncludeerd en gerandomiseerd naar ublituximab plus ibrutinib (n = 64) of ibrutinib alleen (n = 62). Na een mediane follow-up van 41,6 maanden (IQR 36,7-47,3) was het totale responspercentage 83 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 65 in de ibrutinib-groep (p = 0,020). 117 patiënten, onder wie 59 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 58 in de ibrutinib-groep, kregen ≥ 1 dosis studiemedicatie en werden opgenomen in veiligheidsanalyse. De meeste bijwerkingen waren van graad 1 of 2. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 waren neutropenie (19% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 12% in de ibrutinib-groep), anemie (8% en 9%) en diarree (10% en 5%). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren pneumonie (10% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 7% in de ibrutinib-groep), atriumfibrilleren (7% en 2%), sepsis (7% en 2%) en febriele neutropenie (5% en 2%). Twee patiënten in de ublituximab plus ibrutinib-groep overleden (1 hartstilstand en 1 ‘failure to thrive’), in geen van beide gevallen was er een verband met de behandeling. In de ibrutinib-groep overleden 5 patiënten (1 hartstilstand, 1 herseninfarct, 1 intracraniële bloeding, 1 Pneumocystis jirovecii-pneumonie en 1 onverklaard sterfgeval); het overlijden als gevolg van een hartstilstand werd beschouwd als gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Sharman JP, Brander DM, Mato AR, et al. Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alone for patients with relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukaemia (GENUINE): a phase 3, multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Haematol. 2021 Feb 22. Online ahead of print.

Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

mei 2024

Lees meer over Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

Risico op hematologische maligniteit na blootstelling aan CT-straling op jonge leeftijd

mei 2024 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Risico op hematologische maligniteit na blootstelling aan CT-straling op jonge leeftijd

Standaardbehandeling AML ook op hoge leeftijd veilig en effectief

mei 2024 | Leukemie, Ouderen

Lees meer over Standaardbehandeling AML ook op hoge leeftijd veilig en effectief

Rusfertide voor de behandeling van erytrocytose bij polycythaemia vera

mei 2024 | MPN

Lees meer over Rusfertide voor de behandeling van erytrocytose bij polycythaemia vera

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Iptacopan-monotherapie bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

mei 2024 | Benigne hematologie

Lees meer over Iptacopan-monotherapie bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Vertraagde eliminatie van hoge dosering methotrexaat. Een nefrologisch probleem of oncologisch noodgeval?

21 mei 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Vertraagde eliminatie van hoge dosering methotrexaat. Een nefrologisch probleem of oncologisch noodgeval?

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

EHA in ORANJE 2024

vrijdag 14 jun 2024 van 18:00 tot 21:45 | Lymfoom, MM

Lees meer over EHA in ORANJE 2024

Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

zondag 8 dec 2024 t/m woensdag 11 dec 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

dec 2023 | MM

Lees meer over MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

dec 2023 | Benigne hematologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Hematologie 2024-02

MedNet Hematologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Hematologie 2024-01

MedNet Hematologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-06

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06