Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alleen bij gerecidiveerde of refractaire hoogrisico CLL

Delen via:

Toevoeging van ublituximab aan ibrutinib resulteerde bij patiënten met gerecidiveerde of refractaire hoogrisico chronische lymfatische leukemie in een hoger responspercentage zonder grote gevolgen voor het veiligheidsprofiel. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology en ondersteunen de toevoeging van ublituximab aan Bruton-tyrosinekinaseremmers bij deze patiënten.

De gerandomiseerde fase III-studie GENUINE werd uitgevoerd in 119 centra in de VS en Israël bij patiënten ≥ 18 jaar met gerecidiveerde of refractaire CLL met een 17p-deletie, 11q-deletie of TP53-mutatie. Om in aanmerking te komen voor deelname moesten de patiënten ten minste één eerdere behandeling voor CLL hebben gehad en daarnaast een ECOG performance status ≤ 2 hebben. Zij werden 1:1 gerandomiseerd (niet gemaskeerd) naar ibrutinib, of ibrutinib in combinatie met ublituximab. Ibrutinib werd dagelijks oraal toegediend in een hoeveelheid van 420 mg. Ublituximab werd intraveneus toegediend in cycli van 28 dagen, met toenemende doses tijdens cyclus 1 (≤ 150 mg op dag 1, 750 mg op dag 2 en 900 mg op dag 8 en 15) en vervolgens in een hoeveelheid van 900 mg op dag 1 van cycli 2-6. Na cyclus 6 werd elke 3 cycli 900 mg ublituximab gegeven. De studie was aanvankelijk opgezet met als co-primaire eindpunten progressievrije overleving en het totale responspercentage. Het protocol werd later echter gewijzigd naar één primair eindpunt: het totale responspercentage in de intention to treat-populatie.

Respons 85% vs. 65%

Van de 224 beoordeelde patiënten werden er 126 geïncludeerd en gerandomiseerd naar ublituximab plus ibrutinib (n = 64) of ibrutinib alleen (n = 62). Na een mediane follow-up van 41,6 maanden (IQR 36,7-47,3) was het totale responspercentage 83 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 65 in de ibrutinib-groep (p = 0,020). 117 patiënten, onder wie 59 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 58 in de ibrutinib-groep, kregen ≥ 1 dosis studiemedicatie en werden opgenomen in veiligheidsanalyse. De meeste bijwerkingen waren van graad 1 of 2. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 waren neutropenie (19% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 12% in de ibrutinib-groep), anemie (8% en 9%) en diarree (10% en 5%). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren pneumonie (10% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 7% in de ibrutinib-groep), atriumfibrilleren (7% en 2%), sepsis (7% en 2%) en febriele neutropenie (5% en 2%). Twee patiënten in de ublituximab plus ibrutinib-groep overleden (1 hartstilstand en 1 ‘failure to thrive’), in geen van beide gevallen was er een verband met de behandeling. In de ibrutinib-groep overleden 5 patiënten (1 hartstilstand, 1 herseninfarct, 1 intracraniële bloeding, 1 Pneumocystis jirovecii-pneumonie en 1 onverklaard sterfgeval); het overlijden als gevolg van een hartstilstand werd beschouwd als gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Sharman JP, Brander DM, Mato AR, et al. Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alone for patients with relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukaemia (GENUINE): a phase 3, multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Haematol. 2021 Feb 22. Online ahead of print.

Rilzabrutinib actief en veilig bij immuuntrombocytopenie

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Rilzabrutinib actief en veilig bij immuuntrombocytopenie

Prognostische waarde van MRD na autologe stamceltransplantatie bij myeloom

jun 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognostische waarde van MRD na autologe stamceltransplantatie bij myeloom

Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

jun 2022 | Lymfoom

Lees meer over Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

Gekweekte allogene NK-cellen ingezet tegen ovariumcarcinoom en leukemie

jun 2022

Lees meer over Gekweekte allogene NK-cellen ingezet tegen ovariumcarcinoom en leukemie

App moet stoppen met antistolling tijdens laatste levensfase bespreekbaar maken

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over App moet stoppen met antistolling tijdens laatste levensfase bespreekbaar maken

Sterfte door folliculair lymfoom nam af na introductie rituximab

jun 2022 | Lymfoom, Ouderen

Lees meer over Sterfte door folliculair lymfoom nam af na introductie rituximab

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML