Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alleen bij gerecidiveerde of refractaire hoogrisico CLL

Delen via:

Toevoeging van ublituximab aan ibrutinib resulteerde bij patiënten met gerecidiveerde of refractaire hoogrisico chronische lymfatische leukemie in een hoger responspercentage zonder grote gevolgen voor het veiligheidsprofiel. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology en ondersteunen de toevoeging van ublituximab aan Bruton-tyrosinekinaseremmers bij deze patiënten.

De gerandomiseerde fase III-studie GENUINE werd uitgevoerd in 119 centra in de VS en Israël bij patiënten ≥ 18 jaar met gerecidiveerde of refractaire CLL met een 17p-deletie, 11q-deletie of TP53-mutatie. Om in aanmerking te komen voor deelname moesten de patiënten ten minste één eerdere behandeling voor CLL hebben gehad en daarnaast een ECOG performance status ≤ 2 hebben. Zij werden 1:1 gerandomiseerd (niet gemaskeerd) naar ibrutinib, of ibrutinib in combinatie met ublituximab. Ibrutinib werd dagelijks oraal toegediend in een hoeveelheid van 420 mg. Ublituximab werd intraveneus toegediend in cycli van 28 dagen, met toenemende doses tijdens cyclus 1 (≤ 150 mg op dag 1, 750 mg op dag 2 en 900 mg op dag 8 en 15) en vervolgens in een hoeveelheid van 900 mg op dag 1 van cycli 2-6. Na cyclus 6 werd elke 3 cycli 900 mg ublituximab gegeven. De studie was aanvankelijk opgezet met als co-primaire eindpunten progressievrije overleving en het totale responspercentage. Het protocol werd later echter gewijzigd naar één primair eindpunt: het totale responspercentage in de intention to treat-populatie.

Respons 85% vs. 65%

Van de 224 beoordeelde patiënten werden er 126 geïncludeerd en gerandomiseerd naar ublituximab plus ibrutinib (n = 64) of ibrutinib alleen (n = 62). Na een mediane follow-up van 41,6 maanden (IQR 36,7-47,3) was het totale responspercentage 83 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 65 in de ibrutinib-groep (p = 0,020). 117 patiënten, onder wie 59 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 58 in de ibrutinib-groep, kregen ≥ 1 dosis studiemedicatie en werden opgenomen in veiligheidsanalyse. De meeste bijwerkingen waren van graad 1 of 2. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 waren neutropenie (19% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 12% in de ibrutinib-groep), anemie (8% en 9%) en diarree (10% en 5%). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren pneumonie (10% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 7% in de ibrutinib-groep), atriumfibrilleren (7% en 2%), sepsis (7% en 2%) en febriele neutropenie (5% en 2%). Twee patiënten in de ublituximab plus ibrutinib-groep overleden (1 hartstilstand en 1 ‘failure to thrive’), in geen van beide gevallen was er een verband met de behandeling. In de ibrutinib-groep overleden 5 patiënten (1 hartstilstand, 1 herseninfarct, 1 intracraniële bloeding, 1 Pneumocystis jirovecii-pneumonie en 1 onverklaard sterfgeval); het overlijden als gevolg van een hartstilstand werd beschouwd als gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Sharman JP, Brander DM, Mato AR, et al. Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alone for patients with relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukaemia (GENUINE): a phase 3, multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Haematol. 2021 Feb 22. Online ahead of print.

Zanubrutinib voor patiënten met B-celmaligniteiten die ibrutinib en acalabrutinib niet verdragen

mrt 2023 | Leukemie

Lees meer over Zanubrutinib voor patiënten met B-celmaligniteiten die ibrutinib en acalabrutinib niet verdragen

Bloedbank bereidt laatste stap gelijke behandeling van alle donors voor

mrt 2023 | Benigne hematologie, SOA

Lees meer over Bloedbank bereidt laatste stap gelijke behandeling van alle donors voor

Glofitamab effectief bij gerecidiveerd of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom

mrt 2023 | Lymfoom

Lees meer over Glofitamab effectief bij gerecidiveerd of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom

Beïnvloedt overgewicht het veiligheidsprofiel van nivolumab?

mrt 2023 | Dermato-oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Beïnvloedt overgewicht het veiligheidsprofiel van nivolumab?

DaraRd of KRd na eerste recidief MM? Een analyse van real-world data

mrt 2023 | MM

Lees meer over DaraRd of KRd na eerste recidief MM? Een analyse van real-world data

Op kwetsbaarheid aangepaste behandeling voor oudere patiënten met MM

mrt 2023 | MM, Ouderen

Lees meer over Op kwetsbaarheid aangepaste behandeling voor oudere patiënten met MM

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Lees meer
Lees meer over Patiëntenselectie CAR T-celtherapie met AI

Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Lees meer
Lees meer over Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij R/R CLL/SLL

Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

Lees meer
Lees meer over Pirtobrutinib werkzaam en goed verdragen bij Richter-transformatie

LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Lees meer
Lees meer over LMWH bij erfelijke trombofilie helpt geen miskramen voorkomen

Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Iptacopan effectief bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Lees meer
Lees meer over Intensieve conditionering voor alloHCT bij r/r AML overbodig

Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Lees meer
Lees meer over Overlevenden hodgkinlymfoom hebben vaak neurocognitieve stoornissen

Flesvoeding verhoogt het risico op ijzertekort bij zeer premature baby’s

Lees meer
Lees meer over Flesvoeding verhoogt het risico op ijzertekort bij zeer premature baby’s

Duurzame transfusieonafhankelijkheid na gentherapie bij bètathalassemie

Lees meer
Lees meer over Duurzame transfusieonafhankelijkheid na gentherapie bij bètathalassemie

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01