Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alleen bij gerecidiveerde of refractaire hoogrisico CLL

Delen via:

Toevoeging van ublituximab aan ibrutinib resulteerde bij patiënten met gerecidiveerde of refractaire hoogrisico chronische lymfatische leukemie in een hoger responspercentage zonder grote gevolgen voor het veiligheidsprofiel. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in The Lancet Haematology en ondersteunen de toevoeging van ublituximab aan Bruton-tyrosinekinaseremmers bij deze patiënten.

De gerandomiseerde fase III-studie GENUINE werd uitgevoerd in 119 centra in de VS en Israël bij patiënten ≥ 18 jaar met gerecidiveerde of refractaire CLL met een 17p-deletie, 11q-deletie of TP53-mutatie. Om in aanmerking te komen voor deelname moesten de patiënten ten minste één eerdere behandeling voor CLL hebben gehad en daarnaast een ECOG performance status ≤ 2 hebben. Zij werden 1:1 gerandomiseerd (niet gemaskeerd) naar ibrutinib, of ibrutinib in combinatie met ublituximab. Ibrutinib werd dagelijks oraal toegediend in een hoeveelheid van 420 mg. Ublituximab werd intraveneus toegediend in cycli van 28 dagen, met toenemende doses tijdens cyclus 1 (≤ 150 mg op dag 1, 750 mg op dag 2 en 900 mg op dag 8 en 15) en vervolgens in een hoeveelheid van 900 mg op dag 1 van cycli 2-6. Na cyclus 6 werd elke 3 cycli 900 mg ublituximab gegeven. De studie was aanvankelijk opgezet met als co-primaire eindpunten progressievrije overleving en het totale responspercentage. Het protocol werd later echter gewijzigd naar één primair eindpunt: het totale responspercentage in de intention to treat-populatie.

Respons 85% vs. 65%

Van de 224 beoordeelde patiënten werden er 126 geïncludeerd en gerandomiseerd naar ublituximab plus ibrutinib (n = 64) of ibrutinib alleen (n = 62). Na een mediane follow-up van 41,6 maanden (IQR 36,7-47,3) was het totale responspercentage 83 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 65 in de ibrutinib-groep (p = 0,020). 117 patiënten, onder wie 59 in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 58 in de ibrutinib-groep, kregen ≥ 1 dosis studiemedicatie en werden opgenomen in veiligheidsanalyse. De meeste bijwerkingen waren van graad 1 of 2. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 waren neutropenie (19% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 12% in de ibrutinib-groep), anemie (8% en 9%) en diarree (10% en 5%). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren pneumonie (10% in de ublituximab plus ibrutinib-groep en 7% in de ibrutinib-groep), atriumfibrilleren (7% en 2%), sepsis (7% en 2%) en febriele neutropenie (5% en 2%). Twee patiënten in de ublituximab plus ibrutinib-groep overleden (1 hartstilstand en 1 ‘failure to thrive’), in geen van beide gevallen was er een verband met de behandeling. In de ibrutinib-groep overleden 5 patiënten (1 hartstilstand, 1 herseninfarct, 1 intracraniële bloeding, 1 Pneumocystis jirovecii-pneumonie en 1 onverklaard sterfgeval); het overlijden als gevolg van een hartstilstand werd beschouwd als gerelateerd aan de behandeling.

Bron:

Sharman JP, Brander DM, Mato AR, et al. Ublituximab plus ibrutinib versus ibrutinib alone for patients with relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukaemia (GENUINE): a phase 3, multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Haematol. 2021 Feb 22. Online ahead of print.

Pegcetacoplan beter dan eculizumab bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

mei 2021 |

Lees meer over Pegcetacoplan beter dan eculizumab bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Bijwerkingen geen reden om te stoppen met vaccinatie, stellen hoogleraren

mei 2021 |

Lees meer over Bijwerkingen geen reden om te stoppen met vaccinatie, stellen hoogleraren

Ouderen met multipel myeloom behandelen zonder dexamethason  

mei 2021 |

Lees meer over Ouderen met multipel myeloom behandelen zonder dexamethason  

Versnelde FDA-goedkeuring loncastuximab tesirine bij grootcellig B-cellymfoom

mei 2021 |

Lees meer over Versnelde FDA-goedkeuring loncastuximab tesirine bij grootcellig B-cellymfoom

Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

apr 2021 |

Lees meer over Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

Nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit op Leiden Bio Science Park

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit op Leiden Bio Science Park

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

De ziekte van Gaucher

Hematologie

Lees meer over De ziekte van Gaucher

EHA in ORANJE 2021

donderdag 10 jun 2021 van 18:00 tot 21:45 | Hematologie

Lees meer over EHA in ORANJE 2021

Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Lees meer
Lees meer over Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Lees meer
Lees meer over Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Lees meer
Lees meer over Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Lees meer
Lees meer over Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Lees meer
Lees meer over Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Lees meer
Lees meer over Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Lees meer
Lees meer over Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

Lees meer
Lees meer over Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 |

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020 |

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020 |

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML