PFS-voordeel van cabozantinib versus sunitinib bij gemetastaseerd papillair RCC

Delen via:
ASCO GU 2021

Cabozantinib-monotherapie resulteerde in een significante en klinisch relevante verlenging van de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gemetastaseerd papillair niercelcarcinoom (pRCC) in vergelijking met sunitinib. Deze gegevens van de gerandomiseerde fase II SWOG 1500-studie ondersteunen volgens de onderzoekers de conclusie dat cabozantinib een referentiestandaard kan zijn voor geschikte patiënten met gemetastaseerd pRCC.

MET-signalering is een belangrijke moleculaire driver die ten grondslag ligt aan pRCC. Aangezien er geen optimale behandeling is voor gemetastaseerd pRCC, is in deze fase II-studie een bestaande standaardbehandeling (sunitinib) vergeleken met enkele MET-kinaseremmers.

Er werden 152 patiënten gerekruteerd; vijf personen kwamen niet in aanmerking voor deelname. De mediane leeftijd was 66 jaar en 76% was man. Ze mochten één eerdere systemische therapie met uitzondering van VEGF-gerichte middelen gekregen hebben, maar verreweg de meesten (92%) hadden geen eerdere behandeling gehad.

Bij lokale pathologische beoordeling werden de volgende histologische subtypen vastgesteld: type I-pRCC bij 18% van de patiënten, type II bij 54% en niet nader gespecificeerd (NOS) bij 28%. Bij centrale beoordeling werd een andere frequentie van deze subtypen gevonden: type I bij 30%, type II bij 45% en NOS bij 25%.

Een vooraf geplande futiliteitsanalyse werd uitgevoerd nadat 50% van de PFS-events was opgetreden. De opbouw naar de savolitinib- en crizotinib-groepen werd vroegtijdig stopgezet wegens futiliteit (hazard ratio voor de PFS van > 1,0 voor beide groepen). De opbouw van de sunitinib- en cabozantinib-groepen werd verder voltooid.

De mediane PFS was significant hoger bij behandeling met cabozantinib dan met sunitinib (tabel).

Tabel. Mediane PFS in de vier behandelgroepen van de fase II SWOG 1500-studie (Cox-model, aangepast voor stratificatiefactoren).

Behandelgroepen Mediane PFS (maanden) HR voor PFS Eenzijdige p-waarde
sunitinib

cabozantinib

savolitinib

crizotinib

5,6

9,2

3,0

2,8

referentie

0,61

1,25

1,14

N.A.

0,021

0,81

0,69

Graad 3- of 4-adverse events (AE’s) traden op bij 69% van de patiënten in de sunitinib-groep, bij 72% in de cabozantinib-groep, bij 37% in de crizotinib-groep en bij 39% in de savolitinib-groep. Eén graad 5-AE trad op bij behandeling met cabozantinib.

Bron:

Pal SK, et al. Sunitinib versus cabozantinib, crizotinib or savolitinib in metastatic papillary renal cell carcinoma (pRCC): Results from the randomized phase II SWOG 1500 study. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 270). https://meetinglibrary.asco.org/record/194691/abstract

 

Karijn Suijkerbuijk hoogleraar Immunotherapie UMC Utrecht

aug 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Karijn Suijkerbuijk hoogleraar Immunotherapie UMC Utrecht

Nieuw inzicht in peritoneale metastasen bij darmkanker

aug 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Nieuw inzicht in peritoneale metastasen bij darmkanker

Op naar effectievere en veiligere orale geneesmiddelen tegen borstkanker

aug 2022 | Borstkanker

Lees meer over Op naar effectievere en veiligere orale geneesmiddelen tegen borstkanker

Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

aug 2022 | HIV, Maag-darm-leveroncologie, Virale infecties

Lees meer over Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Lees meer
Lees meer over Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Lees meer
Lees meer over EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Lees meer
Lees meer over NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Lees meer
Lees meer over Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022