PFS-voordeel van cabozantinib versus sunitinib bij gemetastaseerd papillair RCC

Delen via:

Cabozantinib-monotherapie resulteerde in een significante en klinisch relevante verlenging van de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gemetastaseerd papillair niercelcarcinoom (pRCC) in vergelijking met sunitinib. Deze gegevens van de gerandomiseerde fase II SWOG 1500-studie ondersteunen volgens de onderzoekers de conclusie dat cabozantinib een referentiestandaard kan zijn voor geschikte patiënten met gemetastaseerd pRCC.

MET-signalering is een belangrijke moleculaire driver die ten grondslag ligt aan pRCC. Aangezien er geen optimale behandeling is voor gemetastaseerd pRCC, is in deze fase II-studie een bestaande standaardbehandeling (sunitinib) vergeleken met enkele MET-kinaseremmers.

Er werden 152 patiënten gerekruteerd; vijf personen kwamen niet in aanmerking voor deelname. De mediane leeftijd was 66 jaar en 76% was man. Ze mochten één eerdere systemische therapie met uitzondering van VEGF-gerichte middelen gekregen hebben, maar verreweg de meesten (92%) hadden geen eerdere behandeling gehad.

Bij lokale pathologische beoordeling werden de volgende histologische subtypen vastgesteld: type I-pRCC bij 18% van de patiënten, type II bij 54% en niet nader gespecificeerd (NOS) bij 28%. Bij centrale beoordeling werd een andere frequentie van deze subtypen gevonden: type I bij 30%, type II bij 45% en NOS bij 25%.

Een vooraf geplande futiliteitsanalyse werd uitgevoerd nadat 50% van de PFS-events was opgetreden. De opbouw naar de savolitinib- en crizotinib-groepen werd vroegtijdig stopgezet wegens futiliteit (hazard ratio voor de PFS van > 1,0 voor beide groepen). De opbouw van de sunitinib- en cabozantinib-groepen werd verder voltooid.

De mediane PFS was significant hoger bij behandeling met cabozantinib dan met sunitinib (tabel).

Tabel. Mediane PFS in de vier behandelgroepen van de fase II SWOG 1500-studie (Cox-model, aangepast voor stratificatiefactoren).

Behandelgroepen Mediane PFS (maanden) HR voor PFS Eenzijdige p-waarde
sunitinib

cabozantinib

savolitinib

crizotinib

5,6

9,2

3,0

2,8

referentie

0,61

1,25

1,14

N.A.

0,021

0,81

0,69

Graad 3- of 4-adverse events (AE’s) traden op bij 69% van de patiënten in de sunitinib-groep, bij 72% in de cabozantinib-groep, bij 37% in de crizotinib-groep en bij 39% in de savolitinib-groep. Eén graad 5-AE trad op bij behandeling met cabozantinib.

Bron:

Pal SK, et al. Sunitinib versus cabozantinib, crizotinib or savolitinib in metastatic papillary renal cell carcinoma (pRCC): Results from the randomized phase II SWOG 1500 study. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 270). https://meetinglibrary.asco.org/record/194691/abstract

 

Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie