PFS-voordeel van cabozantinib versus sunitinib bij gemetastaseerd papillair RCC

Delen via:
ASCO GU 2021

Cabozantinib-monotherapie resulteerde in een significante en klinisch relevante verlenging van de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gemetastaseerd papillair niercelcarcinoom (pRCC) in vergelijking met sunitinib. Deze gegevens van de gerandomiseerde fase II SWOG 1500-studie ondersteunen volgens de onderzoekers de conclusie dat cabozantinib een referentiestandaard kan zijn voor geschikte patiënten met gemetastaseerd pRCC.

MET-signalering is een belangrijke moleculaire driver die ten grondslag ligt aan pRCC. Aangezien er geen optimale behandeling is voor gemetastaseerd pRCC, is in deze fase II-studie een bestaande standaardbehandeling (sunitinib) vergeleken met enkele MET-kinaseremmers.

Er werden 152 patiënten gerekruteerd; vijf personen kwamen niet in aanmerking voor deelname. De mediane leeftijd was 66 jaar en 76% was man. Ze mochten één eerdere systemische therapie met uitzondering van VEGF-gerichte middelen gekregen hebben, maar verreweg de meesten (92%) hadden geen eerdere behandeling gehad.

Bij lokale pathologische beoordeling werden de volgende histologische subtypen vastgesteld: type I-pRCC bij 18% van de patiënten, type II bij 54% en niet nader gespecificeerd (NOS) bij 28%. Bij centrale beoordeling werd een andere frequentie van deze subtypen gevonden: type I bij 30%, type II bij 45% en NOS bij 25%.

Een vooraf geplande futiliteitsanalyse werd uitgevoerd nadat 50% van de PFS-events was opgetreden. De opbouw naar de savolitinib- en crizotinib-groepen werd vroegtijdig stopgezet wegens futiliteit (hazard ratio voor de PFS van > 1,0 voor beide groepen). De opbouw van de sunitinib- en cabozantinib-groepen werd verder voltooid.

De mediane PFS was significant hoger bij behandeling met cabozantinib dan met sunitinib (tabel).

Tabel. Mediane PFS in de vier behandelgroepen van de fase II SWOG 1500-studie (Cox-model, aangepast voor stratificatiefactoren).

Behandelgroepen Mediane PFS (maanden) HR voor PFS Eenzijdige p-waarde
sunitinib

cabozantinib

savolitinib

crizotinib

5,6

9,2

3,0

2,8

referentie

0,61

1,25

1,14

N.A.

0,021

0,81

0,69

Graad 3- of 4-adverse events (AE’s) traden op bij 69% van de patiënten in de sunitinib-groep, bij 72% in de cabozantinib-groep, bij 37% in de crizotinib-groep en bij 39% in de savolitinib-groep. Eén graad 5-AE trad op bij behandeling met cabozantinib.

Bron:

Pal SK, et al. Sunitinib versus cabozantinib, crizotinib or savolitinib in metastatic papillary renal cell carcinoma (pRCC): Results from the randomized phase II SWOG 1500 study. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 270). https://meetinglibrary.asco.org/record/194691/abstract

 

Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

okt 2021 | Dermato-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

okt 2021 | Borst

Lees meer over Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

okt 2021 | Immunotherapie, Longoncologie

Lees meer over Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken

okt 2021 | Borst, Gynaecologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie