PFS-voordeel van cabozantinib versus sunitinib bij gemetastaseerd papillair RCC

Delen via:
ASCO GU 2021

Cabozantinib-monotherapie resulteerde in een significante en klinisch relevante verlenging van de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gemetastaseerd papillair niercelcarcinoom (pRCC) in vergelijking met sunitinib. Deze gegevens van de gerandomiseerde fase II SWOG 1500-studie ondersteunen volgens de onderzoekers de conclusie dat cabozantinib een referentiestandaard kan zijn voor geschikte patiënten met gemetastaseerd pRCC.

MET-signalering is een belangrijke moleculaire driver die ten grondslag ligt aan pRCC. Aangezien er geen optimale behandeling is voor gemetastaseerd pRCC, is in deze fase II-studie een bestaande standaardbehandeling (sunitinib) vergeleken met enkele MET-kinaseremmers.

Er werden 152 patiënten gerekruteerd; vijf personen kwamen niet in aanmerking voor deelname. De mediane leeftijd was 66 jaar en 76% was man. Ze mochten één eerdere systemische therapie met uitzondering van VEGF-gerichte middelen gekregen hebben, maar verreweg de meesten (92%) hadden geen eerdere behandeling gehad.

Bij lokale pathologische beoordeling werden de volgende histologische subtypen vastgesteld: type I-pRCC bij 18% van de patiënten, type II bij 54% en niet nader gespecificeerd (NOS) bij 28%. Bij centrale beoordeling werd een andere frequentie van deze subtypen gevonden: type I bij 30%, type II bij 45% en NOS bij 25%.

Een vooraf geplande futiliteitsanalyse werd uitgevoerd nadat 50% van de PFS-events was opgetreden. De opbouw naar de savolitinib- en crizotinib-groepen werd vroegtijdig stopgezet wegens futiliteit (hazard ratio voor de PFS van > 1,0 voor beide groepen). De opbouw van de sunitinib- en cabozantinib-groepen werd verder voltooid.

De mediane PFS was significant hoger bij behandeling met cabozantinib dan met sunitinib (tabel).

Tabel. Mediane PFS in de vier behandelgroepen van de fase II SWOG 1500-studie (Cox-model, aangepast voor stratificatiefactoren).

Behandelgroepen Mediane PFS (maanden) HR voor PFS Eenzijdige p-waarde
sunitinib

cabozantinib

savolitinib

crizotinib

5,6

9,2

3,0

2,8

referentie

0,61

1,25

1,14

N.A.

0,021

0,81

0,69

Graad 3- of 4-adverse events (AE’s) traden op bij 69% van de patiënten in de sunitinib-groep, bij 72% in de cabozantinib-groep, bij 37% in de crizotinib-groep en bij 39% in de savolitinib-groep. Eén graad 5-AE trad op bij behandeling met cabozantinib.

Bron:

Pal SK, et al. Sunitinib versus cabozantinib, crizotinib or savolitinib in metastatic papillary renal cell carcinoma (pRCC): Results from the randomized phase II SWOG 1500 study. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 270). https://meetinglibrary.asco.org/record/194691/abstract

 

Genetische kenmerken bij jonge mensen met colorectale tumoren

aug 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Genetische kenmerken bij jonge mensen met colorectale tumoren

Pakketadvies niraparib bij ovariumcarcinoom

aug 2021 | Gynaecologie

Lees meer over Pakketadvies niraparib bij ovariumcarcinoom

'KRAS': veelvoorkomende mutatie is eindelijk aan te pakken

jul 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over 'KRAS': veelvoorkomende mutatie is eindelijk aan te pakken

Pembrolizumab toont werkzaamheid bij gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

jul 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Pembrolizumab toont werkzaamheid bij gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Financiering voor ontwikkeling nieuwe behandeling TNBC

jul 2021 | Borst

Lees meer over Financiering voor ontwikkeling nieuwe behandeling TNBC

18F-fluciclovine-PET/CT als leidraad voor radiotherapie na prostatectomie

jul 2021 | Oncologie, Urologie

Lees meer over 18F-fluciclovine-PET/CT als leidraad voor radiotherapie na prostatectomie

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2021

donderdag 16 sep 2021 van 18:00 tot 22:00 | Borst, Bot en wekedelen, Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immunotherapie, Kinderen, Longkanker, Maag-darm-lever, Mesothelioom, Urologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2021

Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Durvalumab met of zonder tremelimumab bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Behandeling met 177Lu-PSMA-617 verbetert overleving bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Behandeling met 177Lu-PSMA-617 verbetert overleving bij mCRPC

Apalutamide + ADT verbetert overleving ongeacht ziektevolume bij mCSPC

Lees meer
Lees meer over Apalutamide + ADT verbetert overleving ongeacht ziektevolume bij mCSPC

Abirateron verbetert progressievrije overleving bij gemetastaseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Abirateron verbetert progressievrije overleving bij gemetastaseerde prostaatkanker

Risicostratificatie en AI bij vroege detectie van prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Risicostratificatie en AI bij vroege detectie van prostaatkanker

Gevolgen van te laat doseren van leuprolideacetaat in twee vormen

Lees meer
Lees meer over Gevolgen van te laat doseren van leuprolideacetaat in twee vormen

De rol van PSMA-PET/CT bij de behandeling van HSPC

Lees meer
Lees meer over De rol van PSMA-PET/CT bij de behandeling van HSPC

Hoog cotininegehalte in urine voorspelt terugkeer NMIBC bij rokers

Lees meer
Lees meer over Hoog cotininegehalte in urine voorspelt terugkeer NMIBC bij rokers

Nivolumab verlaagt HRQoL niet na resectie MIUC

Lees meer
Lees meer over Nivolumab verlaagt HRQoL niet na resectie MIUC

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie