PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Delen via:
SABCS 2021

Bij sommige borstkankerpatiënten lijkt behandeling met tamoxifen de PI3-kinase pathway te stimuleren, met als gevolg een verhoogd risico op endometriumcarcinoom. De onderzoekers benadrukken dat tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom zeldzaam is en hopen dat dit nieuwe inzicht patiënten met een verhoogd risico kan helpen.1

Het is al lang bekend dat langdurig gebruik van tamoxifen gepaard gaat met een verhoogd risico op endometriumcarcinoom. Daarbij blijkt dat hoe langer het middel wordt gebruikt, hoe hoger het risico wordt.2 De onderzoekers wilden de mechanismen achter dit verhoogde risico ophelderen en op basis daarvan strategieën ontwikkelen om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

Om te bepalen welke genen betrokken zijn bij tamoxifen-geassocieerde baarmoederkanker, werd tumorweefsel onderzocht van vrouwen met baarmoederkanker na een mammacarcinoom. Het materiaal dat de onderzoekers gebruikten, was verzameld in de Nederlandse TAMARISK-studie. 21 samples werden met whole exon sequencing onderzocht en vergeleken met weefsel van baarmoederkanker dat niet was geassocieerd met tamoxifen-gebruik. Vervolgens werden de bevindingen bevestigd in een validatiecohort met 40 tamoxifen-geassocieerde weefselsamples.

Opvallend was dat bij tamoxifen-geassocieerde samples de mutatiefrequentie van genen die zijn betrokken bij de PIK3-pathway lager was dan bij de novo baarmoederkanker. Zo zijn mutaties in PIK3CA bij reguliere tumoren de tweede meest frequent optredende mutaties (bij 48% van de patiënten) terwijl deze mutaties bij tamoxifen-geassocieerde tumoren aanzienlijk minder vaak voorkomen (14%). Ook de mutatiefrequentie van PIK3R1 was duidelijk anders; 31 versus 0%.

De onderzoekers formuleerden als hypothese dat bij deze tumoren het effect van tamoxifen het gemis aan PI3K-mutaties tenietdoet. Zij vonden hiervoor aanwijzingen in een studie met muizen die werden behandeld met tamoxifen of met tamoxifen plus een PI3K-remmer. Hieruit bleek dat tamoxifen inderdaad een effect kan hebben op de PI3-kinase pathway en dat dit effect teniet kan worden gedaan door een PI3K-remmer. Bij vrouwen met een verhoogd risico op baarmoederkanker die tamoxifen gebruiken, zou dit mechanisme als een preventiestrategie gebruikt kunnen worden, aldus de onderzoekers.

Bronnen

  1. Kübler K, et al. Tamoxifen instigates uterine cancer development by activating PI3K signaling and supersedes PIK3CA driver mutations. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS2-09.
  2. Davies C, Pan H, Hodwin J, et al. Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial. Lancet 2013;381:805-16.

Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

jan 2022 | Gynaecologie, Radiotherapie

Lees meer over Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

jan 2022

Lees meer over Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

jan 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie