Snellere afname longfunctie bij PLWH

Delen via:
EACS 2021

Bij mensen met hiv die goed worden behandeld, gaat de longfunctie sneller achteruit dan bij controlepersonen zonder hiv. Dit is te wijten aan de interactie tussen roken en hiv. Roken kan bij mensen met hiv dus schadelijker zijn dan bij mensen zonder hiv, waardoor de noodzaak tot stoppen met roken bij hiv (nog) evidenter is.

Chronische longziekte komt veel voor bij mensen met hiv. Thudium et al. gingen uit van de hypothese dat bij mensen met hiv die antiretrovirale combinatietherapie (cART) krijgen, de longfunctie sneller afneemt dan bij gematchte controlepersonen zonder hiv.

Dit is onderzocht in een prospectieve gematchte cohortstudie waarin uit twee studies mensen met hiv (n = 705 en n = 425) zijn geïncludeerd, en gematchte controlepersonen zonder hiv (n = 2895). De verdeling mannen was in beide groepen vergelijkbaar. De deelnemers met hiv waren echter gemiddeld jonger dan de deelnemers zonder hiv (46,6 jaar vs. 49,2 jaar) en minder vaak van Kaukasische afkomst (70,1% vs. 99,9%). Bij 93,7% van de deelnemers met hiv was sprake van virale suppressie. De gecorrigeerde jaarlijkse afname in geforceerd expiratoir volume in 1 seconde (FEV1) verliep in de hiv-groep sneller dan in de controlegroep (36,4; 95%-BI 33,7-39,1 vs. 27,9; 95%-BI 26,9-28,8). Het jaarlijkse verschil was 8,5 (95%-BI 5,6-11,4; p < 0,001). Deze uitkomst bleef ook bestaan in de subgroepanalyses van deelnemers die rookten, ooit gerookt hadden en nooit gerookt hadden.

Het effect van hiv op de afname in longfunctie werd gemodificeerd door roken (p-interactie = 0,001). Stoppen met roken bij hiv verdient dan ook zeker voldoende aandacht.

Bron:

Thudium RF, et al. Faster lung function decline in well-treated people living with HIV compared with uninfected controls: a longitudinal matched cohort study. EACS 2021, OS2/2.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg