Syfilisbacterie toont grote gelijkenis in verschillende lichaamslocaties

Delen via:
STI&HIV 2021

Binnen individuele patiënten blijkt het bacteriële DNA van Treponema pallidum in verschillende lichaamslocaties erg op elkaar te lijken. Deze bevinding uit Amsterdam wijst erop dat de bacteriën zich verspreiden in het lichaam en niet afkomstig zijn van verschillende partners.

Syfilis is een complexe infectieziekte met meerdere stadia. Reeds binnen enkele uren na overdracht verspreidt de bacterie zich door het hele lichaam. Onderzoekers van het Amsterdam UMC evalueerden bij individuele patiënten de moleculaire samenstelling van Treponema pallidum in verschillende lichaamslocaties. Daarbij bekeken ze of binnen één patiënt infecties met meerdere stammen gedetecteerd konden worden.

Er werden 293 mannen geïncludeerd die seks hebben met mannen (MSM) en die vanwege verdenking op syfilis in 2018 of 2019 naar soa-poli in Amsterdam kwamen. Van hen had 24% primaire syfilis, 25% secundaire syfilis, 29% vroege latente syfilis, 5% late latente syfilis en 17% had geen syfilis.

Alle monsters waarin Treponema pallidum werd gevonden, inclusief de uitstrijkjes van het ulcus, werden gekarakteriseerd met behulp van een zogenaamde multilocus-sequentietypering van de bacterie. Dit werd gedaan bij 5% van de perifeer-bloedmonsters, in 47% van de farynxuitstrijkjes, in 16% van de anusuitstrijkjes, in 41% van de urinemonsters en in 68% van de ulcusmonsters.

Er werd minstens één volledige multilocus-sequentietypering van de bacteriestam verkregen van 69% van de patiënten met primaire syfilis, van 48% met secundaire syfilis en van 12% met vroege latente syfilis. Bij alle 22 patiënten bij wie ≥ 2 multilocus-sequentietyperingen van de bacteriestam werden vastgesteld, was de stam identiek in de verschillende lichaamslocaties.

De diversiteit van de bacteriestammen is vergelijkbaar met die is gevonden in eerdere studies onder Amsterdamse MSM, waarin een locus-sequentietypering van Treponema pallidum is uitgevoerd.

Bron:

  1. Zondag HCA, et al. Treponema pallidum intra-patient homogeneity between various body locations in patients with infectious syphilis. BMJ Open. 2021;97(Suppl 1):O07.1.

Amsterdamse analyse toont dat COVID-19-gerelateerd ARDS heterogeen is

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Amsterdamse analyse toont dat COVID-19-gerelateerd ARDS heterogeen is

Speeksel versus nasofaryngeale uitstrijk voor detectie SARS-CoV-2

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Speeksel versus nasofaryngeale uitstrijk voor detectie SARS-CoV-2

Maternale kinkhoestvaccinaties in de regio Amsterdam

okt 2021 | Kinderen, Vaccinatie

Lees meer over Maternale kinkhoestvaccinaties in de regio Amsterdam

De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

okt 2021 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

ID Week: highlights uit de Late Breaker-sessies

okt 2021 | Bacteriële infecties, HIV, Tuberculose, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over ID Week: highlights uit de Late Breaker-sessies

Studie naar meerwaarde van online platform EZI-PrEP

okt 2021 | HIV

Lees meer over Studie naar meerwaarde van online platform EZI-PrEP

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Interactie tussen fecestransplantatie en eradicatie van resistente bacteriën blootgelegd

Lees meer
Lees meer over Interactie tussen fecestransplantatie en eradicatie van resistente bacteriën blootgelegd

Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Lees meer
Lees meer over Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Lees meer
Lees meer over Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Lees meer
Lees meer over Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Lees meer
Lees meer over Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg