Syfilisbacterie toont grote gelijkenis in verschillende lichaamslocaties

Delen via:
STI&HIV 2021

Binnen individuele patiënten blijkt het bacteriële DNA van Treponema pallidum in verschillende lichaamslocaties erg op elkaar te lijken. Deze bevinding uit Amsterdam wijst erop dat de bacteriën zich verspreiden in het lichaam en niet afkomstig zijn van verschillende partners.

Syfilis is een complexe infectieziekte met meerdere stadia. Reeds binnen enkele uren na overdracht verspreidt de bacterie zich door het hele lichaam. Onderzoekers van het Amsterdam UMC evalueerden bij individuele patiënten de moleculaire samenstelling van Treponema pallidum in verschillende lichaamslocaties. Daarbij bekeken ze of binnen één patiënt infecties met meerdere stammen gedetecteerd konden worden.

Er werden 293 mannen geïncludeerd die seks hebben met mannen (MSM) en die vanwege verdenking op syfilis in 2018 of 2019 naar soa-poli in Amsterdam kwamen. Van hen had 24% primaire syfilis, 25% secundaire syfilis, 29% vroege latente syfilis, 5% late latente syfilis en 17% had geen syfilis.

Alle monsters waarin Treponema pallidum werd gevonden, inclusief de uitstrijkjes van het ulcus, werden gekarakteriseerd met behulp van een zogenaamde multilocus-sequentietypering van de bacterie. Dit werd gedaan bij 5% van de perifeer-bloedmonsters, in 47% van de farynxuitstrijkjes, in 16% van de anusuitstrijkjes, in 41% van de urinemonsters en in 68% van de ulcusmonsters.

Er werd minstens één volledige multilocus-sequentietypering van de bacteriestam verkregen van 69% van de patiënten met primaire syfilis, van 48% met secundaire syfilis en van 12% met vroege latente syfilis. Bij alle 22 patiënten bij wie ≥ 2 multilocus-sequentietyperingen van de bacteriestam werden vastgesteld, was de stam identiek in de verschillende lichaamslocaties.

De diversiteit van de bacteriestammen is vergelijkbaar met die is gevonden in eerdere studies onder Amsterdamse MSM, waarin een locus-sequentietypering van Treponema pallidum is uitgevoerd.

Bron:

  1. Zondag HCA, et al. Treponema pallidum intra-patient homogeneity between various body locations in patients with infectious syphilis. BMJ Open. 2021;97(Suppl 1):O07.1.

Parasitaire load in bloed als vroege marker voor behandelrespons bij viscerale leishmaniasis

jan 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Parasitaire load in bloed als vroege marker voor behandelrespons bij viscerale leishmaniasis

Proefschrift: Verbeteren van testen op hiv in Kenia

jan 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Proefschrift: Verbeteren van testen op hiv in Kenia

Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

jan 2022 | Hepatitis, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Immunogeniciteit en veiligheid van een tri- versus mono-antigeen hepatitis B-vaccin

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

jan 2022 | Multipele Sclerose, RA, SLE, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Boostervaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten zonder seroconversie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Deel hematologische patiënten loopt mogelijk nog steeds hoog risico op COVID-19 na vaccinatie

Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

COVID-19-vaccin bij auto-immuunziekten en gebruik van immuunsuppressiva

Lees meer
Lees meer over COVID-19-vaccin bij auto-immuunziekten en gebruik van immuunsuppressiva

SOA- en hiv-test bij vermoeden IBD in combinatie met onbeschermde anale seks

Lees meer
Lees meer over SOA- en hiv-test bij vermoeden IBD in combinatie met onbeschermde anale seks

Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Lees meer
Lees meer over Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Ouderen met hiv vormen geen homogene groep

Lees meer
Lees meer over Ouderen met hiv vormen geen homogene groep

Minder multidrug-resistentie in Europa sinds de komst van integraseremmers

Lees meer
Lees meer over Minder multidrug-resistentie in Europa sinds de komst van integraseremmers

Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Lees meer
Lees meer over Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Veel psychische problematiek bij chemseks-deelnemers

Lees meer
Lees meer over Veel psychische problematiek bij chemseks-deelnemers

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg