Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Delen via:
STI&HIV 2021

Uit een studie waarbij de gevoeligheid van Neisseria gonorrhoeae voor azitromycine en ceftriaxon is gevolgd bij Nederlandse patiënten die een Centrum voor Seksuele Gezondheid consulteren, blijkt een toename van de resistentie tegen azitromycine. Omdat relatief meer resistentie wordt gevonden bij kweken afkomstig uit de mond-keelholte, is het advies om ook deze op te nemen in een nationale surveillance van resistentiepatronen.

De resistentie tegen antibiotica die ingezet worden tegen Neisseria gonorrhoeae neemt wereldwijd toe. In Nederland wordt de gevoeligheid voor antibiotica gemonitord bij 18 van de 24 Centra voor Seksuele Gezondheid. Maartje Visser, onderzoeker bij het RIVM, zocht in de periode tussen 2013 en 2019 naar patronen in de resistentie tegen azitromycine (AZI) en gevoeligheid voor ceftriaxon (CEF). Zij koppelde daartoe persoonskenmerken aan de soa-diagnose en de minimaal remmende concentratie (MRC) van het antibioticum dat nodig is om de gonorroe te keren. Er is sprake van resistentie tegen AZI bij een MRC > 1 mg/l en een verminderde gevoeligheid voor CEF bij een MRC > 0,032 mg/l.

Uit de analyse van 13.000 bacteriekweken die bij patiënten waren afgenomen, bleek dat de resistentie tegen AZI significant was toegenomen van 2,8 naar 9,3%. Daarbij was er juist in minder gevallen sprake van een verlaagde gevoeligheid voor CEF: in 2013 bleek bij 7,0% van de kweken een verminderde gevoeligheid en in 2019 was dat het geval bij 2,9%.

Visser trof regionale verschillen in de uitkomsten. Karakteristieken van de populatie bleken hier niet van invloed. Wel zag zij bij kweken die waren afgenomen uit de mond-keelholte een verband met AZI-resistentie en verminderde CEF-gevoeligheid, zowel bij heteroseksuelen als bij MSM. Bij heteroseksuelen speelde ook het aantal sekspartners een rol.

CEF is in Nederland het antibioticum van eerste keus. Daar trof Visser geen verminderde gevoeligheid. De resistentie tegen AZI volgt het internationale patroon. Omdat deze resistentie regionaal verschilt, pleit Visser voor nationale surveillance met een rapportage op regionaal niveau. Bovendien acht zij het van belang dat extragenitale infecties naast genitale infecties worden gemonitord bij de surveillance.

Bron:

Visser M, et al. Trends and regional differences of Neisseria gonorrhoeae antimicrobial resistance in the Netherlands, 2013–2019. STI & HIV World Congress, abstract O09.1.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine net zo goed als frequentere toediening

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine net zo goed als frequentere toediening

Klinische uitkomsten van COVID-19 op basis van hiv-status

Lees meer
Lees meer over Klinische uitkomsten van COVID-19 op basis van hiv-status

Vroegdetectie van hiv kan risico op resistentie tegen integraseremmers verminderen

Lees meer
Lees meer over Vroegdetectie van hiv kan risico op resistentie tegen integraseremmers verminderen

DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg