Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Delen via:
STI&HIV 2021

Uit een studie waarbij de gevoeligheid van Neisseria gonorrhoeae voor azitromycine en ceftriaxon is gevolgd bij Nederlandse patiënten die een Centrum voor Seksuele Gezondheid consulteren, blijkt een toename van de resistentie tegen azitromycine. Omdat relatief meer resistentie wordt gevonden bij kweken afkomstig uit de mond-keelholte, is het advies om ook deze op te nemen in een nationale surveillance van resistentiepatronen.

De resistentie tegen antibiotica die ingezet worden tegen Neisseria gonorrhoeae neemt wereldwijd toe. In Nederland wordt de gevoeligheid voor antibiotica gemonitord bij 18 van de 24 Centra voor Seksuele Gezondheid. Maartje Visser, onderzoeker bij het RIVM, zocht in de periode tussen 2013 en 2019 naar patronen in de resistentie tegen azitromycine (AZI) en gevoeligheid voor ceftriaxon (CEF). Zij koppelde daartoe persoonskenmerken aan de soa-diagnose en de minimaal remmende concentratie (MRC) van het antibioticum dat nodig is om de gonorroe te keren. Er is sprake van resistentie tegen AZI bij een MRC > 1 mg/l en een verminderde gevoeligheid voor CEF bij een MRC > 0,032 mg/l.

Uit de analyse van 13.000 bacteriekweken die bij patiënten waren afgenomen, bleek dat de resistentie tegen AZI significant was toegenomen van 2,8 naar 9,3%. Daarbij was er juist in minder gevallen sprake van een verlaagde gevoeligheid voor CEF: in 2013 bleek bij 7,0% van de kweken een verminderde gevoeligheid en in 2019 was dat het geval bij 2,9%.

Visser trof regionale verschillen in de uitkomsten. Karakteristieken van de populatie bleken hier niet van invloed. Wel zag zij bij kweken die waren afgenomen uit de mond-keelholte een verband met AZI-resistentie en verminderde CEF-gevoeligheid, zowel bij heteroseksuelen als bij MSM. Bij heteroseksuelen speelde ook het aantal sekspartners een rol.

CEF is in Nederland het antibioticum van eerste keus. Daar trof Visser geen verminderde gevoeligheid. De resistentie tegen AZI volgt het internationale patroon. Omdat deze resistentie regionaal verschilt, pleit Visser voor nationale surveillance met een rapportage op regionaal niveau. Bovendien acht zij het van belang dat extragenitale infecties naast genitale infecties worden gemonitord bij de surveillance.

Bron:

Visser M, et al. Trends and regional differences of Neisseria gonorrhoeae antimicrobial resistance in the Netherlands, 2013–2019. STI & HIV World Congress, abstract O09.1.

Colchicine voor poliklinisch behandelde COVID-19-patiënten

okt 2021 | Virale infecties

Lees meer over Colchicine voor poliklinisch behandelde COVID-19-patiënten

Verandering in gevoeligheid speeksel-PCR-test tijdens SARS-CoV-2-infectie

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Verandering in gevoeligheid speeksel-PCR-test tijdens SARS-CoV-2-infectie

Amsterdamse analyse toont dat COVID-19-gerelateerd ARDS heterogeen is

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Amsterdamse analyse toont dat COVID-19-gerelateerd ARDS heterogeen is

Speeksel versus nasofaryngeale uitstrijk voor detectie SARS-CoV-2

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Speeksel versus nasofaryngeale uitstrijk voor detectie SARS-CoV-2

Maternale kinkhoestvaccinaties in de regio Amsterdam

okt 2021 | Kinderen, Vaccinatie

Lees meer over Maternale kinkhoestvaccinaties in de regio Amsterdam

De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

okt 2021 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Interactie tussen fecestransplantatie en eradicatie van resistente bacteriën blootgelegd

Lees meer
Lees meer over Interactie tussen fecestransplantatie en eradicatie van resistente bacteriën blootgelegd

Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Lees meer
Lees meer over Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Lees meer
Lees meer over Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Lees meer
Lees meer over Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Lees meer
Lees meer over Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg