Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Delen via:
STI&HIV 2021

Uit een studie waarbij de gevoeligheid van Neisseria gonorrhoeae voor azitromycine en ceftriaxon is gevolgd bij Nederlandse patiënten die een Centrum voor Seksuele Gezondheid consulteren, blijkt een toename van de resistentie tegen azitromycine. Omdat relatief meer resistentie wordt gevonden bij kweken afkomstig uit de mond-keelholte, is het advies om ook deze op te nemen in een nationale surveillance van resistentiepatronen.

De resistentie tegen antibiotica die ingezet worden tegen Neisseria gonorrhoeae neemt wereldwijd toe. In Nederland wordt de gevoeligheid voor antibiotica gemonitord bij 18 van de 24 Centra voor Seksuele Gezondheid. Maartje Visser, onderzoeker bij het RIVM, zocht in de periode tussen 2013 en 2019 naar patronen in de resistentie tegen azitromycine (AZI) en gevoeligheid voor ceftriaxon (CEF). Zij koppelde daartoe persoonskenmerken aan de soa-diagnose en de minimaal remmende concentratie (MRC) van het antibioticum dat nodig is om de gonorroe te keren. Er is sprake van resistentie tegen AZI bij een MRC > 1 mg/l en een verminderde gevoeligheid voor CEF bij een MRC > 0,032 mg/l.

Uit de analyse van 13.000 bacteriekweken die bij patiënten waren afgenomen, bleek dat de resistentie tegen AZI significant was toegenomen van 2,8 naar 9,3%. Daarbij was er juist in minder gevallen sprake van een verlaagde gevoeligheid voor CEF: in 2013 bleek bij 7,0% van de kweken een verminderde gevoeligheid en in 2019 was dat het geval bij 2,9%.

Visser trof regionale verschillen in de uitkomsten. Karakteristieken van de populatie bleken hier niet van invloed. Wel zag zij bij kweken die waren afgenomen uit de mond-keelholte een verband met AZI-resistentie en verminderde CEF-gevoeligheid, zowel bij heteroseksuelen als bij MSM. Bij heteroseksuelen speelde ook het aantal sekspartners een rol.

CEF is in Nederland het antibioticum van eerste keus. Daar trof Visser geen verminderde gevoeligheid. De resistentie tegen AZI volgt het internationale patroon. Omdat deze resistentie regionaal verschilt, pleit Visser voor nationale surveillance met een rapportage op regionaal niveau. Bovendien acht zij het van belang dat extragenitale infecties naast genitale infecties worden gemonitord bij de surveillance.

Bron:

Visser M, et al. Trends and regional differences of Neisseria gonorrhoeae antimicrobial resistance in the Netherlands, 2013–2019. STI & HIV World Congress, abstract O09.1.

Vebicorvir plus entecavir bij therapienaïeve patiënten met chronische HBV-infectie

feb 2023 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Vebicorvir plus entecavir bij therapienaïeve patiënten met chronische HBV-infectie

Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter

jan 2023 | Ouderen

Lees meer over Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter

Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

jan 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

Viroloog Ron Fouchier ontvangt Beijerinck Virologie Prijs

jan 2023 | Virale infecties

Lees meer over Viroloog Ron Fouchier ontvangt Beijerinck Virologie Prijs

Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

jan 2023 | Psoriasis, RA, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

Cefepim/enmetazobactam versus piperacilline/tazobactam bij gecompliceerde UWI of acute pyelonefritis

jan 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Cefepim/enmetazobactam versus piperacilline/tazobactam bij gecompliceerde UWI of acute pyelonefritis

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Lees meer
Lees meer over Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Lees meer
Lees meer over Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Lees meer
Lees meer over Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Lees meer
Lees meer over Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Lees meer
Lees meer over Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01