TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

Delen via:

Gegevens na drie jaar follow-up bevestigen het eerste resultaat van de Nederlandse TRAIN-2-studie dat neoadjuvante chemotherapie met anthracyclines of minder toxische niet-anthracyclines (paclitaxel/carboplatine), in aanwezigheid van dubbele HER2-blokkade, bij patiënten met stadium II-III-HER2-positieve borstkanker hetzelfde resultaat geeft.

In de TRAIN-2-studie werden 438 patiënten met stadium II-III HER2-positieve borstkanker 1:1 gerandomiseerd naar 3 cycli 5-fluorouracil, epirubicine en cyclofosfamide gevolgd door 6 cycli paclitaxel en carboplatine (groep 1), of 9 cycli paclitaxel en carboplatine (groep 2). Beide regimes werden gecombineerd met een op HER2-gerichte behandeling bestaande uit trastuzumab en pertuzumab.

Na een mediane follow-up van 48,8 maanden was de eventvrije overleving (EFS) na 3 jaar 92,7% (95%-BI 89,3-96,2%) in groep 1 en 93,6% (95%-BI 90,4-96,9%) in groep 2. De totale overleving (OS) na 3 jaar was 97,7% (95%-BI 95,7-99,7%) in groep 1 en 98,2% (95%-BI 96,4-100%) in groep 2. Deze resultaten bleken onafhankelijk van hormoonreceptor en N-status.

Een afname van de linkervertrikelejectiefractie (LVEF) van 10% of meer ten opzichte van baseline kwam vaker voor bij patiënten die anthracyclines kregen dan bij patiënten die geen anthracyclines kregen (8,6% versus 3,2%, p = 0,021). Twee patiënten die anthracyclines kregen, ontwikkelden acute leukemie. Er werden geen andere nieuwe veiligheidsproblemen gezien.

Om acute en chronische toxiciteit van regimes die anthracyclines bevatten te voorkomen, kan bij alle patiënten met stadium II-III HER2-positieve borstkanker een neoadjuvant regime op basis van carboplatine en een taxaan met dubbele HER2-blokkade worden overwogen, aldus de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG).

Bron:

Van der Voort A, et al. Three-year follow-up of neoadjuvant chemotherapy with or without anthracyclines in the presence of dual HER2-blockade for HER2-positive breast cancer (TRAIN-2): A randomized phase III trial. ASCO Virtual Scientific Symposium 2020, abstract 501.

Preventie van huidkanker op de politieke agenda

mrt 2021 |

Lees meer over Preventie van huidkanker op de politieke agenda

Verhoogd risico op MDS en AML bij gebruik PARP-remmers

mrt 2021 |

Lees meer over Verhoogd risico op MDS en AML bij gebruik PARP-remmers

Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Coronacrisis heeft grote impact op melanoomzorg

feb 2021 |

Lees meer over Coronacrisis heeft grote impact op melanoomzorg

Kosten dure geneesmiddelen stijgen

feb 2021 |

Lees meer over Kosten dure geneesmiddelen stijgen

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie