TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

Delen via:

Gegevens na drie jaar follow-up bevestigen het eerste resultaat van de Nederlandse TRAIN-2-studie dat neoadjuvante chemotherapie met anthracyclines of minder toxische niet-anthracyclines (paclitaxel/carboplatine), in aanwezigheid van dubbele HER2-blokkade, bij patiënten met stadium II-III-HER2-positieve borstkanker hetzelfde resultaat geeft.

In de TRAIN-2-studie werden 438 patiënten met stadium II-III HER2-positieve borstkanker 1:1 gerandomiseerd naar 3 cycli 5-fluorouracil, epirubicine en cyclofosfamide gevolgd door 6 cycli paclitaxel en carboplatine (groep 1), of 9 cycli paclitaxel en carboplatine (groep 2). Beide regimes werden gecombineerd met een op HER2-gerichte behandeling bestaande uit trastuzumab en pertuzumab.

Na een mediane follow-up van 48,8 maanden was de eventvrije overleving (EFS) na 3 jaar 92,7% (95%-BI 89,3-96,2%) in groep 1 en 93,6% (95%-BI 90,4-96,9%) in groep 2. De totale overleving (OS) na 3 jaar was 97,7% (95%-BI 95,7-99,7%) in groep 1 en 98,2% (95%-BI 96,4-100%) in groep 2. Deze resultaten bleken onafhankelijk van hormoonreceptor en N-status.

Een afname van de linkervertrikelejectiefractie (LVEF) van 10% of meer ten opzichte van baseline kwam vaker voor bij patiënten die anthracyclines kregen dan bij patiënten die geen anthracyclines kregen (8,6% versus 3,2%, p = 0,021). Twee patiënten die anthracyclines kregen, ontwikkelden acute leukemie. Er werden geen andere nieuwe veiligheidsproblemen gezien.

Om acute en chronische toxiciteit van regimes die anthracyclines bevatten te voorkomen, kan bij alle patiënten met stadium II-III HER2-positieve borstkanker een neoadjuvant regime op basis van carboplatine en een taxaan met dubbele HER2-blokkade worden overwogen, aldus de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG).

Bron:

Van der Voort A, et al. Three-year follow-up of neoadjuvant chemotherapy with or without anthracyclines in the presence of dual HER2-blockade for HER2-positive breast cancer (TRAIN-2): A randomized phase III trial. ASCO Virtual Scientific Symposium 2020, abstract 501.

Androgeendeprivatietherapie beschermt mogelijk tegen infectie met SARS-CoV-2

jul 2020 |

Lees meer over Androgeendeprivatietherapie beschermt mogelijk tegen infectie met SARS-CoV-2

Niet-chirurgische behandeling verlaagt risico op regionaal recidief borstkanker

jul 2020 |

Lees meer over Niet-chirurgische behandeling verlaagt risico op regionaal recidief borstkanker

Durvalumab met of zonder tremelimumab bij hoofd-halscarcinoom

jul 2020 |

Lees meer over Durvalumab met of zonder tremelimumab bij hoofd-halscarcinoom

Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

jun 2020 |

Lees meer over Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

Apixaban niet inferieur aan dalteparine bij kankergeassocieerde VTE

jun 2020 |

Lees meer over Apixaban niet inferieur aan dalteparine bij kankergeassocieerde VTE

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Video 2: DORA en Radium223Insight

23 mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over Video 2: DORA en Radium223Insight

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

ESMO in ORANJE 2020

donderdag 17 sep 2020 van 18:00 tot 22:00 | Oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2020

RELAY+: verkennende studie naar ramucirumab plus gefitinib bij EGFR-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over RELAY+: verkennende studie naar ramucirumab plus gefitinib bij EGFR-gemuteerd NSCLC

Nieuwe data larotrectinib bij tumoren met TRK-genfusies

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data larotrectinib bij tumoren met TRK-genfusies

Korte kuur radiotherapie gevolgd door chemotherapie vóór TME bij gevorderde endeldarmkanker

Lees meer
Lees meer over Korte kuur radiotherapie gevolgd door chemotherapie vóór TME bij gevorderde endeldarmkanker

Bortezomib, lenalidomide en dexamethason blijft standaard eerstelijnsbehandeling MM

Lees meer
Lees meer over Bortezomib, lenalidomide en dexamethason blijft standaard eerstelijnsbehandeling MM

Avelumab bij zeldzame gestationele trofoblasttumoren

Lees meer
Lees meer over Avelumab bij zeldzame gestationele trofoblasttumoren

Effect oefenprogramma dat al start bij aanvang chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Effect oefenprogramma dat al start bij aanvang chemotherapie

Resultaten CHECKMATE: nivolumab en ipilimumab bij gevorderd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Resultaten CHECKMATE: nivolumab en ipilimumab bij gevorderd NSCLC

TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

Lees meer
Lees meer over TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

INFORM: precisiegeneeskunde voor kinderen met kanker met een slechte prognose

Lees meer
Lees meer over INFORM: precisiegeneeskunde voor kinderen met kanker met een slechte prognose

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie