TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

Delen via:

Gegevens na drie jaar follow-up bevestigen het eerste resultaat van de Nederlandse TRAIN-2-studie dat neoadjuvante chemotherapie met anthracyclines of minder toxische niet-anthracyclines (paclitaxel/carboplatine), in aanwezigheid van dubbele HER2-blokkade, bij patiënten met stadium II-III-HER2-positieve borstkanker hetzelfde resultaat geeft.

In de TRAIN-2-studie werden 438 patiënten met stadium II-III HER2-positieve borstkanker 1:1 gerandomiseerd naar 3 cycli 5-fluorouracil, epirubicine en cyclofosfamide gevolgd door 6 cycli paclitaxel en carboplatine (groep 1), of 9 cycli paclitaxel en carboplatine (groep 2). Beide regimes werden gecombineerd met een op HER2-gerichte behandeling bestaande uit trastuzumab en pertuzumab.

Na een mediane follow-up van 48,8 maanden was de eventvrije overleving (EFS) na 3 jaar 92,7% (95%-BI 89,3-96,2%) in groep 1 en 93,6% (95%-BI 90,4-96,9%) in groep 2. De totale overleving (OS) na 3 jaar was 97,7% (95%-BI 95,7-99,7%) in groep 1 en 98,2% (95%-BI 96,4-100%) in groep 2. Deze resultaten bleken onafhankelijk van hormoonreceptor en N-status.

Een afname van de linkervertrikelejectiefractie (LVEF) van 10% of meer ten opzichte van baseline kwam vaker voor bij patiënten die anthracyclines kregen dan bij patiënten die geen anthracyclines kregen (8,6% versus 3,2%, p = 0,021). Twee patiënten die anthracyclines kregen, ontwikkelden acute leukemie. Er werden geen andere nieuwe veiligheidsproblemen gezien.

Om acute en chronische toxiciteit van regimes die anthracyclines bevatten te voorkomen, kan bij alle patiënten met stadium II-III HER2-positieve borstkanker een neoadjuvant regime op basis van carboplatine en een taxaan met dubbele HER2-blokkade worden overwogen, aldus de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG).

Bron:

Van der Voort A, et al. Three-year follow-up of neoadjuvant chemotherapy with or without anthracyclines in the presence of dual HER2-blockade for HER2-positive breast cancer (TRAIN-2): A randomized phase III trial. ASCO Virtual Scientific Symposium 2020, abstract 501.

Zeldzame hoofd-halstumoren

nov 2020 |

Lees meer over Zeldzame hoofd-halstumoren

Karakterisering van on-target bijwerkingen van TRK-remmers

nov 2020 |

Lees meer over Karakterisering van on-target bijwerkingen van TRK-remmers

Osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

nov 2020 |

Lees meer over Osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Geen verhoogd langetermijnrisico op ovariumcarcinoom na IVF

nov 2020 |

Lees meer over Geen verhoogd langetermijnrisico op ovariumcarcinoom na IVF

Sarcopenie als klinische predictieve en prognostische biomarker voor hoofd-halskankerpatiënten

nov 2020 |

Lees meer over Sarcopenie als klinische predictieve en prognostische biomarker voor hoofd-halskankerpatiënten

Preventie van chemotherapiegeïnduceerde haaruitval

nov 2020 |

Lees meer over Preventie van chemotherapiegeïnduceerde haaruitval

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Video 2: DORA en Radium223Insight

23 mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over Video 2: DORA en Radium223Insight

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

TRK-fusiekanker: uitdagend, maar het zoeken waard

dinsdag 1 dec 2020 van 19:30 tot 21:00 | Longziekten

Lees meer over TRK-fusiekanker: uitdagend, maar het zoeken waard

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie