Tripeltherapie goed verdragen en effectief bij therapienaïeve hiv-1

Delen via:
CROI 2022

Na een follow-up van 5 jaar wordt bictegravir, emtricitabine plus tenofovir-alafenamide nog steeds goed verdragen en blijkt deze aanpak zeer effectief bij voorheen niet eerder behandelde volwassenen met hiv-1. Deze gecombineerde resultaten van twee fase III-studies bevestigen de veiligheid en effectiviteit op de lange termijn van dit combinatiepreparaat.

Er zijn 2 gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III-studies uitgevoerd naar deze tripeltherapie bij niet eerder behandelde volwassenen met hiv-1. In de 1489-studie kregen 314 patiënten dit combinatiepreparaat en in de 1490-studie 320 patiënten. In de open-label extensiefase continueerden 252 en 254 patiënten de behandeling.

Op baseline waren in de studies 9% en 13% vrouwen opgenomen, was 37% en 30% van de deelnemers van zwarte/Afrikaanse afkomst en was 23% en 26% Latino/Spaans respectievelijk. De mediane leeftijd van de deelnemers op baseline was respectievelijk 31 en 33 jaar.

In beide studies was de werkzaamheid van de tripeltherapie > 98% na 48 weken bij elk studiebezoek tot en met week 240. In de patiëntenpopulatie werd voorafgaand aan de resistentieanalyse geen resistentie tegen de individuele medicijnen van deze tripeltherapie gedetecteerd.

Tijdens de open-label extensiefase ondervonden 6 van de 504 patiënten die waren behandeld met deze tripeltherapie een adverse event (AE) dat leidde tot stopzetting van deze behandeling. Geen enkel AE was renaal en ≤ 1,6% had een bijwerking graad 3 of 4. Onder de patiënten die de tripeltherapie kregen tot en met week 240 daalde de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) met mediaan 8,2 ml/min in de 1489-studie en met 8,5 ml/min in de 1490-studie. De mediane verandering van de totaalcholesterol-HDL-ratio was respectievelijk 0 en 0,1.

Het lichaamsgewicht steeg bij patiënten die deze tripeltherapie kregen tussen baseline en week 240 met mediaan 6,1 kg. De botmineraaldichtheid (BMD) in de heup tot en met week 240 daalde bij hen met gemiddeld 0,29% en de BMD in de wervelkolom met 0,23%.

Bron

Wohl DA, et al. B/F/TAF five-year outcomes in treatment-naïve adults. CROI 2022 Congress, abstract 494.

Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

jun 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

Veel nieuwe middelen tegen schimmel- en gistinfecties

jun 2022 | Schimmelinfecties

Lees meer over Veel nieuwe middelen tegen schimmel- en gistinfecties

Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

jun 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

Preventie van transmissie door SARS-CoV-2-vaccins

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Preventie van transmissie door SARS-CoV-2-vaccins

Invasieve beademing en uitkomsten van COVID-19-patiënten

jun 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Invasieve beademing en uitkomsten van COVID-19-patiënten

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg