Twee nieuwe middelen voor EGFR-positief NSCLC met exon 20-inserties

Delen via:
WCLC 2021

Tijdens het virtuele WCLC-congres werden twee studies gepresenteerd met middelen gericht tegen NSCLC met inserties in exon 20 van het EGFR-gen. De vroege klinische studies met mobocertinib en amivantamab hadden beide veelbelovende resultaten.

Tumoren met inserties in exon 20 van het EGFR-gen gaan gepaard met resistentie tegen EGFR-TKI’s. Na mutaties in L858R en exon 19-deleties zijn dit de meest voorkomende resistentiemutaties in EGFR.

De CHRYSALIS-studie onderzocht de effectiviteit van het bispecifieke antilichaam amivantamab (voorheen JNJ-6372) bij 114 patiënten bij wie via circulerend tumor-DNA een EGFR exon 20-insertie was vastgesteld. Dit antilichaam is gericht tegen EGFR en c-MET en kan binden aan oppervlakte-eiwitten die resistent zijn geworden voor EGFR-TKI’s.

Na een mediane follow-up van 9,7 maanden bleek dat het objectieve responspercentage 40 was, met drie complete responsen en 29 partiële responsen. De mediane duur van de respons was 11,1 maanden. Stabiele ziekte werd gezien bij 39 patiënten (48%). De mediane PFS was 8,3 maanden en de mediane totale overleving was 22,8 maanden. Verder kreeg 16% van de patiënten last van bijwerkingen van graad 3 of hoger.

Ook studies met de nieuwe EGR-TKI mobocertinib hadden positieve resultaten. Dit small molecule is specifiek gericht tegen EGFR exon 20-inserties en werd onderzocht in twee cohorten met patiënten met dergelijke mutaties; één cohort uit een fase 1/2-studie met patiënten behandeld met platinahoudende chemotherapie (n = 114), en één cohort uit de EXCLAIM-studie met eerder behandelde patiënten (n = 96, van wie 86 eerder behandeld met platinahoudende chemotherapie). In deze cohorten waren de objectieve responspercentage respectievelijk 26 en 23. De mediane PFS was in beide cohorten 7,3 maanden. Ten slotte toont de studie dat het bijwerkingenprofiel van mobocertinib hanteerbaar is.

Bronnen:
Sabari JK, et al. Amivantamab in post-platinum EGFR exon 20 insertion mutant non-small cell lung cancer. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract OA04.04.

Zhou C, et al. Mobocertinib in NSCLC with EGFR exon 20 insertions: results from EXCLAIM and pooled platinum-pretreated patient populations. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract OA04.03.

 

 

TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

sep 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

sep 2021 | Endocrinologie, Longkanker, Maag-darm-lever, Neuro-oncologie

Lees meer over Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

sep 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie