Twee nieuwe middelen voor EGFR-positief NSCLC met exon 20-inserties

Delen via:

Tijdens het virtuele WCLC-congres werden twee studies gepresenteerd met middelen gericht tegen NSCLC met inserties in exon 20 van het EGFR-gen. De vroege klinische studies met mobocertinib en amivantamab hadden beide veelbelovende resultaten.

Tumoren met inserties in exon 20 van het EGFR-gen gaan gepaard met resistentie tegen EGFR-TKI’s. Na mutaties in L858R en exon 19-deleties zijn dit de meest voorkomende resistentiemutaties in EGFR.

De CHRYSALIS-studie onderzocht de effectiviteit van het bispecifieke antilichaam amivantamab (voorheen JNJ-6372) bij 114 patiënten bij wie via circulerend tumor-DNA een EGFR exon 20-insertie was vastgesteld. Dit antilichaam is gericht tegen EGFR en c-MET en kan binden aan oppervlakte-eiwitten die resistent zijn geworden voor EGFR-TKI’s.

Na een mediane follow-up van 9,7 maanden bleek dat het objectieve responspercentage 40 was, met drie complete responsen en 29 partiële responsen. De mediane duur van de respons was 11,1 maanden. Stabiele ziekte werd gezien bij 39 patiënten (48%). De mediane PFS was 8,3 maanden en de mediane totale overleving was 22,8 maanden. Verder kreeg 16% van de patiënten last van bijwerkingen van graad 3 of hoger.

Ook studies met de nieuwe EGR-TKI mobocertinib hadden positieve resultaten. Dit small molecule is specifiek gericht tegen EGFR exon 20-inserties en werd onderzocht in twee cohorten met patiënten met dergelijke mutaties; één cohort uit een fase 1/2-studie met patiënten behandeld met platinahoudende chemotherapie (n = 114), en één cohort uit de EXCLAIM-studie met eerder behandelde patiënten (n = 96, van wie 86 eerder behandeld met platinahoudende chemotherapie). In deze cohorten waren de objectieve responspercentage respectievelijk 26 en 23. De mediane PFS was in beide cohorten 7,3 maanden. Ten slotte toont de studie dat het bijwerkingenprofiel van mobocertinib hanteerbaar is.

Bronnen:
Sabari JK, et al. Amivantamab in post-platinum EGFR exon 20 insertion mutant non-small cell lung cancer. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract OA04.04.

Zhou C, et al. Mobocertinib in NSCLC with EGFR exon 20 insertions: results from EXCLAIM and pooled platinum-pretreated patient populations. 2020 World Conference on Lung Cancer, abstract OA04.03.

 

 

Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

jun 2021 |

Lees meer over Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

jun 2021 |

Lees meer over Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

jun 2021 |

Lees meer over FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

jun 2021 |

Lees meer over NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

jun 2021 |

Lees meer over Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Lees meer
Lees meer over ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Lees meer
Lees meer over Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Lees meer
Lees meer over Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Lees meer
Lees meer over Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Lees meer
Lees meer over MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie