Valide tool om respons op biologicals bij ongecontroleerd ernstig astma te meten

Delen via:
EAACI 2021

De FEOS-score, die bestaat uit een combinatie van FEV1, exacerbaties, gebruik van orale corticosteroïden en symptomen, biedt een valide tool om bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma de respons op biologicals te kwantificeren. Deze tool is ontwikkeld en gevalideerd door onderzoekers uit Spanje.

Om clinici die zorgen voor patiënten met ernstig ongecontroleerd astma te helpen de respons op monoklonale antilichamen (mAb’s) beter te beoordelen of te kwantificeren, is een valide score ontwikkeld.

De voorgestelde score is ontwikkeld in vier fasen. Ten eerste is een model uitgewerkt om de respons op mAb’s te meten. Om mogelijke domeinen te identificeren die in de tool opgenomen zouden moeten worden, heeft een methodoloog op een systematische wijze de literatuur uitgezocht.

Vervolgens zijn middels een Delphi-enquête de definitie en selectie van domeinen en meetinstrumenten vastgesteld. De resultaten werden gepresenteerd aan vijf longartsen en drie allergologen met een bewezen expertise in ernstig astma. Nadat de lijst met domeinen en items was opgesteld, konden in een online Delphi-enquête 58 longartsen en 30 allergologen hun feedback geven. In de derde stap is gewicht toegekend aan de geselecteerde items door middel van een zogenoemde multicriteria-beslissingsanalyse (MCDA).

Er werden vier kernitems gekozen, met verschillende responsniveaus:

  • ernstige exacerbaties;
  • gebruik van orale corticosteroïden;
  • symptomen, beoordeeld met de Asthma Control Test (ACT); en
  • luchtwegobstructie, beoordeeld door FEV1 van voorspeld.

Ernstige exacerbaties en de onderhoudsdosis van orale corticosteroïden werden het zwaarst gewogen (elk 38%), gevolgd door symptomen (13%) en FEV1 (11%). Hogere scores in het gewogen systeem wezen op een betere respons.

Ten slotte is de validiteit van deze score geverifieerd. Dat gebeurde in een pilotstudie waarin van 14 patiënten de behandelrespons werd beoordeeld door het softwareprogramma en een onderzoeker. De overeenkomst tussen de twee beoordelaars werd berekend met behulp van de intraklasse-correlatiecoëfficiënt (ICC). De validiteit was hoog, met een ICC van 0,86.

Bron:

Bravo LG, et al. Development of a tool to measure the clinical response to biologic therapy in uncontrolled severe asthma: the FEOS score. EAACI 2021 E-Congress, abstract 976.

De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

okt 2021 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

De rechterhartkamer in beeld bij PAH

okt 2021 | PH

Lees meer over De rechterhartkamer in beeld bij PAH

Het kwantificeren van late reactivatie van latente tuberculose: een systematische review

okt 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Het kwantificeren van late reactivatie van latente tuberculose: een systematische review

Stoppen versus continueren van RAS-remmers bij COVID-19

okt 2021 | Virale infecties

Lees meer over Stoppen versus continueren van RAS-remmers bij COVID-19

Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

okt 2021 | Immunotherapie, Longoncologie

Lees meer over Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

Radiomics gebaat bij standaardisatie beeldvorming

okt 2021 | Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over Radiomics gebaat bij standaardisatie beeldvorming

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

18 nov 2021 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2021 (nieuwe datum)

maandag 8 nov 2021 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ERS in ORANJE 2021 (nieuwe datum)

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen
Er zijn geen podcasts gevonden.