Allergieonderzoek moet de weg wijzen naar gerichte medicamenteuze behandeling

Delen via:

Onderzoeker Kornel Gołębski (Amsterdam UMC, locatie AMC) wil weten hoe de interactie is tussen aangeboren lymfoïde cellen en het neusepitheel en hoe die relatie wordt verstoord als sprake is van pathologie. Medicamenteuze behandeling kan effectief zijn om die verstoring aan te pakken. Wat nu nodig is, is de biomarker vinden die voorspelt bij welke patiënten dit wel en niet het geval zal zijn.

Bij de meeste mensen is het immuunsysteem in staat om bescherming te bieden tegen de vele micro-organismen en irriterende stoffen in onze omgeving die een gevaar kunnen vormen voor onze gezondheid. Deze kunnen van talrijke bronnen afkomstig zijn: pollen bijvoorbeeld, luchtverontreiniging, tabaksrook, uitlaatgassen en nog veel meer. Om een correcte immuunreactie te kunnen starten, moet het menselijk immuunsysteem in staat zijn om de gevaarlijke van de onschuldige externe invloeden te onderscheiden. Gołębski promoveerde op onderzoek hiernaar,1 waarbij hij zich specifiek richtte op één component van het immuunsysteem, namelijk het neusepitheel.

“De kennis over dat neusepitheel heeft zich in de loop der jaren erg ontwikkeld”, vertelt Gołębski. “In het verleden werd het vooral gezien als een fysieke barrière die het menselijk lichaam beschermt tegen externe invloeden. Maar de laatste 10, 15 jaar wordt het in toenemende mate beschouwd als een actief element dat een immuunrespons geeft zodra het invloeden van externe micro-organismen detecteert, om te voorkomen dat het lichaam daardoor wordt aangevallen. Alleen is het neusepitheel niet in staat om daarbij een onderscheid te maken tussen gevaarlijke en ongevaarlijke externe invloeden. Soms is het in staat een pathogeen te herkennen, maar meestal niet. Het geeft gewoon een acute respons.”

Permeabele epitheelcellen

Interessant hierbij is dat het neusepitheel van mensen met een allergie anders lijkt te reageren dan dat van gezonde personen. “Het lijkt bij mensen met een allergie gepreprogrammeerd om anders en sterker te reageren”, vertelt Gołębski. “Waarom dit zo is, weten we nog niet heel goed. Het kan te maken hebben met het DNA van de betreffende persoon, maar het kan ook een lokale verandering in het epitheelweefsel zijn die dit verklaart. Het moet nog verder onderzocht worden.”

In een aantal gevallen is sprake van lekken in de epitheelcellen in neus en keel. Gołębski: “Dit is het geval bij mensen die allergisch zijn, maar er liggen meerdere factoren aan ten grondslag. Er kan een genetische component in meespelen. Bij sommige personen is de epitheliale barrière vatbaar voor verstoring – lekkage – en kunnen factoren als genetische effecten, milieuvervuiling of hormonale disbalans een rol spelen. Als die lekkage er is, kunnen partikels van buitenaf, allergenen dus, erin doordringen. Dan volgt niet alleen een epitheelreactie, maar worden ook de onderliggende cellen gepenetreerd, die zonder die lekkage in het neus- en keelepitheel niet bereikt en geactiveerd worden. Dit kan een immuunreactie veroorzaken die leidt tot allergische sensibilisatie en dit kan een verklaring zijn waarom sommige mensen allergisch worden. Maar anderen zoeken de verklaring in de hygiënetheorie, dus in het gegeven dat mensen die in een vervuilende omgeving opgroeien al op jonge leeftijd een immuunsysteem ontwikkelen dat in staat is om te bepalen wanneer het wel en niet moet reageren op externe invloeden. Vermoedelijk is het een combinatie van factoren, waarbij ook blootstelling een rol speelt en mogelijk ook nog andere factoren waarop we nu nog helemaal geen zicht hebben.”

Aangeboren lymfoïde cellen

Gołębski is in relatie tot zijn onderzoek in het bijzonder geïnteresseerd in ‘innate’ lymfoïde cellen. Hij legt uit: “Deze cellen reageren direct op invloeden van buitenaf. Ze doen dit niet specifiek en soms overreageren ze, maar in ieder geval bieden ze een directe eerste afweer die adaptieve lymfoïde cellen de tijd geeft om vervolgens ook te reageren. Ik wil weten hoe de interactie is tussen die innate lymfoïde cellen en het luchtwegepitheel, speciaal in relatie tot astma, en hoe die relatie wordt verstoord als sprake is van pathologie. Kennis hierover is belangrijk om die pathologie te kunnen beïnvloeden. Exacerbaties bij astma worden doorgaans veroorzaakt door allergie of een virus. Het achterliggende mechanisme is dat het luchtwegepitheel wordt aangevallen, waardoor de aangeboren lymfoïde cellen worden geactiveerd. Bij gezonde mensen zijn die innate lymfoïde cellen anders dan bij mensen met astmatische longen. Bij de laatste groep zorgen ze voor inflammatie en dus voor ziekte. De relatie tussen het luchtwegepitheel en de innate lymfoïde cellen is bij hen echt heel duidelijk aanwezig en speelt een rol in de reactie waarvan de patiënt ziek wordt.”

Op zoek naar een biomarker

Er zijn geneesmiddelen, biologicals, die mediators targetten en die worden geproduceerd door de innate lymfoïde cellen in de pathologie van neuspoliepen of astma. “Dat lijkt heel goed te werken”, vertelt Gołębski, “niet bij alle patiënten, maar wel bij veel van hen. En als het werkt, geeft het patiënten echt een enorme verbetering in hun kwaliteit van leven, vooral bij mensen bij wie poliepen in de neus optreden, want zij verliezen daardoor hun reuk en smaak en operatieve verwijdering van poliepen lost dit probleem niet op. Medicamenteuze behandeling kan dit wel bewerkstelligen.”

De volgende stap is het vinden van de biomarker op basis waarvan te voorspellen is voor welke patiënten deze behandeling wel en niet van waarde zal zijn. “Het is een kostbare therapie dus we willen die gericht kunnen toepassen”, zegt Gołębski. “Die biomarker kan genetisch bepaald zijn, maar hij kan ook in het microbioom zitten of in de compositie van de cellen. We weten het nog niet. We zijn nu onderzoek gestart waarbij we de toediening van de medicatie aan patiënten vergelijken met de blootstelling eraan aan patiëntsamples in het laboratorium om te achterhalen in hoeverre de data van die twee met elkaar correleren. Zowel de inclusie van patiënten als het laboratoriumwerk worden nu nog beïnvloed door de coronacrisis, maar er begint inmiddels schot in te komen. Ik verwacht dat we over twee tot drie jaar over voldoende data beschikken voor een algoritme dat laat zien of we de goede biomarker hebben. Ik ben hoopvol gestemd.”

Erkenning

Gołębski ontving voor zijn onderzoek de ARIA-EUFORIA Henning Løwenstein Research Award 2019. “Een persoonlijke prijs dus ik kon die naar eigen inzicht besteden”, vertelt hij. “Maar veel belangrijker dan de geldelijke beloning is natuurlijk wat zo’n prijs je in termen van erkenning brengt. De prijs laat zien dat mijn wetenschappelijke werk op waarde wordt geschat. Ik merk dit aan de toename van het aantal uitnodigingen voor lezingen die erop volgden, ook voor internationale fora. Daar maak ik dankbaar gebruik van, want ik wil mijn kennis delen. Het gaat niet om de vraag wie de wetenschappelijke kennis verder brengt en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten verbetert, het gaat erom dat dit gebeurt.”

Korneliusz (Kornel) Gołębski voltooide zijn promotieonderzoek in 2017 aan de Universiteit van Amsterdam, onder supervisie van prof. dr. Wytske Fokkens en dr. Cornelis van Drunen. Vervolgens richtte hij zich specifiek op onderzoek naar mechanismen die leiden tot type II inflammatoire responses in de pathologie van de luchtwegen, zoals allergische rinitis, chronische rinosinusitis met neuspoliepen en ernstig astma. Zijn onderzoeksdoel is de mechanismen te achterhalen die de inflammatoire processen in deze pathogenen controleren, met speciale aandacht voor het neusepitheel en de aangeboren lymfoïde cellen, en de wisselwerking tussen deze twee.

De ARIA-EUFORIA Henning Løwenstein Research Award 2019 werd hem toegekend omdat zijn onderzoek op dat moment al een waardevolle bijdrage had geleverd aan het begrip over de cellulaire mechanismen van luchtweginflammatie in de longen en de neus.

Ook interessant voor u: webcast United Airways: optimaal behandelen zit ‘m in goede samenwerking

Bron:

  1. Gołębski. Regulation and Cross-Talk between Environmental Triggers of Local Immune Responses in Airway Epithelial Cells. Universiteit van Amsterdam, 2017.

Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

sep 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Geen verhoogd risico op vroeggeboorte na coronavaccinatie tijdens zwangerschap

sep 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Geen verhoogd risico op vroeggeboorte na coronavaccinatie tijdens zwangerschap

Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

sep 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

Afname incidentie kleincellig longcarcinoom

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Afname incidentie kleincellig longcarcinoom

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

woensdag 11 okt 2023 van 15:30 tot 20:45 | ILD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

sep 2023 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

sep 2023 | Astma

Lees meer over Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

sep 2023

Lees meer over Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

sep 2023 | Astma

Lees meer over Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

sep 2023 | Astma

Lees meer over Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

sep 2023

Lees meer over Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

sep 2023 | COPD

Lees meer over Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01