Video: Toevoegen LuPSMA verbetert overleving eerder behandeld mCRPC

Delen via:

In deze video bespreekt Michael Morris de bevindingen van de VISION-studie waaruit blijkt dat het toevoegen van lutetium-177-PSMA-617 (LuPSMA) aan de standaardbehandeling resulteert in een overlevingsvoordeel bij intensief voorbehandelde mannen met PSMA-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC).

De primaire eindpunten van radiografische progressievrije overleving (rPFS) en totale overleving (OS) waren beide significant verlengd bij toevoeging van LuPSMA aan SOC bij patiënten die eerder ten minste één next generation androgeenreceptorremmer hadden gekregen en een of twee chemotherapieregimes. De bevindingen suggereren dat LuPSMA in deze populatie moet worden overwogen als een nieuwe zorgstandaard, in afwachting van de beoordeling en goedkeuring door de regelgevende instanties, zo merkte Michael Morris (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS) op in een persbericht.

Morris bespreekt de resultaten van de VISION-studie die een overlevingsvoordeel laten zien voor toevoeging van LuPSMA (7:44).

De 831 deelnemers aan het open-label fase III-onderzoek werden gerandomiseerd naar SOC met of zonder 4 tot 6 cycli LuPSMA in een dosis van 7,4 GBq elke 6 weken. De SOC-behandeling werd gekozen door de arts, maar kon niet bestaan uit cytotoxische chemotherapie of radium-223.

Na een mediane follow-up van 20,9 maanden was het risico op radiografische progressie of overlijden in de LuPSMA-groep significant (60%) lager dan in de controlegroep, met een mediane rPFS van respectievelijk 8,7 en 3,4 maanden. Het risico op overlijden werd ook significant verminderd door toevoeging van LuPSMA aan SOC, met 38% ten opzichte van SOC alleen. De mediane OS was respectievelijk 15,3 en 11,3 maanden.

Behandeling met de combinatie van LuPSMA en SOC verbeterde ook significant alle belangrijke secundaire eindpunten, met hogere percentages objectieve responsen en ziektecontrole, respectievelijk 29,8% versus 1,7% en 89,0% versus 66,7%; en een langere tijd tot het eerste symptomatische skeletevent, met een mediaan van 11,5 versus 6,8 maanden.

Morris merkte op dat bijwerkingen vaker voorkwamen bij LuPSMA, maar dat geen van de bijwerkingen onverwacht was. Bijwerkingen van graad 3-5 werden waargenomen bij 52,7% van de patiënten die LuPSMA plus SOC kregen en bij 38,0% van degenen die alleen SOC kregen. De meest voorkomende was beenmergsuppressie, wat optrad bij respectievelijk 23,4% en 6,8%, gevolgd door vermoeidheid (7,0 vs. 2,4%).

Tot slot benadrukte Morris dat er momenteel studies lopen naar deze behandeling bij patiënten met prostaatkanker in eerdere stadia van de ziekte.

Provided by Medicine Matters oncology; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Bron:

Morris MJ, De Bono JS, Chi KN, et al. Phase III study of lutetium-177-PSMA-617 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION). ASCO Annual Meeting 2021. LBA4.

NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

jun 2021 |

Lees meer over NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

jun 2021 |

Lees meer over Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

jun 2021 |

Lees meer over Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

Supercompetitie leidt tot darmkanker

jun 2021 |

Lees meer over Supercompetitie leidt tot darmkanker

Naar een lokale behandeling van uitzaaiingen bij oligometastatische hoofd- en halskanker

jun 2021 |

Lees meer over Naar een lokale behandeling van uitzaaiingen bij oligometastatische hoofd- en halskanker

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Lees meer
Lees meer over ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Lees meer
Lees meer over Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Lees meer
Lees meer over Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Lees meer
Lees meer over Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Lees meer
Lees meer over MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie