Video: Toevoegen LuPSMA verbetert overleving eerder behandeld mCRPC

Delen via:
ASCO 2021

In deze video bespreekt Michael Morris de bevindingen van de VISION-studie waaruit blijkt dat het toevoegen van lutetium-177-PSMA-617 (LuPSMA) aan de standaardbehandeling resulteert in een overlevingsvoordeel bij intensief voorbehandelde mannen met PSMA-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC).

De primaire eindpunten van radiografische progressievrije overleving (rPFS) en totale overleving (OS) waren beide significant verlengd bij toevoeging van LuPSMA aan SOC bij patiënten die eerder ten minste één next generation androgeenreceptorremmer hadden gekregen en een of twee chemotherapieregimes. De bevindingen suggereren dat LuPSMA in deze populatie moet worden overwogen als een nieuwe zorgstandaard, in afwachting van de beoordeling en goedkeuring door de regelgevende instanties, zo merkte Michael Morris (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS) op in een persbericht.

Morris bespreekt de resultaten van de VISION-studie die een overlevingsvoordeel laten zien voor toevoeging van LuPSMA (7:44).

De 831 deelnemers aan het open-label fase III-onderzoek werden gerandomiseerd naar SOC met of zonder 4 tot 6 cycli LuPSMA in een dosis van 7,4 GBq elke 6 weken. De SOC-behandeling werd gekozen door de arts, maar kon niet bestaan uit cytotoxische chemotherapie of radium-223.

Na een mediane follow-up van 20,9 maanden was het risico op radiografische progressie of overlijden in de LuPSMA-groep significant (60%) lager dan in de controlegroep, met een mediane rPFS van respectievelijk 8,7 en 3,4 maanden. Het risico op overlijden werd ook significant verminderd door toevoeging van LuPSMA aan SOC, met 38% ten opzichte van SOC alleen. De mediane OS was respectievelijk 15,3 en 11,3 maanden.

Behandeling met de combinatie van LuPSMA en SOC verbeterde ook significant alle belangrijke secundaire eindpunten, met hogere percentages objectieve responsen en ziektecontrole, respectievelijk 29,8% versus 1,7% en 89,0% versus 66,7%; en een langere tijd tot het eerste symptomatische skeletevent, met een mediaan van 11,5 versus 6,8 maanden.

Morris merkte op dat bijwerkingen vaker voorkwamen bij LuPSMA, maar dat geen van de bijwerkingen onverwacht was. Bijwerkingen van graad 3-5 werden waargenomen bij 52,7% van de patiënten die LuPSMA plus SOC kregen en bij 38,0% van degenen die alleen SOC kregen. De meest voorkomende was beenmergsuppressie, wat optrad bij respectievelijk 23,4% en 6,8%, gevolgd door vermoeidheid (7,0 vs. 2,4%).

Tot slot benadrukte Morris dat er momenteel studies lopen naar deze behandeling bij patiënten met prostaatkanker in eerdere stadia van de ziekte.

Provided by Medicine Matters oncology; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Bron:

Morris MJ, De Bono JS, Chi KN, et al. Phase III study of lutetium-177-PSMA-617 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION). ASCO Annual Meeting 2021. LBA4.

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

sep 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Nederlandse editie Faster Than Skincancer

sep 2021 | Dermatologie, Oncologie

Lees meer over Nederlandse editie Faster Than Skincancer

Universiteit Twente lanceert app om mensen met kanker emotioneel te ondersteunen

sep 2021

Lees meer over Universiteit Twente lanceert app om mensen met kanker emotioneel te ondersteunen

Gebruik van biomarkers verbetert selectie voor behandeling coloncarcinoom

sep 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Gebruik van biomarkers verbetert selectie voor behandeling coloncarcinoom

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

Lees meer
Lees meer over Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Lees meer
Lees meer over MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie