Video: Toevoegen LuPSMA verbetert overleving eerder behandeld mCRPC

Delen via:
ASCO 2021

In deze video bespreekt Michael Morris de bevindingen van de VISION-studie waaruit blijkt dat het toevoegen van lutetium-177-PSMA-617 (LuPSMA) aan de standaardbehandeling resulteert in een overlevingsvoordeel bij intensief voorbehandelde mannen met PSMA-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC).

De primaire eindpunten van radiografische progressievrije overleving (rPFS) en totale overleving (OS) waren beide significant verlengd bij toevoeging van LuPSMA aan SOC bij patiënten die eerder ten minste één next generation androgeenreceptorremmer hadden gekregen en een of twee chemotherapieregimes. De bevindingen suggereren dat LuPSMA in deze populatie moet worden overwogen als een nieuwe zorgstandaard, in afwachting van de beoordeling en goedkeuring door de regelgevende instanties, zo merkte Michael Morris (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS) op in een persbericht.

Morris bespreekt de resultaten van de VISION-studie die een overlevingsvoordeel laten zien voor toevoeging van LuPSMA (7:44).

De 831 deelnemers aan het open-label fase III-onderzoek werden gerandomiseerd naar SOC met of zonder 4 tot 6 cycli LuPSMA in een dosis van 7,4 GBq elke 6 weken. De SOC-behandeling werd gekozen door de arts, maar kon niet bestaan uit cytotoxische chemotherapie of radium-223.

Na een mediane follow-up van 20,9 maanden was het risico op radiografische progressie of overlijden in de LuPSMA-groep significant (60%) lager dan in de controlegroep, met een mediane rPFS van respectievelijk 8,7 en 3,4 maanden. Het risico op overlijden werd ook significant verminderd door toevoeging van LuPSMA aan SOC, met 38% ten opzichte van SOC alleen. De mediane OS was respectievelijk 15,3 en 11,3 maanden.

Behandeling met de combinatie van LuPSMA en SOC verbeterde ook significant alle belangrijke secundaire eindpunten, met hogere percentages objectieve responsen en ziektecontrole, respectievelijk 29,8% versus 1,7% en 89,0% versus 66,7%; en een langere tijd tot het eerste symptomatische skeletevent, met een mediaan van 11,5 versus 6,8 maanden.

Morris merkte op dat bijwerkingen vaker voorkwamen bij LuPSMA, maar dat geen van de bijwerkingen onverwacht was. Bijwerkingen van graad 3-5 werden waargenomen bij 52,7% van de patiënten die LuPSMA plus SOC kregen en bij 38,0% van degenen die alleen SOC kregen. De meest voorkomende was beenmergsuppressie, wat optrad bij respectievelijk 23,4% en 6,8%, gevolgd door vermoeidheid (7,0 vs. 2,4%).

Tot slot benadrukte Morris dat er momenteel studies lopen naar deze behandeling bij patiënten met prostaatkanker in eerdere stadia van de ziekte.

Provided by Medicine Matters oncology; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Bron:

Morris MJ, De Bono JS, Chi KN, et al. Phase III study of lutetium-177-PSMA-617 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION). ASCO Annual Meeting 2021. LBA4.

Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd melanoom met ziekteprogressie

Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

aug 2022 | HIV, Maag-darm-leveroncologie, Virale infecties

Lees meer over Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Naar snellere en betere revisie van oncologische richtlijnen

ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

aug 2022 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over ICON8: wekelijkse chemotherapie bij epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert overleving niet

Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

aug 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Lees meer
Lees meer over Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Lees meer
Lees meer over EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Lees meer
Lees meer over NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Lees meer
Lees meer over Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022