Vier ART-combinaties van elk drie middelen vergeleken

Delen via:

In een observationeel onderzoek zijn vier ART-combinaties van drie middelen met elkaar vergeleken, namelijk combinaties met als basis respectievelijk bictegravir, geboost darunavir (bDRV), dolutegravir (DTG) en elvitegravir (EVG). De combinatie met bictegravir leek het minst vaak gestaakt te worden en was effectiever voor het bereiken van virologische onderdrukking dan bDRV.

Deelnemers aan het onderzoek waren 961 patiënten uit het OPERA-cohort met gevorderde hiv-1-infectie (CD4 < 200 cellen/μl) die nog niet eerder antiretrovirale therapie (ART) hadden ontvangen. Van hen begonnen 416 behandeling met bictegravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide (B/F/TAF) (CD4 ≤ 50 cellen/μl: 36%), 106 met bDRV (CD4 ≤ 50: 33%), 271 met DTG (CD4 ≤ 50: 30%), en 168 met EVG/c (CD4 ≤ 50: 38%).

In niet-gecorrigeerde analyses staakten deelnemers aan de B/F/TAF-groep significant minder vaak hun behandeling (incidentie per 100 persoonsjaren: 12,54; 95%-BI 9,94–15,83) dan in de andere groepen, die een incidentierange hadden van 21,40 tot 35,27. In totaal bereikte 70% van de deelnemers een CD4 ≥ 200 cellen/μl; normalisering van de verhouding tussen CD4 en CD8 (≥ 1) werd gezien bij minder dan 7% en vertoonde geen verschillen in de vier groepen (logrank p = 0,52). Follow-upgegevens over virale onderdrukking waren beschikbaar van 762 deelnemers (355 in de B/F/TAF-groep, 75 in de bDRV-groep, 218 in de DTG-groep en 114 in de EVG/c-groep).

Numeriek gezien hadden deelnemers in de bDRV-groep een kleinere kans om virologische onderdrukking te bereiken dan deelnemers in de B/F/TAF-groep (gecorrigeerde hazard ratio 0,75; 95%-BI: 0,55–1,02). Andere significante verschillen in de kans op virologische onderdrukking waren er niet.

Bron

Mounzer K, et al. Effectiveness of recommended 3-drug regimens for treating advanced hiv infection. Virtual CROI 2021, abstract 406. 

Ernstig zieke coronapatiënt herstelt sneller met imatinib

jun 2021 |

Lees meer over Ernstig zieke coronapatiënt herstelt sneller met imatinib

Resistente bacteriën zijn de nieuwe pandemie

jun 2021 |

Lees meer over Resistente bacteriën zijn de nieuwe pandemie

Honderden kinderen houden ernstige klachten na COVID-19

jun 2021 |

Lees meer over Honderden kinderen houden ernstige klachten na COVID-19

Gemuteerd coronavirus bindt tot zeven keer sterker aan receptor

jun 2021 |

Lees meer over Gemuteerd coronavirus bindt tot zeven keer sterker aan receptor

COVID-19 en vaccin kunnen huidafwijkingen veroorzaken

jun 2021 |

Lees meer over COVID-19 en vaccin kunnen huidafwijkingen veroorzaken

Testen op penicillineallergie is kostenbesparend: een economische evaluatiestudie

jun 2021 |

Lees meer over Testen op penicillineallergie is kostenbesparend: een economische evaluatiestudie

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | Infectieziekten

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Lees meer
Lees meer over Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Late breaking: veiligheid van COVID-19-vaccins

Lees meer
Lees meer over Late breaking: veiligheid van COVID-19-vaccins

Risicofactoren voor overlijden tijdens kunstmatige beademing bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren voor overlijden tijdens kunstmatige beademing bij COVID-19

Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Lees meer
Lees meer over Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

Lees meer
Lees meer over Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Lees meer
Lees meer over Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Innovatie in de zorg

nov 2019 |

Lees meer over Innovatie in de zorg