Vier ART-combinaties van elk drie middelen vergeleken

Delen via:
CROI 2021

In een observationeel onderzoek zijn vier ART-combinaties van drie middelen met elkaar vergeleken, namelijk combinaties met als basis respectievelijk bictegravir, geboost darunavir (bDRV), dolutegravir (DTG) en elvitegravir (EVG). De combinatie met bictegravir leek het minst vaak gestaakt te worden en was effectiever voor het bereiken van virologische onderdrukking dan bDRV.

Deelnemers aan het onderzoek waren 961 patiënten uit het OPERA-cohort met gevorderde hiv-1-infectie (CD4 < 200 cellen/μl) die nog niet eerder antiretrovirale therapie (ART) hadden ontvangen. Van hen begonnen 416 behandeling met bictegravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide (B/F/TAF) (CD4 ≤ 50 cellen/μl: 36%), 106 met bDRV (CD4 ≤ 50: 33%), 271 met DTG (CD4 ≤ 50: 30%), en 168 met EVG/c (CD4 ≤ 50: 38%).

In niet-gecorrigeerde analyses staakten deelnemers aan de B/F/TAF-groep significant minder vaak hun behandeling (incidentie per 100 persoonsjaren: 12,54; 95%-BI 9,94–15,83) dan in de andere groepen, die een incidentierange hadden van 21,40 tot 35,27. In totaal bereikte 70% van de deelnemers een CD4 ≥ 200 cellen/μl; normalisering van de verhouding tussen CD4 en CD8 (≥ 1) werd gezien bij minder dan 7% en vertoonde geen verschillen in de vier groepen (logrank p = 0,52). Follow-upgegevens over virale onderdrukking waren beschikbaar van 762 deelnemers (355 in de B/F/TAF-groep, 75 in de bDRV-groep, 218 in de DTG-groep en 114 in de EVG/c-groep).

Numeriek gezien hadden deelnemers in de bDRV-groep een kleinere kans om virologische onderdrukking te bereiken dan deelnemers in de B/F/TAF-groep (gecorrigeerde hazard ratio 0,75; 95%-BI: 0,55–1,02). Andere significante verschillen in de kans op virologische onderdrukking waren er niet.

Bron

Mounzer K, et al. Effectiveness of recommended 3-drug regimens for treating advanced hiv infection. Virtual CROI 2021, abstract 406. 

Immuungecompromitteerden krijgen extra dosis COVID-19-vaccin

sep 2021 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Immuungecompromitteerden krijgen extra dosis COVID-19-vaccin

Cellulaire en moleculaire mechanismen van hiv-1-overdracht

sep 2021 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Cellulaire en moleculaire mechanismen van hiv-1-overdracht

Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

sep 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

sep 2021 | Virale infecties

Lees meer over Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

Betere uitkomsten COVID-19 dankzij therapeutische antistolling

sep 2021 | Benigne hematologie, Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Betere uitkomsten COVID-19 dankzij therapeutische antistolling

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Lees meer
Lees meer over Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Schimmels en enterobacteriën geven slechte uitkomst bij bronchiëctasieën

Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Lees meer
Lees meer over Prevalentie onvruchtbaarheid is verdubbeld bij hoge antistoftiter tegen chlamydia

Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Lees meer
Lees meer over Toename resistentie azitromycine vraagt om monitoring

Meer gerichte soa-tests zorgen voor hoger percentage positieve tests in pandemiejaar

Lees meer
Lees meer over Meer gerichte soa-tests zorgen voor hoger percentage positieve tests in pandemiejaar

Chlamydia-infectie heeft geen negatief effect op uitkomst zwangerschap

Lees meer
Lees meer over Chlamydia-infectie heeft geen negatief effect op uitkomst zwangerschap

Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Lees meer
Lees meer over Ertapenem blijkt geschikt alternatief bij resistentie ceftriaxon

Meeste MSM kiezen voor dagelijkse i.p.v. event-gestuurde PrEP

Lees meer
Lees meer over Meeste MSM kiezen voor dagelijkse i.p.v. event-gestuurde PrEP

Syfilisstammen in Amsterdam zijn heel divers

Lees meer
Lees meer over Syfilisstammen in Amsterdam zijn heel divers

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg