Voeg geen clopidogrel toe aan antistolling na TAVI

Delen via:
ACC 2020

Bij patiënten met een vastgestelde indicatie voor antistolling die een TAVI ondergaan, resulteert antistolling alleen in vergelijking met antistolling plus clopidogrel in een afgenomen bloedingsrisico, terwijl het risico op trombo-embolische events niet toeneemt. Dat is gevonden in de POPular TAVI-studie die is gecoördineerd vanuit het St. Antonius Ziekenhuis. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met het ACC-congres in NEJM.

Een transkatheter aortaklepimplantatie (TAVI) gaat gepaard met een aanzienlijk risico op ernstige en levensbedreigende bloedingen (3-15%) en beroertes (1-8%). Bovendien heeft zo’n 30% van deze patiënten tevens atriumfibrilleren (AF). Zij hebben dan ook een hoog risico op trombo-embolische events.

Om het risico op beroertes en andere trombo-embolische events te verminderen, moeten AF-patiënten die een TAVI ondergaan, orale antistolling krijgen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de rol van antistolling alleen of in combinatie met een antiplaatjestherapie na een TAVI.

Wel of geen clopidogrel

In de POPular TAVI-studie kregen patiënten die een TAVI ondergingen en orale antistolling kregen voor geschikte indicaties, willekeurig wel of geen clopidogrel. Naast meerdere Nederlandse centra is deze studie ook uitgevoerd in België, Luxemburg en Tsjechië.

De twee belangrijkste eindpunten waren het optreden van alle en niet-proceduregerelateerde bloedingen gedurende een jaar. Bij 21,7% van de patiënten die alleen orale antistolling kregen, traden bloedingen op en bij 34,6% van degenen die orale antistolling plus clopidogrel kregen (risicoratio van 0,63; p = 0,01). De meeste bloedingen waren gelokaliseerd op de TAVI-toegangsplaats.

Niet-proceduregerelateerde bloedingen traden in deze twee groepen op bij respectievelijk 21,7 en 34,0% (RR 0,64; p = 0,02). De meeste bloedingen traden op gedurende de eerste maand en waren mild.

Conclusies

Bij patiënten die een TAVI en orale antistolling kregen, was de incidentie van ernstige bloedingen gedurende een periode van een maand of een jaar lager bij gebruik van orale antistolling alleen dan bij orale antistolling plus clopidogrel.

Bronnen:

Nijenhuis V, Brouwer J, Delewi R, et al. Antithrombotic therapy after transcatheter aortic valve implantation in patients with a long-term indication for oral anticoagulation (POPular TAVI Trial – Cohort B). ACC 2020 meeting, abstract 405-08. www.abstractsonline.com/pp8/#!/8992/presentation/23909.

Nijenhuis VJ, Brouwer J, Delewi R, et al. Anticoagulation with or without clopidogrel after transcatheter aortic-valve implantation. N Engl J Med. March 29, 2020. doi:    10.1056/NEJMoa1915152. www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915152?query=featured_home.

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

18 okt 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

ESC in ORANJE 2022

zondag 28 aug 2022 van 18:00 tot 21:45 | Hartfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over ESC in ORANJE 2022

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Vaker veneuze trombo-embolie bij JAK-remmers dan bij TNF-remmers

Lees meer
Lees meer over Vaker veneuze trombo-embolie bij JAK-remmers dan bij TNF-remmers

Te veel HF-patiënten vallen nog buiten de boot

Lees meer
Lees meer over Te veel HF-patiënten vallen nog buiten de boot

DELIVER-studie moet meer inzicht bieden in SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over DELIVER-studie moet meer inzicht bieden in SGLT2-remmers

Groeiende rol van kunstmatige intelligentie bij hartfalen

Lees meer
Lees meer over Groeiende rol van kunstmatige intelligentie bij hartfalen

Hogere sterfte tijdens ziekenhuisopname bij combinatie HF en kanker

Lees meer
Lees meer over Hogere sterfte tijdens ziekenhuisopname bij combinatie HF en kanker

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

App voorspelt verslechtering hartfalen via stemanalyse

Lees meer
Lees meer over App voorspelt verslechtering hartfalen via stemanalyse

‘Veilige’ alcoholconsumptie geassocieerd met ontwikkeling hartfalen

Lees meer
Lees meer over ‘Veilige’ alcoholconsumptie geassocieerd met ontwikkeling hartfalen

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022