Nederlandse studie naar stamspecifieke respons na SARS-CoV-2-infecties

Delen via:
CROI 2022

Zelfs kleine verschillen in het spike-eiwit van SARS-CoV-2 kunnen van invloed zijn op de antilichaamrespons na een infectie. Dat de bètavariant een laag niveau van (kruis)neutralisatie veroorzaakt, zou kunnen leiden tot een hoger risico op herinfecties. ‘Dit is naar voren gekomen uit een gezamenlijk onderzoek van Amsterdam UMC, locatie AMC, GGD Amsterdam en RIVM.’

Gezien de opkomst van nieuwe SARS-CoV-2-varianten is het de vraag of dankzij reeds bestaande vaccin-geïnduceerde en natuurlijke immuniteit herinfecties voorkomen worden. In deze studie is de humorale immuunrespons na infecties met zorgelijke SARS-CoV-2-varianten geïnventariseerd.

De 51 geïncludeerde COVID-19-patiënten waren besmet met de wildtype of de alfa-, bèta- of delta-variant. Over het algemeen waren de neutralisatietiters het hoogste tegen het autologe virus.

Na stratificatie voor ziekenhuisopnames vertoonden niet-gehospitaliseerde patiënten die geïnfecteerd waren met het wildtype virus of met de alfavariant de sterkste autologe neutralisatie, gevolgd door met de deltavariant geïnfecteerde deelnemers. Daarentegen vertoonde slechts één deelnemer die was geïnfecteerd met de bètavariant, een sterke autologe neutralisatie.

De zorgelijke varianten verschilden ook wat betreft hun vermogen om kruisneutraliserende responsen te induceren. Met het wildtype geïnfecteerde patiënten vertoonden de breedste immuunrespons, gevolgd door deelnemers die waren geïnfecteerd met de alfa-, delta- en bètavariant.

Bovendien vertoonden deelnemers die waren geïnfecteerd met het wildtype of met de alfa- of deltavariant de laagste kruisneutralisatie tegen de bètavariant. In vergelijking met de autologe neutralisatie was deze kruisneutralisatie mediaan 5,0, 7,7 en 5,3 keer lager. De onderzoekers vonden dat met name de zogenaamde E484K-mutatie verantwoordelijk was voor deze lage kruisneutralisatie.

Er is verder onderzoek nodig naar het geheugen B-celcompartiment. Ook zijn klinische studies nodig. De breedste kruisneutraliserende respons die is waargenomen voor met het wildtype geïnfecteerde patiënten, wijst erop dat de immuniteit die wordt geïnduceerd door de huidige goedgekeurde COVID-19-vaccins reeds beschermt tegen veel herinfecties.

Bron

van der Straten K, et al. Strain-specific serological response following SARS-CoV-2 VOC infection. CROI 2022 Congress, abstract 272.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg