Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Delen via:
EAU 2022

Het afnemen van systematische biopten naast een gericht biopt bij verdenking op prostaatkanker (PCa) leidt niet vaker tot de diagnose PCa. Dit ondanks het feit dat het aantal gevallen van klinisch significante PCa (csPCa) dat op basis van alleen systematische biopten werd gevonden, niet helemaal verwaarloosbaar was.

Tegenwoordig is gerichte bioptname op geleide van multiparametrische MRI (mp-MRI) naast systematische biopsie algemeen geaccepteerd als eerste optie bij patiënten van wie nog niet eerder een biopt is afgenomen. Niettemin is er nog steeds discussie over de noodzaak van systematische biopsie in dergelijke gevallen. Daarom is in een gerandomiseerde gecontroleerde trial bij patiënten met een positieve mp-MRI gekeken hoe vaak PCa en csPCa ontdekt werden met alleen een gericht biopt (groep A; n = 201) dan wel met systematische biopten plus een gericht biopt (groep B; n = 190). De deelnemende patiënten kwamen uit één ziekenhuis en hadden niet eerder een biopsie ondergaan. Ze waren jonger dan 75 jaar, hadden een positieve mp-MRI en hun prostaatspecifiek antigeen (PSA) was < 15 ng/ml.

Het percentage patiënten met PCa was in groep A 64,7% en in groep B 71,1% (p = 0,17), het percentage met csPCa was 60,7 versus 63,2% (p = 0,61). In groep B werd – op basis van alleen systematische biopten – PCa gevonden bij 11,5% en csPCa bij 7,9%, en werd bij 2,6% csPCa contralateraal aan de indexlaesie aangetroffen. Verder werd bij 4,2% van de patiënten PCa ‘gepromoveerd’ tot csPCa basis van de systematische biopten. Het percentage complicaties rond de ingreep verschilde in groep A (19,4%) niet significant van groep B (17,4%).

De auteurs concluderen dat weliswaar bijna 8% van de gevallen van csPCa werd ontdekt op basis alleen systematische biopten, maar dat het ‘echte’ percentage gemiste (dat wil zeggen contralateraal gelegen) csPCa bij alleen gerichte bioptname 2,6% is. Ook stellen ze dat vooral bij indexlesies < 10 mm extra biopten in het ipsilaterale grijze gebied toegevoegde waarde hebben boven alleen gerichte biopten.

Bron

Checcucci E, et al. Target vs. Target plus standard biopsy in naïve patients: Results of a prospective randomized controlled trial. EAU22, abstract A0455. 

Toevoeging ADT en bestraling bekkenklieren aan salvage-radiotherapie op prostaatbed

aug 2022 | Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging ADT en bestraling bekkenklieren aan salvage-radiotherapie op prostaatbed

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Robotgeassisteerde versus open radicale cystectomie: 90-dagen morbiditeit en mortaliteit

jul 2022 | Chirurgie, Uro-oncologie

Lees meer over Robotgeassisteerde versus open radicale cystectomie: 90-dagen morbiditeit en mortaliteit

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Goedkeuring enfortumab vedotin voor urotheelcarcinoom

apr 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Goedkeuring enfortumab vedotin voor urotheelcarcinoom

Abirateron met ADT bij niet-gemetastaseerd hoogrisico prostaatcarcinoom

mrt 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Abirateron met ADT bij niet-gemetastaseerd hoogrisico prostaatcarcinoom

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

14 mrt 2022 om 20:00

Lees meer over De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Blaaspijnsyndroom de baas

18 mei 2021 om 20:00

Lees meer over Blaaspijnsyndroom de baas

ESOU Highlights

10 feb 2021 om 20:30

Lees meer over ESOU Highlights

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Jaaroverzicht Urologie 2020

2 feb 2021

Lees meer over Jaaroverzicht Urologie 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Een mCRPC-patiënt aan het woord

14 aug 2020

Lees meer over Een mCRPC-patiënt aan het woord
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Intraveneuze bewuste sedatie haalbaar bij veel urologische ingrepen

Lees meer
Lees meer over Intraveneuze bewuste sedatie haalbaar bij veel urologische ingrepen

Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Lees meer
Lees meer over Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

"Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

Lees meer
Lees meer over "Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

18F-DCFPyl PSMA-PET/CT niet beter dan mpMRI bij diagnostiek prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over 18F-DCFPyl PSMA-PET/CT niet beter dan mpMRI bij diagnostiek prostaatkanker

Obesitas leidt indirect tot leeftijdsgerelateerde testosteronverlaging

Lees meer
Lees meer over Obesitas leidt indirect tot leeftijdsgerelateerde testosteronverlaging

Lage persistentie bij medicijnen voor overactieve blaas

Lees meer
Lees meer over Lage persistentie bij medicijnen voor overactieve blaas

Methenamine niet-inferieur aan antibiotica bij voorkomen urineweginfectie

Lees meer
Lees meer over Methenamine niet-inferieur aan antibiotica bij voorkomen urineweginfectie

Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022