Zijn astma-aanvallen door acute luchtweginfecties te verminderen?

Delen via:
EAACI 2024

Acute luchtweginfecties kunnen bronchiale epitheliale expressie van thymisch stromaal lymfopoëtine triggeren. Welk effect heeft tezepelumab, dat dit cytokine remt, op de incidentie van astma-aanvallen door acute luchtweginfecties?

De fase IIb-studie PATHWAY en de fase III-studie NAVIGATOR bij respectievelijk volwassenen en adolescenten met ernstig, ongecontroleerd astma laten een afname zien van het aantal jaarlijkse astma-aanvallen met tezepelumab, een remmer van thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP), in vergelijking met placebo.1,2 In een post-hocanalyse van de fase III-studie is gekeken naar de incidentie van astma-aanvallen die samenvallen met virale en bacteriële acute luchtweginfecties en het effect van tezepelumab daarop.3

Data matchen

In totaal ontvingen 1.334 patiënten van 12 tot 80 jaar met ernstig, ongecontroleerd astma subcutaan tezepelumab 210 mg (n = 665) of placebo (n = 669) elke 4 weken, gedurende 52 weken. Bijwerkingen met betrekking tot luchtwegaandoeningen stonden in het meldsysteem. Hierdoor konden de onderzoekers de incidentie matchen van luchtwegaandoeningen die samen voorkwamen met astma-exacerbaties. Gelijktijdig optreden werd gedefinieerd als 1 dag of meer overlap tussen een gerapporteerde luchtwegaandoening en een tijdsspanne van 7 dagen voor het begin tot het einde van een astma-aanval.

Duidelijk verschil

De resultaten zijn indrukwekkend, vindt kinderarts Wojciech Feleszko van het kinderziekenhuis in Warschau (Polen). “Bij patiënten die tezepelumab kregen, nam het aantal astma-aanvallen gelijktijdig met een acute luchtwegaandoening duidelijk af ten opzichte van de groep die placebo kreeg: respectievelijk 18,2 ten opzichte van 28,6%. Het verschil in incidentie tussen tezepelumab en placebo-ontvangers was -11,1 (95%-BI -15,75 tot 6,41) per 100 patiëntjaren. Voor astma-aanvallen waarvoor een ziekenhuisopname of bezoek aan de Spoedeisende Hulp nodig was, was het effect nog sterker: respectievelijk 6,58 ten opzichte van 2,33%. Het verschil in incidentie tussen tezepelumab en placebo-ontvangers was -4,2 (95% BI -6,65 tot 2,05) per 100 patiëntjaren.”

Vervolgonderzoek

De grootste verschillen waren te zien bij bovensteluchtweginfecties, nasofaryngitis en sinusitis. Omdat de kinderen ondervertegenwoordigd waren als leeftijdsgroep, moet hier nog vervolgonderzoek naar plaatsvinden. Dit geldt ook voor de vraag of er onderscheid te maken is tussen bacteriële en virale infecties.

Bronnen:

  1. Menzies-Gow A, Colice G, Griffiths JM, et al. NAVIGATOR: a phase 3 multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial to evaluate the efficacy and safety of tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma. Respir Res. 2020 Oct 13;21:266.
  2. Corren J, Parnes JR, Wang L, Mo M, Roseti SL, Griffiths JM, van der Merwe R. Tezepelumab in adults with uncontrolled asthma. N Engl J Med. 2017 Sep 7;377:936-46. 
  3. Feleszko W. The effect of tezepelumab treatment on the incidence of asthma exacerbations co-occurring with acute respiratory illnesses attributed to infections: results from a pooled analysis of the PATHWAY and NAVIGATOR studies, EAACI 2024, oral presentation 000667.

Accijnsverhoging beïnvloedt roker

jun 2024 | COPD, Longoncologie

Lees meer over Accijnsverhoging beïnvloedt roker

Podcastserie: CMV-infectie; diagnostiek en management na transplantatie

jun 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Podcastserie: CMV-infectie; diagnostiek en management na transplantatie

Morfine tegen hoesten bij idiopathische longfibrose

jun 2024

Lees meer over Morfine tegen hoesten bij idiopathische longfibrose

Advies: vergoed benralizumab (Fasenra) voor behandeling ernstig astma

jun 2024 | Astma

Lees meer over Advies: vergoed benralizumab (Fasenra) voor behandeling ernstig astma

Nieuwe richtlijn Longaanval astma

jun 2024 | Astma

Lees meer over Nieuwe richtlijn Longaanval astma

Benralizumab niet beter of slechter dan mepolizumab bij EGPA

jun 2024

Lees meer over Benralizumab niet beter of slechter dan mepolizumab bij EGPA

Pulmo Pubquiz 2024

24 sep 2024 om 20:00

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2024

Keynote webinar | Spotlight on medication adherence

27 jun 2024 om 18:00 | Astma

Lees meer over Keynote webinar | Spotlight on medication adherence

Diafragmaparalyse - alles wat u moet weten!

13 jun 2024 om 20:00 | Chirurgie

Lees meer over Diafragmaparalyse - alles wat u moet weten!

Niertoxiciteit na orgaantransplantatie – Belicht vanuit diverse disciplines

11 jun 2024 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Niertoxiciteit na orgaantransplantatie – Belicht vanuit diverse disciplines

Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

2 mei 2024 om 18:00

Lees meer over Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

Pulmo Lounge 2: Exacerbaties in COPD

26 mrt 2024 om 20:00 | COPD, Vaccinatie

Lees meer over Pulmo Lounge 2: Exacerbaties in COPD

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

5 jan 2024 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

ERS in ORANJE 2024

maandag 9 sep 2024 van 17:45 tot 21:30 | Bacteriële infecties, Longoncologie

Lees meer over ERS in ORANJE 2024

Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2024 en nog meer

woensdag 9 okt 2024 van 15:30 tot 21:00 | ILD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2024 en nog meer

Gebruik biological bij CRS vermindert aantal aanvullende interventies

jun 2024

Lees meer over Gebruik biological bij CRS vermindert aantal aanvullende interventies

Zijn astma-aanvallen door acute luchtweginfecties te verminderen?

jun 2024 | Astma, Bacteriële infecties, Virale infecties

Lees meer over Zijn astma-aanvallen door acute luchtweginfecties te verminderen?

Speciaal dieet voor immuunsysteem bij allergieën

jun 2024 | Astma, Eczeem

Lees meer over Speciaal dieet voor immuunsysteem bij allergieën

Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

Zwangerschapsgymnastiek als primaire preventie voor astma

jun 2024 | Astma

Lees meer over Zwangerschapsgymnastiek als primaire preventie voor astma

Houd schimmels in het microbioom in de gaten

jun 2024 | Astma

Lees meer over Houd schimmels in het microbioom in de gaten

Desensibilisatie mogelijk door de B-geheugencellen aan te passen?

jun 2024

Lees meer over Desensibilisatie mogelijk door de B-geheugencellen aan te passen?

Het was hoog tijd voor nieuwe nomenclatuur, en die is er nu

jun 2024 | Astma, Eczeem

Lees meer over Het was hoog tijd voor nieuwe nomenclatuur, en die is er nu

Podcastserie: CMV-infectie; diagnostiek en management na transplantatie

jun 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Podcastserie: CMV-infectie; diagnostiek en management na transplantatie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2024

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2024

MedNet Longziekten 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Longziekten 2024-01

MedNet Longziekten 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04