AMR-stewardship ontwikkelen met en voor de zorgprofessional

Delen via:

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijd urgent probleem. Een van de belangrijkste bronnen voor het ontstaan en verspreiden van AMR is het ziekenhuis. Zorgprofessionals in ziekenhuizen beïnvloeden met hun gedrag het ontstaan van AMR en het verspreiden van resistente micro-organismen, bijvoorbeeld door het onjuist voorschrijven van antimicrobiële middelen en het niet opvolgen van hygiënerichtlijnen. AMR-stewardship is dan ook vooral gericht op het beïnvloeden van het gedrag van zorgprofessionals.

De afgelopen jaren is er, met name in Nederland, veel verbeterd door AMR-stewardship. Toch is er nog een aanzienlijk verbeterpotentieel en blijft het gezien de toename van AMR noodzakelijk om verder te verbeteren.

Het gedrag van zorgprofessionals veranderen met audit en feedback

Een veelgebruikte gedragsveranderingsstrategie is het verzamelen van gegevens over het klinisch handelen van zorgprofessionals (audit) en het terugkoppelen van de resultaten aan diverse doelgroepen (feedback). Door audit en feedback kunnen zorgprofessionals reflecteren op hun eigen handelen en in een continue cyclus van audit en feedback samen verbeteren. 

Knelpunten in huidige AMR-stewardship audit en feedback

Hoewel audit en feedback een van de door gezondheidsautoriteiten aanbevolen gedragsveranderingsstrategieën voor AMR-stewardship is, beperken enkele knelpunten de toegevoegde waarde van huidige audit- en feedbackstrategieën voor zorgprofessionals wiens gedragsverandering wordt beoogd.

Audit en feedback is expertgedreven, doordat zorgprofessionals niet betrokken worden bij de ontwikkeling en implementatie 

Huidige audit en feedback strategieën zijn met name ontwikkeld en geïmplementeerd door en voor AMR-experts, zoals arts-microbiologen, deskundigen infectiepreventie en apothekers. Zorgprofessionals worden niet betrokken bij het ontwikkel- en implementatieproces, waardoor zowel de audit als de feedback niet voldoende aansluiten bij wat zorgprofessionals belangrijk vinden in de zorg voor hun patiënten. Audits worden met name georganiseerd voor externe verantwoording, bijvoorbeeld aan de inspectie. De feedback wordt vaak op ziekenhuisniveau teruggekoppeld, waardoor individuele zorgprofessionals, teams en afdelingen niet weten wat zij kunnen verbeteren. Actiegerichte feedback voor zorgprofessionals ontbreekt. 

Geen hulpmiddelen beschikbaar voor de ontwikkeling en implementatie van AMR-stewardship audit en feedback 

In de literatuur zijn veel studies beschikbaar die rapporteren over de evaluatie van audit en feedback, terwijl weinig studies rapporteren over het ontwikkel- en implementatieproces. Binnen de studies die het ontwikkel- en implementatieproces van hun audit en feedbackstrategie wel beschrijven, is een grote verscheidenheid aan theoretische onderbouwingen en gerapporteerde informatie te vinden. Dit vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van individuele studies en beperkt daarmee de mogelijkheid om van anderen te leren.

Verbeteren van AMR-stewardship audit en feedback

Met en voor zorgprofessionals ontwikkelen en implementeren

Het betrekken van zorgprofessionals vanaf het begin van en gedurende het hele ontwikkel- en implementatieproces zorgt ervoor dat AMR-stewardship audit en feedback aansluit bij de behoeften en vaardigheden van zorgprofessionals én hun klinische praktijk. Het combineren van diverse onderzoeksmethoden, zoals vragenlijsten, interviews en focusgroepen helpt bij het in beeld brengen van behoeften, vaardigheden, werkwijzen en randvoorwaarden die voor zorgprofessionals belangrijk zijn. Om ook specifieke ontwerpeisen te verkrijgen voor een audit- en feedbacksysteem, helpt het gebruik van prototypes die op een laagdrempelige manier visualiseren hoe een systeem eruit kan komen te zien. Het vroegtijdig betrekken van zorgprofessionals en andere belanghebbenden zorgt niet alleen voor een betere fit tussen de audit en feedback en de zorgprofessional, maar ook voor betrokkenheid bij en eigenaarschap over de audit- en feedbackstrategie. Dit verhoogt de acceptatie en maakt de implementatie makkelijker. 

Hulpmiddel voor keuzes in het ontwikkel- en implementatieproces

Op basis van een systematische literatuurreview is een conceptueel kader voor de ontwikkeling en implementatie van AMR-stewardship audit en feedback ontwikkeld. Dit conceptuele kader kan worden gebruikt om toekomstige ontwikkel- en implementatieprojecten te ondersteunen, zodat alle relevante aspecten voor AMR-stewardship audit en feedback worden overwogen. Voor de theoretische onderbouwing van AMR-stewardship audit en feedback wordt een sociaal-medisch-technische benadering aanbevolen om een breed begrip van relevante aspecten voor het complexe AMR-probleem te verkrijgen. 

Door deze interdisciplinaire participatieve aanpak waarin praktijk en theorie samenkomen, kunnen zowel zorgprofessionals als AMR-expert profiteren van audit en feedback als een AMR-stewardship leer- en verbeterstrategie om AMR te beperken. 

Dr. J. Keizer

Op 28 januari 2022 promoveerde Julia Keizer op het proefschrift getiteld Supporting healthcare workers to improve the quality and safety of care through AMR stewardship. Promotor: prof. dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen. Copromotoren: dr. N. Al Naiemi en dr. N. Beerlage-De Jong. De promotie vond plaats aan de Universiteit Twente.

HBsAg-verlies na staken nucleo(s)tide-analogen afhankelijk van HBV-genotype en antigeenniveaus

okt 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over HBsAg-verlies na staken nucleo(s)tide-analogen afhankelijk van HBV-genotype en antigeenniveaus

Positief EMA-advies voor nirsevimab

okt 2022 | Virale infecties

Lees meer over Positief EMA-advies voor nirsevimab

Computer bepaalt juiste dosering antibiotica voor patiënten op IC

sep 2022 | Bacteriële infecties

Lees meer over Computer bepaalt juiste dosering antibiotica voor patiënten op IC

Niet-invasieve screening op maagkanker: S. anginosus en S. constellatus

sep 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Niet-invasieve screening op maagkanker: S. anginosus en S. constellatus

Risico op hepatitis C-virusinfectie geassocieerd met invasieve ziekenhuisingrepen

sep 2022 | Hepatitis

Lees meer over Risico op hepatitis C-virusinfectie geassocieerd met invasieve ziekenhuisingrepen

Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

sep 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

ART Resistance - Current insights and Clinical Management

donderdag 8 dec 2022 van 16:00 tot 20:30 | HIV, Virale infecties

Lees meer over ART Resistance - Current insights and Clinical Management

Vitamine D beïnvloedt het risico op COVID-19 niet

Lees meer
Lees meer over Vitamine D beïnvloedt het risico op COVID-19 niet

Algoritme detecteert COVID-19 op basis van stemgeluid

Lees meer
Lees meer over Algoritme detecteert COVID-19 op basis van stemgeluid

Hoger risico trombo-embolische/ischemische events met SARS-CoV-2 dan na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Hoger risico trombo-embolische/ischemische events met SARS-CoV-2 dan na vaccinatie

“Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Lees meer
Lees meer over “Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Lees meer
Lees meer over Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Lees meer
Lees meer over Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Lees meer
Lees meer over Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

Lees meer
Lees meer over Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

“Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Lees meer
Lees meer over “Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01