Bijwerkingen geen reden om te stoppen met vaccinatie, stellen hoogleraren

Delen via:

Over de bijwerkingen van de coronavaccinatie waarvan het Lareb de gegevens bijhoudt, bestaat in de meeste gevallen weinig commotie. Logisch, want doorgaans zijn de klachten mild en verdwijnen ze binnen een paar dagen. Hoe anders ligt het bij de melding van trombose en verlaagde trombocyten bij het AstraZeneca-vaccin. De commotie daarover was echter nergens voor nodig, vinden prof. dr. Roger Schutgens (internist-hematoloog UMC Utrecht) en prof. dr. Frits Rosendaal (klinisch epidemioloog LUMC). Het voordeel van vaccinatie is vele malen groter dan het risico op deze bijwerking.

Tot begin april kreeg het Lareb acht meldingen van een zeldzame vorm van trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. In alle gevallen ging het om vrouwen tussen 23 en 65 jaar. De Gezondheidsraad adviseerde daarom om de toediening van het vaccin aan mensen geboren in 1961 of later te staken. Rosendaal en Schutgens zijn het er allebei over eens dat hiermee van een mug een olifant wordt gemaakt. “Ernstig natuurlijk voor degenen die het overkomt”, zegt Rosendaal, “laat daarover geen misverstand bestaan. Maar het voordeel van wel vaccineren is heel veel groter dan de nadelen van de beslissing die nu is genomen. Dit is echt enorm uitvergroot. Per dag overlijden 30 mensen aan COVID-19.”

Schutgens is het hier volledig mee eens. “Van paracetamol kun je ook dood gaan”, zegt hij, “elk medicijn is potentieel schadelijk. Per dag overlijden 40 mensen aan trombose, dat perspectief mogen we niet uit het oog verliezen. Tegelijkertijd snap ik wel dat de discussie ingewikkeld is, want een vaccin onderscheidt zich van veel andere geneesmiddelen in die zin dat je het ter preventie verstrekt, aan gezonde mensen dus. Mijn grootste bezwaar bij de hele discussie is dat het concept ‘samen beslissen’ terzijde wordt geschoven. Iedere medische handeling is een risico-afweging en medisch-wetenschappelijke verenigingen en Patiëntenfederatie Nederland zijn al jaren bezig om dat samen beslissen op de agenda te krijgen. Pas het dan hier ook toe, laat mensen zelf – goed geïnformeerd – beslissen of ze wel of niet met het AstraZeneca-vaccin willen worden geprikt. De kans op trombose is vele malen groter als je corona krijgt.”

Vergelijking met HIT-syndroom

Bij de vraag hoe het kan dat die trombose optreedt, verwijzen beiden naar het HIT-syndroom: heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Schutgens legt uit: “Wat bij deze patiënten gebeurt, lijkt op een bijwerking van de toediening van heparine. Daarbij is in 1 op de 2000 gevallen sprake van het afbreken van trombocyten, waarbij die tegelijkertijd stoffen afgeven die tot stollingsvorming leiden. De theorie is dat dit komt omdat bloedplaatjes een belangrijke rol spelen in de afweer tegen bacteriën. De immuunreactie die in normale omstandigheden optreedt, is bij HIT uit de pas gaan lopen. De gedachte is dat hetzelfde ook bij die AstraZeneca-vaccinatie kan optreden zonder de aanwezigheid van heparine. Het vaccin bevat blijkbaar een sterk negatieve geladenheid of veroorzaakt een lokale ontstekingsreactie die deze reactie kan geven.”

Zeer aannemelijk, vindt Rosendaal. “Theoretisch kán het ook een adjuvans effect zijn of te maken hebben met de wijze van toediening, maar dat lijkt allebei erg onwaarschijnlijk. Ik begrijp dan ook dat wat we nu zien bij die vaccinatie al wordt geduid als VITT, vaccinatie-geïnduceerde trombotische trombocytopenie dus. Al ben ik als wetenschapper toch nog voorzichtig. De sterke suggestie van een causaal verband is er zeker, maar suggestie is nog geen bewijs.”

Inmiddels is een leidraad in ontwikkeling voor artsen, die duidelijkheid moet bieden over de vraag hoe de bijwerking tijdig kan worden herkend en hoe dan moet worden gehandeld. “Die tijdigheid is wel belangrijk”, zegt Rosendaal. “De bloedplaatjesafwijking is immers makkelijker te behandelen dan de trombose.” Dit heeft te maken, stelt Schutgens, met het feit dat de hersentrombose waarom het in dit geval gaat echt een andersoortige trombose is dan de vorm die bijvoorbeeld optreedt bij vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken. Waarom het juist tot deze vorm leidt, weten we nog niet.”

Mogelijk hormonaal bepaald

Over de vraag hoe vaak deze specifieke bijwerking voorkomt, bestaan alleen uit Engeland concrete cijfers. “Daar gaat het om 79 mensen uit 20 miljoen die met het AstraZeneca-vaccin zijn geprikt”, zegt Rosendaal. “Van hen kregen 44 hersentrombose en 19 zijn overleden. Het lijkt iets meer voor te komen bij jongere mensen dan bij ouderen. Op zich logisch, want het immuunsysteem is simpelweg sterker en reactiever als je jong bent. Tot zover snappen we het. Wat we nog minder goed kunnen verklaren, is waarom het vaker voorkomt bij vrouwen. Veel auto-immuunziekten komen vaker voor bij vrouwen dan mannen. En ook het gegeven dat de anticonceptiepil enige bescherming biedt tegen reuma, lijkt te wijzen op een hormonaal effect.”

Tegelijkertijd denkt Schutgens dat sprake is van een vertekend beeld. “Het eerste vaccin dat beschikbaar kwam was dat van Pfizer”, vertelt hij. “Dat is dus wat de ouderen hebben gekregen. Ik vermoed dat zich ook onder die leeftijdsgroep misschien gevallen van hersentrombose zouden hebben voorgedaan als zij met AstraZeneca waren gevaccineerd.”

Inmiddels is bekend geworden dat dezelfde bijwerking ook kan optreden bij het Johnson & Johnson/Janssen-vaccin. Is het ook te verwachten bij de Pfizer- en Moderna-vaccins? “Daarbij is het tot op heden niet naar voren gekomen”, zegt Rosendaal. “Interessant hierbij is dat deze twee vaccins erg op elkaar lijken, het zijn allebei mRNA-vaccins. Daar tegenover staat dat de AstraZeneca- en Johnson & Johnson/Janssen-vaccins ook op elkaar lijken, beide zijn verpakt in een adenovirus. Het kan bijna geen toeval zijn dat de hersentrombose bij deze twee vaccins wel optreedt en dat we daarvan bij de andere twee vaccins nog geen meldingen hebben gezien.”

In perspectief geplaatst

In reactie op de commotie over de vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca stelde viroloog Marion Koopmans dat de kans op trombose bij toediening van dit vaccin ongeveer zit tussen de kans op overlijden door een aanval door een hond en de kans op overlijden door bliksem. De vergelijkingen zijn niet helemaal in overeenstemming met de feiten, stelt Rosendaal. Toch zegt Schutgens: “Dit soort statements zijn nuttig om de discussie in perspectief te plaatsen. De kans dat je door een auto-ongeluk komt te overlijden is veel groter dan het risico van dit vaccin.”

De prikpauze had er dus beslist niet hoeven komen, is zijn stelling. En Rosendaal deelt die. “Gewoon blijven prikken was direct mijn opvatting”, zegt hij, “en veel van mijn collega’s deelden die ook volledig. Het gaat om epidemiebestrijding, het volk is dus als geheel ziek kun je in feite zeggen. Daaruit vloeit logisch voort dat je ook het volk als geheel moet behandelen. Het is heel goed aannemelijk te maken dat het – naast een voordeel voor de samenleving als geheel – ook een heel groot individueel voordeel heeft om zo snel mogelijk iedereen te vaccineren. Dat het aantal gevallen van COVID-19 nu afneemt onder 70- en 80-jarigen is logisch, zij zijn gevaccineerd tenslotte. Aan de andere kant zie je dat het aantal infecties onder jongere mensen – dertigers tot en met vijftigers – nog toeneemt, omdat die immers nog niet gevaccineerd zijn. Het is dus duidelijk dat vaccineren beter is dan niet vaccineren. Alleen de jongsten hoeven daarin niet te worden meegenomen, omdat de gevolgen van een infectie bij hen doorgaans gering zijn, vooropgesteld dat ze geen onderliggend lijden hebben. Kortom, het advies van de Gezondheidsraad om mensen jonger dan 60 niet meer te prikken met het AstraZeneca-vaccin vind ik onbegrijpelijk. De redenering dat er alternatieven zijn voor dit vaccin is op zich steekhoudend. Maar die moeten er dan wel daadwerkelijk zijn, en de levering – of in het geval van Janssen de toepassing – daarvan is wel een probleem. Elke week vertraging betekent 1.500 opnamen in het ziekenhuis.”

Opnieuw meer gebruikers van amoxicilline: +10%

mei 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Opnieuw meer gebruikers van amoxicilline: +10%

Bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamide tijdens zwangerschap

apr 2024 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamide tijdens zwangerschap

Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

apr 2024 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Tweede leven voor oud lepramedicijn clofazimine

apr 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Tweede leven voor oud lepramedicijn clofazimine

Meer resistentiegenen in longen van ouderen

apr 2024 | Bacteriële infecties, Ouderen

Lees meer over Meer resistentiegenen in longen van ouderen

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

Nationaal Hepatitis Delta webinar

28 mei 2024 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Nationaal Hepatitis Delta webinar

Maternale vaccinatie ter preventie van RSV in kinderen

9 jan 2024 om 20:00 | Virale infecties

Lees meer over Maternale vaccinatie ter preventie van RSV in kinderen

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Handig: door BLAST van onterechte penicilline-allergie geen last

jun 2024 | Antibioticaresistentie

Lees meer over Handig: door BLAST van onterechte penicilline-allergie geen last

Long COVID groot probleem bij 2 jaar eerder opgenomen patiënten

mei 2024 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Long COVID groot probleem bij 2 jaar eerder opgenomen patiënten

COVID-19-vaccin bij HF verhoogt de kans op langer leven

mei 2024 | Hartfalen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-vaccin bij HF verhoogt de kans op langer leven

Op zoek naar de juiste verhouding clavulaanzuur bij neonaten

mei 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Op zoek naar de juiste verhouding clavulaanzuur bij neonaten

Late breaker: helpt een subtiel gezondheidsduwtje om de griepprik te halen?

mei 2024 | Vaccinatie

Lees meer over Late breaker: helpt een subtiel gezondheidsduwtje om de griepprik te halen?

‘Hey ChatGPT, maak even een systematische review voor me’

mei 2024

Lees meer over ‘Hey ChatGPT, maak even een systematische review voor me’

Een luchtig alternatief voor het meten van antibioticaspiegels

mei 2024 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Parasitaire infecties, Virale infecties

Lees meer over Een luchtig alternatief voor het meten van antibioticaspiegels

Klimaatverandering is een verdubbelaar voor antibioticaresistentie

mei 2024 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Parasitaire infecties

Lees meer over Klimaatverandering is een verdubbelaar voor antibioticaresistentie

Uitbraak van septische abortus? Zo pak je het aan

apr 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Uitbraak van septische abortus? Zo pak je het aan

Multidisciplinaire podcastserie: CMV-infectie;
Diagnostiek en management na transplantatie

jun 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Multidisciplinaire podcastserie: CMV-infectie;
Diagnostiek en management na transplantatie

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2024-02

mei 2024

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2024-02

MedNet Infectieziekten 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2024-01

MedNet Infectieziekten 2023-05

dec 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-05

MedNet Infectieziekten 2023-04

nov 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-04

MedNet Infectieziekten 2023-03

aug 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-03

MedNet Infectieziekten 2023-02

mei 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-02

MedNet Infectieziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-01

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04