Cardiovasculair risico na chemo- en radiotherapie bij vroeg stadium hodgkinlymfoom

Delen via:

Voor de meerderheid van de patiënten met vroeg stadium hodgkinlymfoom (ES-HL), die PET-negatief waren na chemotherapie, was het voorspelde extra cardiovasculaire risico door involved-fieldbestraling klein. Dat concluderen onderzoekers van de RAPID-trial in Journal of Clinical Oncology. Voor een minderheid van de patiënten die naar verwachting een hoge stralingsdosis op cardiovasculaire structuren krijgen, zou echter het gebruik van geavanceerde radiotherapietechnieken kunnen worden overwogen, evenals de optie om alleen chemotherapie te geven.

De RAPID-studie van de UK National Cancer Research Institute Lymphoma Study Group was opgezet om het weglaten van radiotherapie te onderzoeken bij patiënten met ES-HL en een volledige metabole respons op FDG-PET na drie cycli chemotherapie met doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine. Patiënten die een Deauville-score 1-2 bereikten, werden gerandomiseerd naar geen verdere behandeling (NFT) of involved-fieldradiotherapie (IFRT). Onder alle gerandomiseerde patiënten verschilde de 3-jaars PFS niet tussen de twee groepen (NFT 90,8% vs. IFRT 94,6%; p = 0,16). Wanneer alleen patiënten werden meegenomen die de toegewezen behandeling ook daadwerkelijk hadden gekregen, was het voordeel van radiotherapie wel significant (NFT 90,8% vs. 97,1%; p = 0,02). Bij de beoordeling van het effect van radiotherapie moet de verbetering van de initiële ziektecontrole echter worden afgewogen tegen het risico op late toxiciteit. Het doel van deze studie is om de cardiovasculaire stralingsdoses te kwantificeren bij ES-HL-patiënten die IFRT kregen en om deze te gebruiken om het absolute risico op stralingsgerelateerde cardiovasculaire ziekte op lange termijn te voorspellen. Een beter begrip van deze risico’s zou een gepersonaliseerde benadering van het gebruik van radiotherapie kunnen verbeteren.

Cardiovasculaire oversterfte

Op basis van geïndividualiseerde cardiovasculaire dosimetrie bij 144 PET-negatieve patiënten die IFRT kregen, vonden de onderzoekers een gemiddelde hartdosis van 4,0 Gy (bereik 0,1-24,0 Gy) en een gemiddelde bilaterale dosis op de halsslagader van 21,5 Gy (bereik 0,6-38,1 Gy). De gemiddelde voorspelde 30-jaars stralingsgerelateerde absolute totale oversterfte door hart- en vaatziekten was 0,56% (bereik 0,01%-6,79%; < 0,5% bij 67% van de patiënten en > 1% bij 15%), terwijl de gemiddelde voorspelde 30-jaars stralingsgerelateerde extra incidentie van cardiovasculaire ziekte 6,24% was (bereik 0,31%-31,09%; < 5% bij 58% van de patiënten en > 10% bij 24%). Voor hartaandoeningen was de gemiddelde voorspelde 30-jaars stralingsgerelateerde absolute oversterfte 0,42% (0,79% met mediastinale betrokkenheid en 0,05% zonder) en voor beroerte was dat 0,14%. De onderzoekers concluderen dat een individuele beoordeling van cardiovasculaire en andere risico’s voorafgaand aan de behandeling kan bijdragen aan gepersonaliseerde besluitvorming over radiotherapie bij ES-HL.

Bron:

Cutter DJ, Ramroth J, Diez P, et al. Predicted Risks of Cardiovascular Disease Following Chemotherapy and Radiotherapy in the UK NCRI RAPID Trial of Positron Emission Tomography-Directed Therapy for Early-Stage Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2021 Aug 13. Online ahead of print.

Midostaurine versus cladribine bij gevorderde systemische mastocytose

mei 2022 | Leukemie

Lees meer over Midostaurine versus cladribine bij gevorderde systemische mastocytose

Mooie CLL-publicatie toont nut van landelijke samenwerking

mei 2022 | Leukemie

Lees meer over Mooie CLL-publicatie toont nut van landelijke samenwerking

Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

mei 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

Immuunstatus patiënt beïnvloedt effectiviteit CAR T-therapie

mei 2022 | Kinderen, Leukemie

Lees meer over Immuunstatus patiënt beïnvloedt effectiviteit CAR T-therapie

Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

mei 2022 | Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

Platform DARE-NL gaat meer cel- en gentherapie naar de kliniek brengen

mei 2022 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Platform DARE-NL gaat meer cel- en gentherapie naar de kliniek brengen

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

EHA in ORANJE 2022

vrijdag 10 jun 2022 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over EHA in ORANJE 2022

Octreotide halveert aantal bloedtransfusies bij gastro-intestinale angiodysplasie

Lees meer
Lees meer over Octreotide halveert aantal bloedtransfusies bij gastro-intestinale angiodysplasie

Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Lees meer
Lees meer over Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

Lees meer
Lees meer over Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Lees meer
Lees meer over CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Lees meer
Lees meer over Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Lees meer
Lees meer over Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Lees meer
Lees meer over Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Lees meer
Lees meer over Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Lees meer
Lees meer over Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML