Cardiovasculair risico na chemo- en radiotherapie bij vroeg stadium hodgkinlymfoom

Delen via:

Voor de meerderheid van de patiënten met vroeg stadium hodgkinlymfoom (ES-HL), die PET-negatief waren na chemotherapie, was het voorspelde extra cardiovasculaire risico door involved-fieldbestraling klein. Dat concluderen onderzoekers van de RAPID-trial in Journal of Clinical Oncology. Voor een minderheid van de patiënten die naar verwachting een hoge stralingsdosis op cardiovasculaire structuren krijgen, zou echter het gebruik van geavanceerde radiotherapietechnieken kunnen worden overwogen, evenals de optie om alleen chemotherapie te geven.

De RAPID-studie van de UK National Cancer Research Institute Lymphoma Study Group was opgezet om het weglaten van radiotherapie te onderzoeken bij patiënten met ES-HL en een volledige metabole respons op FDG-PET na drie cycli chemotherapie met doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine. Patiënten die een Deauville-score 1-2 bereikten, werden gerandomiseerd naar geen verdere behandeling (NFT) of involved-fieldradiotherapie (IFRT). Onder alle gerandomiseerde patiënten verschilde de 3-jaars PFS niet tussen de twee groepen (NFT 90,8% vs. IFRT 94,6%; p = 0,16). Wanneer alleen patiënten werden meegenomen die de toegewezen behandeling ook daadwerkelijk hadden gekregen, was het voordeel van radiotherapie wel significant (NFT 90,8% vs. 97,1%; p = 0,02). Bij de beoordeling van het effect van radiotherapie moet de verbetering van de initiële ziektecontrole echter worden afgewogen tegen het risico op late toxiciteit. Het doel van deze studie is om de cardiovasculaire stralingsdoses te kwantificeren bij ES-HL-patiënten die IFRT kregen en om deze te gebruiken om het absolute risico op stralingsgerelateerde cardiovasculaire ziekte op lange termijn te voorspellen. Een beter begrip van deze risico’s zou een gepersonaliseerde benadering van het gebruik van radiotherapie kunnen verbeteren.

Cardiovasculaire oversterfte

Op basis van geïndividualiseerde cardiovasculaire dosimetrie bij 144 PET-negatieve patiënten die IFRT kregen, vonden de onderzoekers een gemiddelde hartdosis van 4,0 Gy (bereik 0,1-24,0 Gy) en een gemiddelde bilaterale dosis op de halsslagader van 21,5 Gy (bereik 0,6-38,1 Gy). De gemiddelde voorspelde 30-jaars stralingsgerelateerde absolute totale oversterfte door hart- en vaatziekten was 0,56% (bereik 0,01%-6,79%; < 0,5% bij 67% van de patiënten en > 1% bij 15%), terwijl de gemiddelde voorspelde 30-jaars stralingsgerelateerde extra incidentie van cardiovasculaire ziekte 6,24% was (bereik 0,31%-31,09%; < 5% bij 58% van de patiënten en > 10% bij 24%). Voor hartaandoeningen was de gemiddelde voorspelde 30-jaars stralingsgerelateerde absolute oversterfte 0,42% (0,79% met mediastinale betrokkenheid en 0,05% zonder) en voor beroerte was dat 0,14%. De onderzoekers concluderen dat een individuele beoordeling van cardiovasculaire en andere risico’s voorafgaand aan de behandeling kan bijdragen aan gepersonaliseerde besluitvorming over radiotherapie bij ES-HL.

Bron:

Cutter DJ, Ramroth J, Diez P, et al. Predicted Risks of Cardiovascular Disease Following Chemotherapy and Radiotherapy in the UK NCRI RAPID Trial of Positron Emission Tomography-Directed Therapy for Early-Stage Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2021 Aug 13. Online ahead of print.

CD19-gerichte CAR T-celtherapie voor CZS-recidief bij acute lymfatische leukemie

nov 2021 | Leukemie

Lees meer over CD19-gerichte CAR T-celtherapie voor CZS-recidief bij acute lymfatische leukemie

Cerebrale veneuze sinustrombose bijwerking AstraZeneca-vaccin

nov 2021 | Benigne hematologie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Cerebrale veneuze sinustrombose bijwerking AstraZeneca-vaccin

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

Real-world studies bij patiënten met multipel myeloom

nov 2021 | MM

Lees meer over Real-world studies bij patiënten met multipel myeloom

Venetoclax voor behandeling AML in basispakket

nov 2021 | Leukemie

Lees meer over Venetoclax voor behandeling AML in basispakket

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

ASH in ORANJE 2021

maandag 13 dec 2021 van 18:00 tot 22:00 | Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over ASH in ORANJE 2021

Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Lees meer
Lees meer over Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

Oproep voor oncologen: wat zijn uw wensen omtrent nascholen 2022?

Zou u volgend jaar geïnteresseerd zijn in een ESMO-meeting in eigen land? Wat zijn uw wensen omtrent nascholen in het algemeen? Kunt u ons helpen door bijgaande korte vragenlijst in te vullen? Het kost u maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank!

Vul de vragenlijst in >