COVID-19: kenmerken van 72.314 gevallen in China

Delen via:

Het Chinese Center for Disease Control and Prevention heeft onlangs in JAMA een samenvatting gepubliceerd van de 72.314 gevallen van COVID-19 die tot 11 februari zijn gerapporteerd in China. Aan bod komen de epidemiologische kenmerken van de uitbraak, de vergelijking met SARS en MERS, de reactie van de Chinese overheid op de epidemie en vervolgstappen die zullen worden genomen. 

Van de 72.314 gevallen konden er 44.672 worden bevestigd (62%). De meeste patiënten waren 30 tot 79 jaar oud (87%), 1% viel in de categorie < 10 jaar, 1% was tussen de 10 en 19 jaar en 3% was ≥ 80 jaar. De meeste gevallen werden geclassificeerd als mild (81%; geen of milde pneumonie), 14% als ernstig (dyspneu, ademhalingsfrequentie ≥ 30/min, saturatie ≤ 93%, PaO2/FiO2-ratio < 300 en/of longinfiltraat > 50% binnen 24 tot 48 uur) en 5% werd geclassificeerd als kritiek (respiratoir falen, septische shock en/of multiorgaandisfunctie of -falen).

Mortaliteit

De overall case-fatality rate (CFR) was 2,3% (1023/44.672). Geen van de patiënten in de groep < 10 jaar overleed, maar de CFR was 8,0% in de groep van 70 tot 79 jaar en 14,8% in de groep ≥ 80 jaar. Geen van de patiënten met milde of ernstige ziekte overleed; de CFR was echter 49,0% onder patiënten bij wie de ziekte werd geclassificeerd als kritiek. De CFR was ook verhoogd onder patiënten met comorbiditeit: 10,5% voor cardiovasculaire ziekte; 7,3% voor diabetes; 6,3% voor chronische respiratoire aandoeningen; 6,0% voor hypertensie en 5,6% voor kanker. Onder de 44.672 gevallen waren 1716 gezondheidszorgmedewerkers (3,8%), de meerderheid in Wuhan (63%).

SARS versus COVID-19

Ook beschrijven de onderzoekers verschillen in de reactie van de overheid op SARS in 2002-2003 en op COVID-19. Een belangrijk verschil is dat er tijdens de SARS-uitbraak al 300 gevallen en 5 doden waren op het moment dat China de uitbraak meldde bij de WHO, terwijl de COVID-19-uitbraak in een eerder stadium werd gemeld; er waren op dat moment 27 gevallen bekend en nog geen patiënten overleden.

Timeline Comparing the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreaks

 

Bron: Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. [Epub ahead of print]

Adipokines, metabole en inflammatoire markers na starten antiretrovirale therapie

jul 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Adipokines, metabole en inflammatoire markers na starten antiretrovirale therapie

Inzicht in immuunmetabolisme biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategie pneumonie

jul 2022 | Pneumonie

Lees meer over Inzicht in immuunmetabolisme biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategie pneumonie

Nieuwe inzichten in wel of niet behandelen van resistente M. genitalium

jun 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Nieuwe inzichten in wel of niet behandelen van resistente M. genitalium

Promotie: Hoe kan sepsis nauwkeuriger worden vastgesteld?

jun 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Virale infecties

Lees meer over Promotie: Hoe kan sepsis nauwkeuriger worden vastgesteld?

Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

jun 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg