Eerste gehonoreerde onderzoeksprojecten COVID-19

Delen via:

Op korte termijn starten acht onderzoeksprojecten die naar verwachting direct effect zullen hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus en de volksgezondheid. Dit is het eerste resultaat van de opdracht van het ministerie van VWS aan ZonMw om acuut onderzoek te financieren met een directe impact op de huidige pandemie.

Acht onderwerpen hebben van een expertpanel de hoogste prioriteit gekregen, omdat ze naar verwachting direct effect zullen hebben op de volksgezondheid. Vervolgens zijn gericht onderzoekers gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen op deze onderwerpen. Gezien de noodzaak om snel te handelen, is gekozen voor een zeer korte aanvraagprocedure. In totaal is een budget van 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gehonoreerde projecten

De volgende projecten kunnen rekenen op subsidie:

  • Onderzoek naar onder meer het beloop van de ziekte, langetermijnprognose, kruisreactiviteit, herinfectie, en het verloop van immuunrespons over de tijd in relatie tot de prognose. Hiertoe wordt een cohort gevolgd van personen die hersteld zijn van COVID-19 (RECoVERED studie)
  • Onderzoek naar dragerschap, ziektelast en transmissie van en naar kinderen (CoKids studie)
  • Onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen (COCON studie)
  • Een farmacotherapeutische trial met anakinra bij COVID-19-patiënten op de intensive care (ANACOR-IC)
  • Het in kaart brengen van virusevolutie, verspreiding en transmissie via sequencing om verspreidingsroutes te voorspellen
  • Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de impact van sociale isolatie op kwetsbare populaties en welke steun kwetsbare groepen hierbij nodig hebben
  • Trial van behandeling met chloroquine en hydroxychloroquine bij patiënten die opgenomen zijn met matige tot ernstige COVID-19 (ARCHAIC studie)
  • Medicijnontwikkeling: studies naar veiligheid en werkzaamheid van antilichamen tegen het coronavirus

Vrijwel alle projecten zijn samenwerkingsverbanden van meerdere universitair medische centra, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/corona-onderzoek.

ERC Proof of Concept beurs voor veiligere vaccins

aug 2020 |

Lees meer over ERC Proof of Concept beurs voor veiligere vaccins

ZonMw-subsidie voor Gronings COVID-onderzoek

aug 2020 |

Lees meer over ZonMw-subsidie voor Gronings COVID-onderzoek

Aspergillose, een ernstige complicatie van COVID-19: lessen uit het zuiden

jul 2020 |

Lees meer over Aspergillose, een ernstige complicatie van COVID-19: lessen uit het zuiden

Subsidie voor Maastrichts onderzoek naar coronavirus

jul 2020 |

Lees meer over Subsidie voor Maastrichts onderzoek naar coronavirus

Doorbraak in behandeling van ernstige COVID-19

jul 2020 |

Lees meer over Doorbraak in behandeling van ernstige COVID-19

Posaconazol-spiegel geassocieerd met pseudohyperaldosteronisme

jul 2020 |

Lees meer over Posaconazol-spiegel geassocieerd met pseudohyperaldosteronisme

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Resultaten van F/TAF versus F/TDF na 96 weken

Lees meer
Lees meer over Resultaten van F/TAF versus F/TDF na 96 weken

“Optimaliseren van ACS-medicatie bij hiv-patiënten hard nodig”

Lees meer
Lees meer over “Optimaliseren van ACS-medicatie bij hiv-patiënten hard nodig”

Langetermijnresultaten duale en triple-therapie bij hiv vergeleken

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten duale en triple-therapie bij hiv vergeleken

Gecombineerde actieve/passieve immunisatie om hiv-1 te genezen

Lees meer
Lees meer over Gecombineerde actieve/passieve immunisatie om hiv-1 te genezen

Speciale sessie tijdens CROI 2020 gewijd aan COVID-19

Lees meer
Lees meer over Speciale sessie tijdens CROI 2020 gewijd aan COVID-19

Switchen naar B/F/TAF veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Switchen naar B/F/TAF veilig en effectief

Positieve resultaten immuuntherapie met GS-9722

Lees meer
Lees meer over Positieve resultaten immuuntherapie met GS-9722

Intact proviraal DNA vermindert tijdens hiv-behandeling met ART

Lees meer
Lees meer over Intact proviraal DNA vermindert tijdens hiv-behandeling met ART

Gentherapie als mogelijke effectieve hiv-immunoprofylaxe

Lees meer
Lees meer over Gentherapie als mogelijke effectieve hiv-immunoprofylaxe

Innovatie in de zorg

nov 2019 |

Lees meer over Innovatie in de zorg