EMN-rapport over coronavaccinatie bij patiënten met multipel myeloom

Delen via:

Een recent consensusdocument van de European Myeloma Network (EMN) dat in The Lancet Haematology verscheen1, biedt een goed overzicht over het belang van coronavaccinatie bij patiënten met multipel myeloom (MM). In de Nederlandse vaccinatiestudie COBRA-KAI2 zien dr. Inger Nijhof en prof. dr. Mette Hazenberg dat veel patiënten met multipel myeloom (MM) in staat zijn antistoffen op te bouwen na COVID-vaccinatie met mRNA-1273 (Moderna), ook als ze actief behandeld worden voor het myeloom.

MM-patiënten hebben een verhoogd risico op infecties en sterfte daardoor. “Bijna de helft van deze patiënten ontwikkelt tijdens de eerstelijnsbehandeling een infectie en 20% van de MM-patiënten overlijdt als gevolg van een infectie”, benoemt Nijhof, internist-hematoloog in het Amsterdam UMC (locatie VUmc).

Nederlandse vaccinatiestudie

Ook het risico op een SARS-CoV-2-infectie en de sterfte daardoor blijken verhoogd te zijn. Dit onderstreept het belang om MM-patiënten middels vaccinatie te beschermen. “In onze Nederlandse vaccinatiestudie COBRA-KAI2 zien we dat MM-patiënten in het algemeen redelijk goed te beschermen zijn door een vaccinatie”, vertelt prof. Hazenberg, hematoloog bij

Sanquin en in Amsterdam UMC (locatie AMC). “Ruim 50% van de patiënten bouwt een beschermende concentratie antistoffen op tijdens remissie-inductietherapie en zelfs bijna 90% van de patiënten kort na hoge dosis melfalan en stamceltransplantatie, hoewel het opgebouwde antistofniveau wel lager is dan bij leeftijd-gematchte controles.” “Patiënten met daratumumab of IMiD’s zitten daar tussenin met ongeveer 70% die een beschermende antistofconcentratie bereikt”, voegt Nijhof toe.

Niet uitstellen

De COBRA-KAI-studie wordt in samenwerking met ZonMw en RIVM uitgevoerd en de resultaten zijn tijdens het ASH-congres gepresenteerd. In die studie is onder andere bij zo’n 200 MM-patiënten de respons op coronavaccinatie gemeten. “In het EMN-rapport schrijven we dat de soort behandeling van invloed zou kunnen zijn op vaccinatierespons”, vertelt Nijhof. “In onze studie zien we echter dat de meerderheid van onze MM-patiënten tijdens verschillende behandelingen goed te vaccineren zijn. Een belangrijke conclusie is dat het niet nodig is om bijvoorbeeld behandeling uit te stellen rondom een vaccinatie. We adviseren MM-patiënten om zich te laten vaccineren, ook tijdens behandeling.”

Risicofactoren, monitoring en extra vaccin

Bij MM-patiënten blijkt de immuunrespons tegen SARS-CoV-2 verminderd te zijn in vergelijking met gezonde personen, waardoor een deel van deze patiënten verminderd beschermd is. In het EMN-rapport staat een rijtje factoren die geassocieerd zijn met een verminderde vaccinatierespons, zoals actief of progressief MM, hogere leeftijd en bepaalde comorbiditeit.

Gezien de mogelijk slechtere vaccinatierespons bij MM-patiënten zou het nuttig kunnen zijn om deze te monitoren. Op grond daarvan kan bijvoorbeeld een aanvullende dosis van hetzelfde of een ander coronavaccin toegediend worden.

“Het lastige”, laat Nijhof direct weten, “en dat geldt voor alle vaccinaties, is dat er een termijn zit waarbinnen de respons op vaccinatie idealiter wordt gemeten. Bijvoorbeeld na de hepatitis-B-vaccinatie meten we de antistofrespons na vier weken, omdat de respons eerst omhooggaat, maar na verloop van tijd natuurlijk weer afneemt. Datzelfde geldt ook voor de respons op coronavaccinatie. We weten niet goed wat de ondergrens is van een beschermende antistofconcentratie. Daarnaast is het op dit moment niet mogelijk om op een universele manier de antistofconcentratie te kwantificeren.”

Antilichaamcocktail en andere maatregelen

De SWAB-richtlijn adviseert om bij patiënten van wie het vermoeden bestaat dat ze ondanks vaccinatie onvoldoende beschermd zijn, in geval van SARS-CoV2-infectie een antistofmeting te doen. “Bij afwezigheid van COVID-19-antistoffen kan een profylactische behandeling met een neutraliserende monoklonale antilichaamcocktail worden gegeven, het liefst zo vroeg mogelijk in de infectie”, adviseert Hazenberg. “Bij alle patiënten met het vermoeden op een inadequate of verminderde SARS-CoV-2-immuunrespons wordt nadrukkelijk geadviseerd maatregelen te handhaven om het infectierisico te verminderen, zoals adequate handhygiëne, het gebruik van medische mondkapjes, anderhalve meter afstand houden en het vaccineren van huisgenoten.”

Referenties

  1. Ludwig H, Sonneveld P, Facon T, et al. COVID-19 vaccination in patients with multiple myeloma: a consensus of the European Myeloma Network. Lancet Haematol. 2021;8:e934-e946.
  2. Onderzoek naar COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten. www.zonmw.nl. 

Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

mei 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

Immuunstatus patiënt beïnvloedt effectiviteit CAR T-therapie

mei 2022 | Kinderen, Leukemie

Lees meer over Immuunstatus patiënt beïnvloedt effectiviteit CAR T-therapie

Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

mei 2022 | Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

Platform DARE-NL gaat meer cel- en gentherapie naar de kliniek brengen

mei 2022 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Platform DARE-NL gaat meer cel- en gentherapie naar de kliniek brengen

Recente ontwikkelingen van CAR-T bij grootcellig B-cellymfoom

mei 2022 | Lymfoom

Lees meer over Recente ontwikkelingen van CAR-T bij grootcellig B-cellymfoom

Canakinumab verlaagt ontstekingsmarkers bij kinderen en jongvolwassenen met sikkelcelanemie

mei 2022 | Benigne hematologie, Kinderen

Lees meer over Canakinumab verlaagt ontstekingsmarkers bij kinderen en jongvolwassenen met sikkelcelanemie

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

EHA in ORANJE 2022

vrijdag 10 jun 2022 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over EHA in ORANJE 2022

Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Lees meer
Lees meer over Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

Lees meer
Lees meer over Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Lees meer
Lees meer over CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Lees meer
Lees meer over Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Lees meer
Lees meer over Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Lees meer
Lees meer over Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Lees meer
Lees meer over Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Lees meer
Lees meer over Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Bentracimab resulteert in snel couperen van ticagrelor

Lees meer
Lees meer over Bentracimab resulteert in snel couperen van ticagrelor

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML