Enfortumab vedotin veelbelovend bij gevorderd urotheelcarcinoom

Delen via:

Het conjugaat enfortumab vedotin (antilichaam plus medicijn) is veelbelovend voor patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die eerder zijn behandeld met anti-PD-1- of PD-L1-therapie en niet in aanmerking komen voor behandeling met cisplatin. Dat is gebleken in de multicenter EV-201-studie in de VS, waarin ruim de helft van de deelnemers een bevestigde respons had. De studie is recent gepubliceerd in Lancet Oncology.

Lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom is over het algemeen niet te genezen. Er zijn nauwelijks behandelopties, met name voor patiënten die eerder zijn behandeld met anti-PD-1- of PD-L1-therapie en niet in aanmerking komen voor cisplatin. Bij deze patiënten is in de EV-201-studie de effectiviteit en veiligheid onderzocht van enfortumab vedotin: een conjugaat van een antilichaam en een medicijn, gericht tegen het eiwit nectin-4 dat hoog tot expressie komt in urotheelcarcinoom.

EV-201 is een doorlopende multicenter, single-arm, fase II-studie. Het cohort bestaat uit volwassen patiënten met een performance-statusscore van 2 of minder die bij inclusie niet in aanmerking kwamen voor cisplatin en die niet waren behandeld met platinumbevattende chemotherapie in de lokaal gevorderde of gemetastaseerde setting. Enfortumab vedotin werd intraveneus toegediend op dag 1, 8 en 15 van iedere cyclus van 28 dagen. Het primaire eindpunt was een bevestigde objectieve respons. Effectiviteit en veiligheid van enfortumab vedotin zijn geanalyseerd bij alle patiënten die minstens een dosis van het conjugaat hadden ontvangen.

Resultaten studie

Tussen oktober 2017 en februari 2020 zijn 91 patiënten geïncludeerd in 40 centra wereldwijd, van wie 89 zijn behandeld. De mediane follow-up was 13,4 maanden. De bevestigde objectieve respons was 52% (46 patiënten). Een complete respons trad op bij 18 patiënten (20%) en een partiële respons bij 28 patiënten (31%). Van de 89 patiënten hadden 49 (55%) bijwerkingen van graad 3 of hoger van de behandeling. De meestvoorkomende bijwerkingen (graad 3 of 4) waren neutropenie (8 patiënten), maculopapulaire huiduitslag (7 patiënten), en moeheid (6 patiënten). Ernstige bijwerkingen als gevolg van de behandeling traden op bij 15 (17%) van de patiënten. Drie patiënten overleden als gevolg van acute nierschade, metabole acidose of multipel orgaanfalen binnen 30 dagen na de eerste dosis. Een vierde patiënt overleed meer dan 30 dagen na de laatste dosis aan longontsteking. Ook dit sterfgeval is volgens de onderzoekers gerelateerd aan de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat behandeling met enfortumab vedotin draaglijk was. Bevestigde responsen werden gezien bij 52% van de deelnemende patiënten. Deze behandeling kan voor deze populatie, met grote behoefte aan nieuwe behandelopties, een veelbelovende nieuwe therapie zijn.

Referentie

Yu EY, Petrylak DP, O’Donnell PH, et al. Enfortumab vedotin after PD-1 or PD-L1 inhibitors in cisplatin-ineligible patients with advanced urothelial carcinoma (EV‑201): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021;22(6):872-82.

Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

jan 2022 | Gynaecologie, Radiotherapie

Lees meer over Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

jan 2022

Lees meer over Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

jan 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie