Famitinib met camrelizumab en nab-paclitaxel bij gevorderde tripelnegatieve borstkanker

Delen via:

Uit de FUTURE-C-Plus-studie bleek dat de combinatie famitinib, camrelizumab en nab-paclitaxel effectief was en goed werd verdragen als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gevorderde tripelnegatieve borstkanker (TNBC).

Het doel van deze open-label, eenarmige fase II-studie was om de effectiviteit en veiligheid te beoordelen van een nieuwe tripeltherapie bij patiënten met gevorderde TNBC: camrelizumab, een monoklonaal antilichaam tegen PD-1, famitinib, een tyrosinekinaseremmer gericht op VEGFR-2, PDGFR en c-kit, en nab-paclitaxel. Patiënten kwamen in aanmerking voor deelname als zij inoperabele, lokaal gevorderde of gemetastaseerde CD8+ TNBC hadden en daar niet eerder voor waren behandeld. Zij kregen 20 mg oraal famitinib op dag 1-28, 200 mg intraveneus camrelizumab op dag 1 en 15, en intraveneus nab-paclitaxel 100 mg/m2 op dag 1, 8 en 15 in cycli van 4 weken. Het primaire eindpunt was het objectieve responspercentage (ORR) volgens RECIST v1.1. De belangrijkste secundaire eindpunten waren de progressievrije overleving (PFS), totale overleving (OS), responsduur (DOR), veiligheid en een verkennende biomarkeranalyse.

Lees meer over dit onderwerp in ons dossier TNBC

In totaal werden 48 patiënten geïncludeerd en behandeld. De mediane follow-up was 17,0 maanden (8,7-24,3). De bevestigde ORR was 81,3% (95%-BI 70,2-92,3), met 5 complete en 34 partiële responsen. De mediane PFS was 13,6 maanden (95%-BI 8,4-18,8) en de mediane DOR 14,9 maanden (95%-BI NE-NE). De mediane OS werd niet bereikt. Er werden geen aan de behandeling gerelateerde sterfgevallen gemeld. Van de 30 patiënten met immunohistochemie waren er 13 (43,3%) PD-L1-negatief, en PD-L1 was geassocieerd met een gunstige respons. Somatische mutaties in KAT6A en PKD1 waren positief respectievelijk negatief geassocieerd met de respons.

Deze bevindingen worden momenteel gevalideerd in de gerandomiseerde gecontroleerde FUTURE-SUPER-studie.

Binnenkort komt er een on demand webcast over TNBC op MedNet. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Meld u alvast hier aan. 

Bron:

Chen L, Jiang YZ, Wu SY, et al. Famitinib with camrelizumab and nab-paclitaxel for advanced immunomodulatory triple-negative breast cancer (FUTURE-C-PLUS): an open-label, single-arm, phase 2 trial. Clin Cancer Res. 2022 Mar 3. Online ahead of print.

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

Oproep voor een zonveilige sportomgeving

jun 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Oproep voor een zonveilige sportomgeving

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Aanvullende hooggedoseerde chemotherapie bij hoogrisico ewingsarcoom?

jun 2022 | Bot en wekedelen, Kinderen

Lees meer over Aanvullende hooggedoseerde chemotherapie bij hoogrisico ewingsarcoom?

‘Zorg organiseren vanuit perspectief van de oncologische patiënt’

jun 2022 | Borstkanker, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ‘Zorg organiseren vanuit perspectief van de oncologische patiënt’

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Meet the Expert in Breast Cancer

dinsdag 28 jun 2022 van 18:00 tot 21:10 | Borstkanker

Lees meer over Meet the Expert in Breast Cancer

DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Lees meer
Lees meer over Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Rucaparib verbetert progressievrije overleving bij ovariumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Rucaparib verbetert progressievrije overleving bij ovariumcarcinoom

Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Adagrasib geeft duurzame respons bij KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adagrasib geeft duurzame respons bij KRAS-gemuteerd NSCLC

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland