Fecestransplantatie bij PDS met opgeblazen gevoel als predominant symptoom

Delen via:

In een gerandomiseerde studie bij patiënten met refractair prikkelbaredarmsyndroom (PDS) bij wie een opgeblazen gevoel predominant is, verlichtte fecale microbiota-transplantatie (FMT) de symptomen in vergelijking met een placebobehandeling, zo concluderen Belgische onderzoekers in Gastroenterology. Hoewel het effect van de behandeling afnam na 1 jaar, kon de respons vaak worden hersteld met een tweede FMT.

Gezien de veelbelovende resultaten van open-label FMT bij PDS-patiënten met een opgeblazen gevoel als predominant symptoom, onderzochten Tom Holvoet en collega’s de effectiviteit van deze behandeling in een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie (NCT02299973). Daarvoor werden patiënten met refractaire PDS, gedefinieerd als het falen van ≥ 3 conventionele behandelingen, willekeurig en dubbelblind toegewezen aan eenmalige toediening van donorontlasting (n = 43) of autologe ontlasting (n = 19). De behandeling werd uitgevoerd tussen december 2015 en oktober 2017 en de deelnemers werden gevolgd gedurende 1 jaar. PDS-gerelateerde symptomen werden beoordeeld met behulp van een dagelijks symptoomdagboek om algemeen abdominaal ongemak, opgeblazen gevoel, buikpijn en flatulentie te bepalen op een schaal van 1 tot 6. De ontlastingsfrequentie, -consistentie en de buikomtrek werden ook geregistreerd en patiënten vulden de PDS-specifieke vragenlijst over kwaliteit van leven in. Primaire eindpunten waren verbetering van de PDS-symptomen en het opgeblazen gevoel na 12 weken.

Verbetering na FMT

In week 12 meldde 56% van de patiënten die donorontlasting kregen verbetering in beide primaire eindpunten, ten opzichte van 26% van de patiënten die placebo kregen (p = 0,03). Patiënten die donorontlasting kregen vertoonden significante verbeteringen in de mate van ongemak (gemiddelde afname 19%; mediane score vóór FMT 3,98; mediane score na FMT 3,1), ontlastingsfrequentie (gemiddelde afname 13%, mediane score voor FMT 2,10; mediane score na FMT 1,7), urgentie (gemiddelde reductie 38%; mediane score voor FMT 0,61; mediane score na FMT 0,37), buikpijn (gemiddelde afname 26%; mediane score voor FMT 3,88; mediane score na FMT 2,80), flatulentie (gemiddelde afname 10%; mediane score vóór FMT 3,42; mediane score na FMT 3,07) en kwaliteit van leven (gemiddelde toename 16%; mediane score voor FMT 32,6; mediane score na FMT 43,1). Een significant hoger percentage vrouwen die donorontlasting kregen (69%), had een respons dan mannen (29%; p = 0,01). Fecale monsters van responders hadden een hogere diversiteit van het microbioom vóór toediening van donormateriaal in vergelijking met de fecale monsters van non-responders (p = 0,04) en ook een andere samenstelling op baseline (p = 0,04), al konden er geen specifieke taxa worden aangewezen die waren geassocieerd met een respons. Na eenmalige FMT meldde 21% van de patiënten die donorontlasting kregen effecten die langer dan 1 jaar aanhielden, ten opzichte van 5% van de patiënten in de placebogroep. Een tweede FMT (open-label) verminderde de symptomen bij 67% van de patiënten met een initiële respons, maar niet bij eerdere non-responders.

Bron:

Holvoet T, Joossens M, Vázquez-Castellanos JF, et al. Fecal Microbiota Transplantation Reduces Symptoms in Some Patients With Irritable Bowel Syndrome with Predominant Abdominal Bloating: Short- and Long-Term Results from a Placebo-Controlled Randomized Trial. Gastroenterology. 2020 Jul 15. Online ahead of print.

 

Gentherapie voor Crigler-Najjar stap dichterbij

mrt 2021 |

Lees meer over Gentherapie voor Crigler-Najjar stap dichterbij

Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Positief BOM-advies voor pembrolizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Nieuwe Leidse hoogleraar wil de boer op met eigen talent

feb 2021 |

Lees meer over Nieuwe Leidse hoogleraar wil de boer op met eigen talent

Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

feb 2021 |

Lees meer over Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Meer remissies met inductie-, maar niet met onderhoudstherapie van etrolizumab

Lees meer
Lees meer over Meer remissies met inductie-, maar niet met onderhoudstherapie van etrolizumab

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie