Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

Delen via:

Neuro-endocriene tumoren (NETs) zijn zeldzame tumoren die meestal ontstaan in de dunne darm, pancreas of long. De aanwezigheid van metastasen is bepalend voor de prognose. Vroege behandeling van primaire tumoren kan metastasen voorkomen, maar of deze potentiele winst afweegt tegen de behandelrisico’s blijft een punt van discussie. In het slechtste geval worden er bij patiënten enkel metastasen gevonden, en blijft de locatie van de primaire tumor onbekend. Omdat NETs van verschillende locaties ander gedrag en kwetsbaarheden vertonen, is het kennen van de origine van metastasen essentieel voor de behandeling van een patiënt.

Behandeling van pancreas-NETs: een dilemma

Een wereldwijde stijgende incidentie van pancreas-NETs is het gevolg van meer en betere beeldvorming. Regelmatig wordt om deze reden pancreaschirurgie verricht. Omdat rond de driekwart van de patiënten postoperatief geneest, rijst de vraag of alle patiënten dezelfde intensiteit van oncologische follow-up moeten krijgen. Biomarkers om het risico op postoperatieve metastasen te voorspellen zouden de follow-up intensiteit kunnen personaliseren. In het verlengde hiervan, zouden deze biomarkers meerwaarde kunnen hebben in de preoperatieve besluitvorming, en een extra argument zijn om voor een ‘watch and wait’-beleid te kiezen bij laagrisicotumoren. Pancreaschirurgie is namelijk geassocieerd met significante morbiditeit en zelfs mortaliteit.

Telomeren voorspellen pancreas-NET gedrag

In een internationale samenwerking van universitaire centra uit Utrecht, Amsterdam, Verona, Seoul, en Pittsburgh werd een retrospectief cohort verzameld van 561 niet functionerende pancreas-NETs zonder afstandsmetastasen ten tijde van chirurgie. Het bleek uit een multivariate cox-regressieanalyse van bekende of veelbelovende klinisch-pathologische markers, dat ‘alternatieve verlenging van telomeren’ (ALT-)fenotype het sterkst onafhankelijk geassocieerd is met postoperatieve metastasen, zowel in het hele cohort als in een subcohort van 196 tumoren ≤ 2cm zonder lymfeklieruitzaaiingen. Ongecorrigeerd was het relatieve risico op metastasen over de tijd bijna 6x zo groot bij patiënten met ALT positieve pancreas-NETs.

Telomeren bepalen in de klinische setting

ALT is een telomerase onafhankelijk mechanisme om telomeren te verlengen, en faciliteert ongeremde celdeling. Het kan gezien worden als epifenomeen van ATRX/DAXX-mutaties, en is geassocieerd met chromosomale instabiliteit en hogere AJCC T-stadia. Het is met een relatief eenvoudige en goedkope FISH te bepalen, die zelfs mogelijk is op endoscopisch verkregen cytologie. Deze ‘telomeer FISH’ is klinisch beschikbaar via de pathologie in het UMC Utrecht. Prospectieve studies moeten nog volgen om deze marker preoperatief te valideren.

Uitdaging: NET-metastasen van onbekende origine

Bij ongeveer 1 op 10 gevallen presenteren NET-patiënten zich met metastasen, waarbij de locatie van de primaire tumor onbekend is. Het komt regelmatig voor dat aanvullende beeldvorming niet conclusief is, omdat primaire tumoren soms klein (< 0,5cm), multipel (in bijvoorbeeld MEN1-syndroom), of uitgebreid gemetastaseerd zijn (waarbij het onderscheid primair versus metastase lastig is). Immunohistochemische kleuringen om origine te bepalen of biopten van metastasen zijn onvoldoende accuraat (75%).

NET origine voorspellen met epigenetica

DNA-methylatie is zeer cel- en tumorspecifiek. Voor neuro-endocriene tumoren die het vaakst uitzaaiingen geven (pancreas, dunne darm, long) werd DNA-methylatiedata verzameld. Het bleek dat een random forest model gecombineerd met ridge regressie in staat was om > 95% nauwkeurigheid de locatie van de primaire tumor te bepalen in een cohort van 193 neuro-endocriene tumoren.

NEN-ID hoe en wanneer in de kliniek

Indien Illumina’s EPIC array beschikbaar is in uw ziekenhuis, is het nu al mogelijk om het methylatie voorspelmodel NEN-ID voor onderzoeksdoeleinden online te gebruiken via www.nen-id.net. Op dit moment wordt door middel van een KWF-beurs het voorspelmodel uitgebreid om ook zeldzamere NET-origines (rectum, appendix etc.) en neuro-endocriene carcinomen te kunnen herkennen. Na een validatie op metastasen van onbekende primaire tumoren zal een geüpdatete versie op de website verschijnen voor klinisch gebruik.

De Promotie

Wenzel Hackeng promoveerde op 20 januari 2022 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld: ‘Epigenetic morphology and classification of neuroendocrine tumors’, met als promotor prof. dr. Johan Offerhaus, en co-promotoren dr. Lodewijk Brosens en dr. Koen Dreijerink. Wenzel is nu werkzaam als AIOS MDL in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein.

Verhoogd risico op tweede primaire tumor onder patiënten met CLL

feb 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MDS, MM, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Verhoogd risico op tweede primaire tumor onder patiënten met CLL

Aanpassing sluiscriteria voor nieuwe dure geneesmiddelen

jan 2023 | Borstkanker, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM, Uro-oncologie

Lees meer over Aanpassing sluiscriteria voor nieuwe dure geneesmiddelen

Nieuwe behandeling voor vasomotorische symptomen tijdens endocriene therapie na borstkanker

jan 2023 | Borstkanker

Lees meer over Nieuwe behandeling voor vasomotorische symptomen tijdens endocriene therapie na borstkanker

MCL onderzoekt meerwaarde PGO in zorgpaden axiale spondyloartritis en borstzorg

jan 2023 | Borstkanker, Spondyloartritis

Lees meer over MCL onderzoekt meerwaarde PGO in zorgpaden axiale spondyloartritis en borstzorg

Etoposide-cisplatine versus irinotecan-cisplatine bij gevorderde gastro-intestinale NEC

jan 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Etoposide-cisplatine versus irinotecan-cisplatine bij gevorderde gastro-intestinale NEC

Onderzoek naar samenwerking informele zorg bij ongeneeslijke kanker

jan 2023

Lees meer over Onderzoek naar samenwerking informele zorg bij ongeneeslijke kanker

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Trastuzumab-deruxtecan plus pertuzumab veelbelovend bij gemetastaseerd HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan plus pertuzumab veelbelovend bij gemetastaseerd HER2+ mammacarcinoom

Geen voordeel van combineren palbociclib met fulvestrant bij gemetastaseerd ER+ HER2- mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel van combineren palbociclib met fulvestrant bij gemetastaseerd ER+ HER2- mammacarcinoom

Carboplatine plus neoadjuvante chemotherapie verbetert overleving TNBC

Lees meer
Lees meer over Carboplatine plus neoadjuvante chemotherapie verbetert overleving TNBC

Tucatinib effectief in real-world setting

Lees meer
Lees meer over Tucatinib effectief in real-world setting

Nieuwe generatie SERD leidt tot betere PFS dan fulvestrant bij ER+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Nieuwe generatie SERD leidt tot betere PFS dan fulvestrant bij ER+ mammacarcinoom

Elacestrant beter dan endocriene therapie bij gemetastaseerd HR+, HER2 mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Elacestrant beter dan endocriene therapie bij gemetastaseerd HR+, HER2 mammacarcinoom

Tijdelijk stoppen met endocriene therapie vanwege zwangerschapswens lijkt veilig

Lees meer
Lees meer over Tijdelijk stoppen met endocriene therapie vanwege zwangerschapswens lijkt veilig

Circulerende tumorcellen verbeteren behandelbeslissing bij gemetastaseerd HR+ HER2- mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Circulerende tumorcellen verbeteren behandelbeslissing bij gemetastaseerd HR+ HER2- mammacarcinoom

Capivasertib plus fulvestrant verbetert PFS bij gevorderd HR+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Capivasertib plus fulvestrant verbetert PFS bij gevorderd HR+ mammacarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

MedNet Oncologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

jun 2022 | Longoncologie

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-03

MedNet Oncologie special Borstkanker 2022

apr 2022 | Borstkanker

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-02