Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

Delen via:

Neuro-endocriene tumoren (NETs) zijn zeldzame tumoren die meestal ontstaan in de dunne darm, pancreas of long. De aanwezigheid van metastasen is bepalend voor de prognose. Vroege behandeling van primaire tumoren kan metastasen voorkomen, maar of deze potentiele winst afweegt tegen de behandelrisico’s blijft een punt van discussie. In het slechtste geval worden er bij patiënten enkel metastasen gevonden, en blijft de locatie van de primaire tumor onbekend. Omdat NETs van verschillende locaties ander gedrag en kwetsbaarheden vertonen, is het kennen van de origine van metastasen essentieel voor de behandeling van een patiënt.

Behandeling van pancreas-NETs: een dilemma

Een wereldwijde stijgende incidentie van pancreas-NETs is het gevolg van meer en betere beeldvorming. Regelmatig wordt om deze reden pancreaschirurgie verricht. Omdat rond de driekwart van de patiënten postoperatief geneest, rijst de vraag of alle patiënten dezelfde intensiteit van oncologische follow-up moeten krijgen. Biomarkers om het risico op postoperatieve metastasen te voorspellen zouden de follow-up intensiteit kunnen personaliseren. In het verlengde hiervan, zouden deze biomarkers meerwaarde kunnen hebben in de preoperatieve besluitvorming, en een extra argument zijn om voor een ‘watch and wait’-beleid te kiezen bij laagrisicotumoren. Pancreaschirurgie is namelijk geassocieerd met significante morbiditeit en zelfs mortaliteit.

Telomeren voorspellen pancreas-NET gedrag

In een internationale samenwerking van universitaire centra uit Utrecht, Amsterdam, Verona, Seoul, en Pittsburgh werd een retrospectief cohort verzameld van 561 niet functionerende pancreas-NETs zonder afstandsmetastasen ten tijde van chirurgie. Het bleek uit een multivariate cox-regressieanalyse van bekende of veelbelovende klinisch-pathologische markers, dat ‘alternatieve verlenging van telomeren’ (ALT-)fenotype het sterkst onafhankelijk geassocieerd is met postoperatieve metastasen, zowel in het hele cohort als in een subcohort van 196 tumoren ≤ 2cm zonder lymfeklieruitzaaiingen. Ongecorrigeerd was het relatieve risico op metastasen over de tijd bijna 6x zo groot bij patiënten met ALT positieve pancreas-NETs.

Telomeren bepalen in de klinische setting

ALT is een telomerase onafhankelijk mechanisme om telomeren te verlengen, en faciliteert ongeremde celdeling. Het kan gezien worden als epifenomeen van ATRX/DAXX-mutaties, en is geassocieerd met chromosomale instabiliteit en hogere AJCC T-stadia. Het is met een relatief eenvoudige en goedkope FISH te bepalen, die zelfs mogelijk is op endoscopisch verkregen cytologie. Deze ‘telomeer FISH’ is klinisch beschikbaar via de pathologie in het UMC Utrecht. Prospectieve studies moeten nog volgen om deze marker preoperatief te valideren.

Uitdaging: NET-metastasen van onbekende origine

Bij ongeveer 1 op 10 gevallen presenteren NET-patiënten zich met metastasen, waarbij de locatie van de primaire tumor onbekend is. Het komt regelmatig voor dat aanvullende beeldvorming niet conclusief is, omdat primaire tumoren soms klein (< 0,5cm), multipel (in bijvoorbeeld MEN1-syndroom), of uitgebreid gemetastaseerd zijn (waarbij het onderscheid primair versus metastase lastig is). Immunohistochemische kleuringen om origine te bepalen of biopten van metastasen zijn onvoldoende accuraat (75%).

NET origine voorspellen met epigenetica

DNA-methylatie is zeer cel- en tumorspecifiek. Voor neuro-endocriene tumoren die het vaakst uitzaaiingen geven (pancreas, dunne darm, long) werd DNA-methylatiedata verzameld. Het bleek dat een random forest model gecombineerd met ridge regressie in staat was om > 95% nauwkeurigheid de locatie van de primaire tumor te bepalen in een cohort van 193 neuro-endocriene tumoren.

NEN-ID hoe en wanneer in de kliniek

Indien Illumina’s EPIC array beschikbaar is in uw ziekenhuis, is het nu al mogelijk om het methylatie voorspelmodel NEN-ID voor onderzoeksdoeleinden online te gebruiken via www.nen-id.net. Op dit moment wordt door middel van een KWF-beurs het voorspelmodel uitgebreid om ook zeldzamere NET-origines (rectum, appendix etc.) en neuro-endocriene carcinomen te kunnen herkennen. Na een validatie op metastasen van onbekende primaire tumoren zal een geüpdatete versie op de website verschijnen voor klinisch gebruik.

De Promotie

Wenzel Hackeng promoveerde op 20 januari 2022 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld: ‘Epigenetic morphology and classification of neuroendocrine tumors’, met als promotor prof. dr. Johan Offerhaus, en co-promotoren dr. Lodewijk Brosens en dr. Koen Dreijerink. Wenzel is nu werkzaam als AIOS MDL in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein.

Cytoreductieve chirurgie met of zonder HIPEC bij gevorderd ovariumcarcinoom

dec 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Cytoreductieve chirurgie met of zonder HIPEC bij gevorderd ovariumcarcinoom

Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

dec 2023 | Longoncologie, Ouderen

Lees meer over Pembrolizumab geschikte behandeling bij aNSCLC

“We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

dec 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over “We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC

dec 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC

Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

dec 2023 | Bot en wekedelen, Immuuntherapie

Lees meer over Atezolizumab bij gevorderd alveolair wekedelensarcoom

BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over BlaZIB toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ASCO Direct™ GU 2024

vrijdag 26 jan 2024 t/m zaterdag 27 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over ASCO Direct™ GU 2024

Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

okt 2023 | Borstkanker

Lees meer over Dato-DXd bij inoperabele of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker

Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

okt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Meerwaarde voor combinatie radium-223 en enzalutamide bij mCRPC

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

okt 2023 | Immuuntherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging nivolumab zorgt voor doorbraak in behandeling blaaskanker

Precisiegeneeskunde nieuwe standaard bij primaire tumor onbekend?

okt 2023

Lees meer over Precisiegeneeskunde nieuwe standaard bij primaire tumor onbekend?

NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

okt 2023 | Chirurgie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

Selpercatinib effectiever bij RET-gemuteerd schildkliercarcinoom

okt 2023 | Chirurgie

Lees meer over Selpercatinib effectiever bij RET-gemuteerd schildkliercarcinoom

Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

okt 2023 | Chirurgie, Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023