“Het gunstige bijwerkingenprofiel maakt iberdomide een interessante combinatiepartner”

Delen via:

Iberdomide plus dexamethason heeft in een fase I/II-studie een veelbelovende respons laten zien bij zwaar voorbehandelde patiënten met multipel myeloom, ook bij patiënten die ongevoelig waren voor immunomodulerende middelen. Onderzoeksleider prof. dr. N.W.C.J. (Niels) van de Donk (Amsterdam UMC) licht de bevindingen toe.

Patiënten met triple-class refractair myeloom, oftewel patiënten die zijn behandeld met CD38-antistoffen, een proteasoomremmer en een immunomodulatory drug (IMiD), hebben een slechte prognose. “Voor deze groep patiënten zijn nieuwe middelen nodig”, vertelt prof. dr. Niels van de Donk, internist-hematoloog in het Amsterdam UMC. “Elke volgende therapielijn betekent over het algemeen slechtere uitkomsten en een verhoogd risico op zowel behandeling- als ziektegerelateerde complicaties. Dit is vooral relevant bij oudere patiënten, die vaker niet-myeloomgerelateerde comorbiditeiten hebben.”

CELMoDs

Er zijn veel studies naar nieuwe kandidaten gaande, waaronder bispecifieke antistoffen en CAR T-cellen. Ook de zogenoemde CELMoDs, zoals iberdomide en mezigdomide, staan al een aantal jaren in de belangstelling. CELMoDs binden aan cereblon en daardoor wordt een specifieke set eiwitten – Ikaros en Aiolos genaamd – snel afgebroken. “Dit leidt tot myeloomtumorceldood, zelfs bij myeloom dat resistent is geworden tegen andere therapieën. Ook activeren CELMoDs het immuunsysteem.”

Iberdomide bindt nog specifieker aan cereblon dan pomalidomide en lenalidomide, en is daardoor nog beter in staat om Ikaros en Aiolos af te breken. Van de Donk: “Het middel heeft in vitro een sterke activiteit laten zien, ook bij tumorcellijnen die pomalidomide-refractair zijn. Verder heeft iberdomide synergie aangetoond met dexamethason en andere anti-myeloomtherapieën, waaronder proteasoomremmers en CD38-antilichamen. Dat was al met al de preklinische rationale om iberdomide uit te testen bij zwaar voorbehandelde myeloompatiënten.”

Studieresultaten

In de fase I/II-studie (CC-220-MM-001), die werd uitgevoerd in 42 behandelcentra in Europa, Canada en de Verenigde Staten, werden 197 patiënten die minstens 2 eerdere behandellijnen hadden gehad – waaronder lenalidomide of pomalidomide en een proteasoomremmer – behandeld met iberdomide plus dexamethason. Het ging hierbij om 90 patiënten in een dosisescalatiecohort en 107 in een dosisexpansiecohort. 

Patiënten in het dosisescalatiecohort kregen toenemende doseringen oraal iberdomide (0,3-1,6 mg op dag 1-21 van elke cyclus) plus oraal dexamethason (eenmaal per week 40 mg of 20 mg indien leeftijd >75 jaar). In het dosisexpansiecohort werden patiënten geïncludeerd die ten minste 3 eerdere behandellijnen hadden gekregen en refractaire ziekte hadden na 3 klassen (immunomodulerende middelen, proteasoomremmers en CD38-antistoffen). Zij kregen de aanbevolen fase II-dosis. 

In het dosisescalatiecohort bleek het totale responspercentage (ORR) 32% (29 van de 90 patiënten) voor alle doses; de maximaal tolereerbare dosis werd hierbij niet bereikt. In het dosisexpansiecohort was de ORR 26% (28 van 107 patiënten). “De toxiciteit was bovendien gunstig”, licht Van de Donk toe. “Er trad weinig hematologische en non-hematologische toxiciteit op, zoals neuropathie, diarree, duizeligheid of vermoeidheid.”

Het bijwerkingenprofiel lijkt hiermee gunstiger dan dat van lenalidomide en pomalidomide. “Iberdomide wordt toegediend als een enkele enantiomeer, een S-isomeer. Dit in tegenstelling tot lenalidomide en pomalidomide, wat mengsels van R- en S-isomeren zijn”, legt Van de Donk uit. “We vermoeden dat R-isomeren verantwoordelijk zijn voor een aantal bijwerkingen, zoals slaperigheid. Dit is mogelijk een verklaring voor het mildere bijwerkingenprofiel van iberdomide.”

Nieuwe studies

Het blijkt dat iberdomide dus niet alleen in het lab, maar ook in de kliniek effectief is. Op basis van dit bewijs is inmiddels een fase III-studie gestart naar iberdomide in combinatie met daratumumab en dexamethason versus daratumumab plus bortezomib en dexamethason bij patiënten met 1 of 2 voorafgaande therapielijnen. Ook het Amsterdam UMC participeert in de EXCALIBER-RRMM-studie.

Verder is er, mede vanwege het gunstige bijwerkingenprofiel, een onderhoudsstudie gaande. “In deze studie, de EMM26-studie, gaan we na of iberdomide effectief en veilig is als onderhoudsbehandeling na stamceltransplantatie”, vertelt de Amsterdamse hoogleraar. “Het gunstige bijwerkingenprofiel maakt iberdomide bovendien een interessante combinatiepartner. Welllicht in combinatie met bispecifieke antistoffen, om de effectiviteit te vergroten. Dat moeten we de komende jaren gaan uitvinden.”

Referentie:

Lonial S, Popat R, Hulin C, et al. Iberdomide plus dexamethasone in heavily pretreated late-line relapsed or refractory multiple myeloma (CC-220-MM-001): a multicentre, multicohort, open-label, phase 1/2 trial. Lancet Haematol. 2022 Nov;9:e822-e832.

Podcast: The gut microbiome and CAR T-cell therapy

feb 2024 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Podcast: The gut microbiome and CAR T-cell therapy

2 recente lymfoomstudies niet opzienbarend, wel leerzaam

feb 2024 | Lymfoom

Lees meer over 2 recente lymfoomstudies niet opzienbarend, wel leerzaam

ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

feb 2024 | Bot en wekedelentumoren, Leukemie

Lees meer over ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

Exagamglogene autotemcel (CASGEVY®) goedgekeurd voor sikkelcelziekte en transfusieafhankelijke bètathalassemie

feb 2024 | Benigne hematologie

Lees meer over Exagamglogene autotemcel (CASGEVY®) goedgekeurd voor sikkelcelziekte en transfusieafhankelijke bètathalassemie

Vraagstukken rond de financiële houdbaarheid van CAR T-celtherapie

feb 2024 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Vraagstukken rond de financiële houdbaarheid van CAR T-celtherapie

“Vermijd bendamustine bij mogelijke kandidaten voor CAR T-celtherapie”

feb 2024 | Lymfoom

Lees meer over “Vermijd bendamustine bij mogelijke kandidaten voor CAR T-celtherapie”

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

zondag 8 dec 2024 t/m woensdag 11 dec 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

dec 2023 | MM

Lees meer over MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

dec 2023 | Benigne hematologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-06

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04