Hiv en COVID-19: risicofactoren voor ernstige ziekte

Delen via:

Franse onderzoekers concluderen in AIDS dat een hogere leeftijd, mannelijk geslacht, sub-Sahara Afrikaanse etniciteit en metabole aandoeningen zijn geassocieerd met ernstige of kritieke vormen van COVID-19 bij hiv-geïnfecteerde personen. Het aantal CD4+ T-cellen voorafgaand aan de diagnose COVID-19 verschilde niet tussen patiënten met een ernstig of milder beloop. Ook werd geen beschermend effect waargenomen van een bepaalde klasse antiretrovirale middelen.

De onderzoekers voerden een observationele prospectieve cohortstudie uit bij 54 hiv-geïnfecteerde personen die tussen 1 maart en 30 april werden gediagnosticeerd met COVID-19. De mediane leeftijd van de deelnemers was 54 jaar en 61,1% was man. Voordat ze COVID-19 kregen werden alle deelnemers behandeld met antiretrovirale combinatietherapie; 96,2% had een hiv-RNA < 40 kopieën/ml en het mediane aantal CD4+ T-cellen was 583 cellen/μl. Het beloop van COVID-19 was matig bij 35 gevallen (64,8%), ernstig bij 14 gevallen (25,9%) en kritiek bij 5 gevallen (9,3%). Eén patiënt overleed. Patiënten met een kritiek beloop waren ouder dan patiënten met ernstige of matige ziekte (p = 0,06). Van de 19 patiënten met ernstige of kritieke COVID-19 waren er 13 afkomstig uit sub-Sahara Afrika ten opzichte van 11 van de 35 patiënten met matige ziekte. Patiënten met een ernstig of kritiek beloop hadden vaker een metabole aandoening (p = 0,004), hypertensie (p = 0,002) en/of nierinsufficiëntie (p = 0,006). Uit multivariate analyse bleek dat een hogere leeftijd, mannelijk geslacht en afkomst uit sub-Sahara Afrika onafhankelijk waren geassocieerd met ernstige of kritieke vormen van COVID-19 bij hiv-geïnfecteerde personen. Ook was de aanwezigheid van een metabole aandoening (obesitas en/of diabetes) onafhankelijk geassocieerd met een ernstig of kritiek beloop. Er was geen significant verschil tussen ernstige/kritieke ziekte en matige/milde ziekte met betrekking tot het aantal CD4+ T-cellen, percentage patiënten met hiv-RNA < 40 kopieën/ml of behandeling met een proteaseremmer.

Bron:
Etienne N, Karmochkine M, Slama L, et al. HIV infection and COVID-19: risk factors for severe disease. AIDS. 2020;34:1771-4.

Ernstig zieke coronapatiënt herstelt sneller met imatinib

jun 2021 |

Lees meer over Ernstig zieke coronapatiënt herstelt sneller met imatinib

Resistente bacteriën zijn de nieuwe pandemie

jun 2021 |

Lees meer over Resistente bacteriën zijn de nieuwe pandemie

Honderden kinderen houden ernstige klachten na COVID-19

jun 2021 |

Lees meer over Honderden kinderen houden ernstige klachten na COVID-19

Gemuteerd coronavirus bindt tot zeven keer sterker aan receptor

jun 2021 |

Lees meer over Gemuteerd coronavirus bindt tot zeven keer sterker aan receptor

COVID-19 en vaccin kunnen huidafwijkingen veroorzaken

jun 2021 |

Lees meer over COVID-19 en vaccin kunnen huidafwijkingen veroorzaken

Testen op penicillineallergie is kostenbesparend: een economische evaluatiestudie

jun 2021 |

Lees meer over Testen op penicillineallergie is kostenbesparend: een economische evaluatiestudie

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | Infectieziekten

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Lees meer
Lees meer over Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Late breaking: veiligheid van COVID-19-vaccins

Lees meer
Lees meer over Late breaking: veiligheid van COVID-19-vaccins

Risicofactoren voor overlijden tijdens kunstmatige beademing bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren voor overlijden tijdens kunstmatige beademing bij COVID-19

Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Lees meer
Lees meer over Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

Lees meer
Lees meer over Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Lees meer
Lees meer over Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Innovatie in de zorg

nov 2019 |

Lees meer over Innovatie in de zorg