Hiv en COVID-19: risicofactoren voor ernstige ziekte

Delen via:

Franse onderzoekers concluderen in AIDS dat een hogere leeftijd, mannelijk geslacht, sub-Sahara Afrikaanse etniciteit en metabole aandoeningen zijn geassocieerd met ernstige of kritieke vormen van COVID-19 bij hiv-geïnfecteerde personen. Het aantal CD4+ T-cellen voorafgaand aan de diagnose COVID-19 verschilde niet tussen patiënten met een ernstig of milder beloop. Ook werd geen beschermend effect waargenomen van een bepaalde klasse antiretrovirale middelen.

De onderzoekers voerden een observationele prospectieve cohortstudie uit bij 54 hiv-geïnfecteerde personen die tussen 1 maart en 30 april werden gediagnosticeerd met COVID-19. De mediane leeftijd van de deelnemers was 54 jaar en 61,1% was man. Voordat ze COVID-19 kregen werden alle deelnemers behandeld met antiretrovirale combinatietherapie; 96,2% had een hiv-RNA < 40 kopieën/ml en het mediane aantal CD4+ T-cellen was 583 cellen/μl. Het beloop van COVID-19 was matig bij 35 gevallen (64,8%), ernstig bij 14 gevallen (25,9%) en kritiek bij 5 gevallen (9,3%). Eén patiënt overleed. Patiënten met een kritiek beloop waren ouder dan patiënten met ernstige of matige ziekte (p = 0,06). Van de 19 patiënten met ernstige of kritieke COVID-19 waren er 13 afkomstig uit sub-Sahara Afrika ten opzichte van 11 van de 35 patiënten met matige ziekte. Patiënten met een ernstig of kritiek beloop hadden vaker een metabole aandoening (p = 0,004), hypertensie (p = 0,002) en/of nierinsufficiëntie (p = 0,006). Uit multivariate analyse bleek dat een hogere leeftijd, mannelijk geslacht en afkomst uit sub-Sahara Afrika onafhankelijk waren geassocieerd met ernstige of kritieke vormen van COVID-19 bij hiv-geïnfecteerde personen. Ook was de aanwezigheid van een metabole aandoening (obesitas en/of diabetes) onafhankelijk geassocieerd met een ernstig of kritiek beloop. Er was geen significant verschil tussen ernstige/kritieke ziekte en matige/milde ziekte met betrekking tot het aantal CD4+ T-cellen, percentage patiënten met hiv-RNA < 40 kopieën/ml of behandeling met een proteaseremmer.

Bron:
Etienne N, Karmochkine M, Slama L, et al. HIV infection and COVID-19: risk factors for severe disease. AIDS. 2020;34:1771-4.

Longschade COVID-19 berekenen met AI-software

mrt 2021 |

Lees meer over Longschade COVID-19 berekenen met AI-software

Lage genetische diversiteit in SARS-CoV-2 RNA-replicatiecomplex

mrt 2021 |

Lees meer over Lage genetische diversiteit in SARS-CoV-2 RNA-replicatiecomplex

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Helft IC-patiënten ervaart jaar na opname nog klachten

feb 2021 |

Lees meer over Helft IC-patiënten ervaart jaar na opname nog klachten

Promotie: Infecties na implantatie van biomaterialen

feb 2021 |

Lees meer over Promotie: Infecties na implantatie van biomaterialen

Promotie: Mechanismen achter antistofgemedieerde ontsteking

feb 2021 |

Lees meer over Promotie: Mechanismen achter antistofgemedieerde ontsteking

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | Infectieziekten

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

COVID-19 gepaard met stollingsbevorderende antifosfolipidenantilichamen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 gepaard met stollingsbevorderende antifosfolipidenantilichamen

Soms langdurige huidproblemen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Soms langdurige huidproblemen na COVID-19

Switch naar raltegravir uitgelicht

Lees meer
Lees meer over Switch naar raltegravir uitgelicht

Vaker perifeer arterieel vaatlijden bij hiv

Lees meer
Lees meer over Vaker perifeer arterieel vaatlijden bij hiv

Weinig fysieke activiteit grootste boosdoener voor kwetsbare ouderen met hiv

Lees meer
Lees meer over Weinig fysieke activiteit grootste boosdoener voor kwetsbare ouderen met hiv

Resistentie integraseremmer bij eerstelijnsbehandeling met bictegravir

Lees meer
Lees meer over Resistentie integraseremmer bij eerstelijnsbehandeling met bictegravir

Cabotegravir + langwerkend rilpivirine veelbelovend

Lees meer
Lees meer over Cabotegravir + langwerkend rilpivirine veelbelovend

HCV-behandeling effectief, maar meer betrokkenheid patiënt hard nodig

Lees meer
Lees meer over HCV-behandeling effectief, maar meer betrokkenheid patiënt hard nodig

Injecteerbare ART kan voordeel bieden op kwaliteit van leven en kosten

Lees meer
Lees meer over Injecteerbare ART kan voordeel bieden op kwaliteit van leven en kosten

Innovatie in de zorg

nov 2019 |

Lees meer over Innovatie in de zorg