IJzerstatus geassocieerd met risico op ziekenhuisopname voor hartfalen

Delen via:

Onafhankelijk van de oorzaak is ijzertekort geassocieerd met een hoger risico op een ziekenhuisopname voor hartfalen, zo stelden onderzoekers vast in een groot cohort van veteranen met CNS. Hogere ijzerwaarden waren juist geassocieerd met een lager risico op ziekenhuisopname.

Dat CNS een risicofactor is voor hartfalen is geen nieuws, maar of stoornissen van het ijzermetabolisme bij CNS-patiënten bijdragen aan het risico op hartfalen is niet geheel duidelijk. Om dit uit te zoeken voerden Cho en collega’s een historische cohortstudie uit met data uit ‘the Veterans Affairs Corporate Data Warehouse’. Daaruit werd een cohort van CNS-patiënten geselecteerd voor wie ijzerwaarden ten minste eenmaal waren bepaald tussen 2006 en 2015. Dit cohort werd vervolgens opgesplitst in vier groepen voor ijzerstatus op basis van de kwartielen voor serum-transferrinesaturatie (in procent) en ferritine (in ng/ml): referentiegroep (16%-28%, 55-205 ng/ml), ijzertekort (0,8%-16%, 109-2783 ng/ml), laag ijzer (0,4%-16%, 0,9-55 ng/ml) en hoog ijzer (28%-99,5%, 205-4941 ng/ml). De primaire uitkomstmaat, het eerstejaarsrisico op ziekenhuisopname voor hartfalen, werd vergeleken tussen deze vier groepen.

Een grote groep van 78,551 veteranen voldeed aan de inclusiecriteria. Het gecorrigeerde eerstejaars relatieve risico op ziekenhuisopname voor hartfalen was hoger voor de groepen met lage ijzerstatus vergeleken met de referentiegroep (laag ijzer: 1,29; 95%-BI 1,19-1,41 en ijzertekort: 1,25; 95%-BI 1,13-1,37). In de hoog-ijzergroep was het risico juist lager dan in de referentiegroep (0,82; 95%-BI 0,72-0,92). Deze resultaten bleven overeind wanneer in de analyses ook gecorrigeerd werd voor de aanwezigheid van diabetes of hartfalen in de medische geschiedenis op baseline.

Bron:

Cho ME, Hansen JL, Sauer, BC, et al. Heart Failure Hospitalization Risk associated with Iron Status in Veterans with CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2021;16:522-31.

Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

sep 2022 | Dialyse

Lees meer over Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Lees meer
Lees meer over Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01