Is vroeg starten met dialyse de moeite wel waard?

Delen via:

Een zeer vroege start van dialyse is geassocieerd met een lichte afname van het risico op sterfte en cardiovasculaire events. De vraag is of een dergelijke risicoreductie voor patiënten wel opweegt tegen de aanzienlijk langere periode die ze moeten dialyseren.

Dat concluderen onderzoekers van de Swedish Renal Registry in BMJ. Om de optimale eGFR voor de start van dialyse te bepalen, analyseerden zij data van patiënten die tussen 2007 en 2016 geïncludeerd waren in de registratie én een baseline eGFR hadden tussen 10 en 20 ml/min/1,73 m2. In totaal voldeden 10.290 patiënten aan deze criteria, van wie er 3822 met dialyse startten. Tijdens de follow-upperiode overleden 4160 patiënten en 2446 kregen een MACE (samengestelde uitkomstmaat voor sterfte ongeacht oorzaak en niet-fataal myocardinfarct of CVA).

Met een dynamisch marginal structural model werden 15 verschillende startwaardes voor dialyse vergeleken, variërend van 4 tot 19 ml/min/1,73 m2, met een eGFR van 6-7 ml/min/1,73 m2 als referentiecategorie. Er werd een paraboolvormige relatie gevonden tussen eGFR en sterfterisico, met het laagste risico voor eGFR 15-16. Vergeleken met eGFR 6-7 was starten bij eGFR15-16 geassocieerd met een 5,1% (95%-BI 2,5-6,9%) lager absoluut vijfjaars-sterfterisico (HR 0,89; 95%-BI 0,87-0,92). Voor MACE was het absolute risico 2,9% (95%-BI 0,2-5,5%) lager (HR 0,94; 95%-BI 0,91-0,98).

Het absolute verschil in sterfterisico van 5,1% komt overeen met een uitstel van overlijden van gemiddeld 1,6 maanden. Maar om die winst te behalen zou vier jaar eerder gestart moeten worden met dialyse en waarschijnlijk is dat voor veel patiënten niet de moeite waard.

Bron:

Fu EL, Evans M, Carrero J-J, et al. Timing of dialysis initiation to reduce mortality and cardiovascular events in advanced chronic kidney disease: nationwide cohort study. BMJ 2021;375:e066306

Ook interessant voor u: de webcast ERA-EDTA Highlights 2022

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

nov 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen

Lees meer over Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01