Klinische, functionele en mentale uitkomsten van COVID-19 bij niertransplantatiepatiënten

Delen via:

Patiënten met een functionerend niertransplantaat die COVID-19 overleefden, bleken 3 maanden na de diagnose vaak goed hersteld te zijn. Uitkomsten waren alleen minder gunstig voor patiënten die opgenomen moesten worden op de intensive care (ic) in de acute fase van COVID-19.

Hoewel eerdere studies al keken naar kortetermijnoverleving na COVID-19, was er nog weinig bekend over uitkomsten op de langere termijn bij niertransplantatiepatiënten. Onderzoekers van de European Renal Association COVID-19 Database (ERACODA) onderzochten daarom naast klinische uitkomsten ook de functionele en mentale status van deze patiënten 3 maanden na de COVID-19-diagnose.

Gegevens over 912 niertransplantatiepatiënten (gemiddeld 56,7 jaar) die COVID-19 kregen tussen februari 2020 en januari 2021 uit verschillende, vooral Europese, landen werden geanalyseerd. Van hen werd 26,4% niet opgenomen in het ziekenhuis, 57,5% werd opgenomen maar niet op een ic en 16,1% had een ic-opname nodig. Na 3 maanden was in deze groepen nog respectievelijk 98,8%, 84,2% en 49,0% van de patiënten in leven. Bij 1,8% van alle patiënten trad transplantaatfalen op, maar onder degenen met een ic-opname was dit 10,6%. Acute rejectie kwam maar heel weinig voor (0,8% overall en 2,1% bij ic-opname).

Volgens hun behandelend nefroloog had 83,3% van degenen nog in leven na 3 maanden zijn of haar functionele gezondheidsstatus van vóór COVID-19 weer behaald. Voor de mentale gezondheidsstatus was dit zelfs 94,4%. Voor patiënten bij wie dat (nog) niet het geval was, verwachtte hun arts dat herstel binnen het komende jaar zou optreden voor 79,6% (functioneel) en 80,0% (mentaal) van de patiënten. Ic-opname was geassocieerd met een lagere kans op herstel.

Bron:
Duivenvoorden R, Vart P, Noordzij M, et al. Clinical, Functional, and Mental Health Outcomes in Kidney Transplant Recipients 3 Mo After a Diagnosis of COVID-19. Transplantation 2022;106:1012-23.

Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

sep 2022 | Dialyse

Lees meer over Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Lees meer
Lees meer over Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01