Lage humorale respons op mRNA SARS-CoV-2-vaccinatie bij niertransplantatiepatiënten

Delen via:

Hoewel bekend is dat niertransplantatiepatiënten een hoog risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19, is er nog weinig data beschikbaar over hoe zij reageren op de beschikbare SARS-CoV-2-vaccins. De resultaten van een van de eerste studies op dit gebied suggereren dat veel van hen na vaccinatie weinig antistoffen aanmaken.

In een relatief kleine studie onder 136 niertransplantatiepatiënten en 25 controlepatiënten uit Israël werd de humorale respons gemeten na volledige vaccinatie (twee prikken) met het BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)-vaccin. Hiertoe werd de hoeveelheid antistoffen tegen het Spike-eiwit in het bloed bepaald. Alleen patiënten met een negatieve serologie voor SARS-CoV-2 mochten deelnemen aan het onderzoek, zodat potentiële invloed van eerdere blootstelling aan het virus uitgesloten kon worden.

De onderzoekers vonden dat alle controlepatiënten een positieve respons op de vaccinatie ontwikkelden, terwijl dit maar bij 51 van de 136 getransplanteerde patiënten (37,5%) het geval was (p < 0,001). Ook was de gemiddelde (SD) IgG antispikewaarde hoger in de controlegroep (200,5 (65,1) AU/ml) dan in de getransplanteerde groep (31,05 (41,8) AU/ml, p < 0,001).

Verder werd onderzocht welke factoren de kans op geen enkele humorale respons verhoogden. Dit waren een hogere leeftijd (OR 1,66; 95%-BI 1,17-2,69), hoog gedoseerde corticosteroïden in de afgelopen 12 maanden (OR 1,3; 95%-BI 1,09-1,86), drievoudige immunosuppressieve onderhoudsbehandeling (OR 1,43; 95%-BI 1,06-2,15) en mycofenolaat als onderdeel van de behandeling (OR 1,47; 95%-BI 1,26-2,27). Bijwerkingen waren niet verschillend voor de twee groepen. Verder onderzoek is nodig om te bekijken hoe de respons op SARS-CoV-2-vaccinatie verbeterd kan worden voor niertransplantatiepatiënten.

Bron:

Grupper A, Rabinowich L, Schwartz D, et al. Reduced humoral response to mRNA SARS-CoV-2 BNT162b2 vaccine in kidney transplant recipients without prior exposure to the virus Am J Transplant 2021 Apr 18. Online ahead of print.

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Hoger overlijdensrisico na nier- of levertransplantatie bij afwijkende darmflora

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Hoger overlijdensrisico na nier- of levertransplantatie bij afwijkende darmflora

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2022

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01