Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

Delen via:

Australische onderzoekers concluderen in Haematologica dat een verhoogd ASAT in serum en een leeftijd ≥ 10 jaar bij diagnose onafhankelijke risicofactoren zijn voor methotrextaat (MTX)-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen die worden behandeld voor acute lymfatische leukemie (ALL). Stoppen van de intrathecale behandeling met MTX na een eerste event was geassocieerd met een toegenomen incidentie van CZS-recidieven.

Symptomatische MTX-gerelateerde neurotoxiciteit is een ernstige bijwerking die optreedt bij 3-7% van de kinderen die worden behandeld voor ALL. Er is echter nog onduidelijkheid over de risicofactoren, het vervolg van de behandeling en de neurologische uitkomsten op de lange termijn. Onderzoekers van het Kids Cancer Centre in Sydney voerden daarom een systematische retrospectieve review uit van 1.251 opeenvolgende Australische kinderen die tussen 1998 en 2013 werden behandeld volgens het Berlin-Frankfurt-Munster of Children’s Oncology Group ALL-protocol. De incidentie van MTX-neurotoxiciteit was 7,6% (95 van 1.251); deze trad op na een mediane periode van 4 maanden sinds de diagnose ALL en 8 dagen na intraveneuze of intrathecale toediening van MTX. Een graad 3-verhoging van serum-aspartaataminotransferase bij inductie/consolidatie en een leeftijd ≥ 10 jaar bij diagnose werden geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactoren voor MTX-neurotoxiciteit.

CZS-recidief

Stoppen van de intrathecale behandeling met MTX om de neurotoxiciteit te beperken na een eerste event (n = 48) was geassocieerd met een verhoogde incidentie van CZS-recidieven in vergelijking met continueren van de behandeling (n = 1.174; p = 0,047). De vijfjaars CZS-relapsvrije overleving was 89,2% ± 4,6% wanneer intrathecale MTX werd stopgezet ten opzichte van 95,4% ± 0,6% wanneer intrathecale MTX werd gecontinueerd. Het percentage patiënten met recidiverende MTX-neurotoxiciteit na continueren van de behandeling na een eerste episode was 12,9 (4 van 31 evalueerbare patiënten).

Genetica

Een genoombrede associatiestudie (GWAS) werd uitgevoerd met materiaal van 48 gevallen en 537 controles. De incidentie van MTX-neurotoxiciteit was vergelijkbaar in de subgroepen bij wie wel of juist geen GWAS werd uitgevoerd. Er werden 7 SNP’s gevonden die waren geassocieerd met MTX-neurotoxiciteit; deze bevonden zich in de nabijheid van genen die betrokken zijn bij neuronale groei, neuronale differentiatie en de organisatie van het cytoskelet.

Bron:

Mateos MK, Marshall GM, Barbaro PM, et al. Methotrexate-related central neurotoxicity: clinical characteristics, risk factors and genome-wide association study in children treated for acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2021 Feb 11. Online ahead of print.

Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

aug 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

aug 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Regionaal samenwerken hematologie goed voor wetenschapper en patiënt

jul 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM

Lees meer over Regionaal samenwerken hematologie goed voor wetenschapper en patiënt

Positief EMA-advies eerste CAR T-celtherapie voor volwassenen met r/r ALL

jul 2022 | Leukemie

Lees meer over Positief EMA-advies eerste CAR T-celtherapie voor volwassenen met r/r ALL

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022