Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

Delen via:

Australische onderzoekers concluderen in Haematologica dat een verhoogd ASAT in serum en een leeftijd ≥ 10 jaar bij diagnose onafhankelijke risicofactoren zijn voor methotrextaat (MTX)-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen die worden behandeld voor acute lymfatische leukemie (ALL). Stoppen van de intrathecale behandeling met MTX na een eerste event was geassocieerd met een toegenomen incidentie van CZS-recidieven.

Symptomatische MTX-gerelateerde neurotoxiciteit is een ernstige bijwerking die optreedt bij 3-7% van de kinderen die worden behandeld voor ALL. Er is echter nog onduidelijkheid over de risicofactoren, het vervolg van de behandeling en de neurologische uitkomsten op de lange termijn. Onderzoekers van het Kids Cancer Centre in Sydney voerden daarom een systematische retrospectieve review uit van 1.251 opeenvolgende Australische kinderen die tussen 1998 en 2013 werden behandeld volgens het Berlin-Frankfurt-Munster of Children’s Oncology Group ALL-protocol. De incidentie van MTX-neurotoxiciteit was 7,6% (95 van 1.251); deze trad op na een mediane periode van 4 maanden sinds de diagnose ALL en 8 dagen na intraveneuze of intrathecale toediening van MTX. Een graad 3-verhoging van serum-aspartaataminotransferase bij inductie/consolidatie en een leeftijd ≥ 10 jaar bij diagnose werden geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactoren voor MTX-neurotoxiciteit.

CZS-recidief

Stoppen van de intrathecale behandeling met MTX om de neurotoxiciteit te beperken na een eerste event (n = 48) was geassocieerd met een verhoogde incidentie van CZS-recidieven in vergelijking met continueren van de behandeling (n = 1.174; p = 0,047). De vijfjaars CZS-relapsvrije overleving was 89,2% ± 4,6% wanneer intrathecale MTX werd stopgezet ten opzichte van 95,4% ± 0,6% wanneer intrathecale MTX werd gecontinueerd. Het percentage patiënten met recidiverende MTX-neurotoxiciteit na continueren van de behandeling na een eerste episode was 12,9 (4 van 31 evalueerbare patiënten).

Genetica

Een genoombrede associatiestudie (GWAS) werd uitgevoerd met materiaal van 48 gevallen en 537 controles. De incidentie van MTX-neurotoxiciteit was vergelijkbaar in de subgroepen bij wie wel of juist geen GWAS werd uitgevoerd. Er werden 7 SNP’s gevonden die waren geassocieerd met MTX-neurotoxiciteit; deze bevonden zich in de nabijheid van genen die betrokken zijn bij neuronale groei, neuronale differentiatie en de organisatie van het cytoskelet.

Bron:

Mateos MK, Marshall GM, Barbaro PM, et al. Methotrexate-related central neurotoxicity: clinical characteristics, risk factors and genome-wide association study in children treated for acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2021 Feb 11. Online ahead of print.

Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

jul 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

jul 2021 | Lymfoom

Lees meer over Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

jul 2021 | Leukemie

Lees meer over Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

jul 2021 | MM

Lees meer over Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

Coronavirusinfectie zelf leidt bij hematologische maligniteiten tot slechte uitkomsten

jul 2021 | Leukemie, Lymfoom, MM, Virale infecties

Lees meer over Coronavirusinfectie zelf leidt bij hematologische maligniteiten tot slechte uitkomsten

Opnieuw succesvol virtueel EHA-congres

jul 2021 | Immunotherapie, Kinderen, Leukemie

Lees meer over Opnieuw succesvol virtueel EHA-congres

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML