Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

Delen via:

Australische onderzoekers concluderen in Haematologica dat een verhoogd ASAT in serum en een leeftijd ≥ 10 jaar bij diagnose onafhankelijke risicofactoren zijn voor methotrextaat (MTX)-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen die worden behandeld voor acute lymfatische leukemie (ALL). Stoppen van de intrathecale behandeling met MTX na een eerste event was geassocieerd met een toegenomen incidentie van CZS-recidieven.

Symptomatische MTX-gerelateerde neurotoxiciteit is een ernstige bijwerking die optreedt bij 3-7% van de kinderen die worden behandeld voor ALL. Er is echter nog onduidelijkheid over de risicofactoren, het vervolg van de behandeling en de neurologische uitkomsten op de lange termijn. Onderzoekers van het Kids Cancer Centre in Sydney voerden daarom een systematische retrospectieve review uit van 1.251 opeenvolgende Australische kinderen die tussen 1998 en 2013 werden behandeld volgens het Berlin-Frankfurt-Munster of Children’s Oncology Group ALL-protocol. De incidentie van MTX-neurotoxiciteit was 7,6% (95 van 1.251); deze trad op na een mediane periode van 4 maanden sinds de diagnose ALL en 8 dagen na intraveneuze of intrathecale toediening van MTX. Een graad 3-verhoging van serum-aspartaataminotransferase bij inductie/consolidatie en een leeftijd ≥ 10 jaar bij diagnose werden geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactoren voor MTX-neurotoxiciteit.

CZS-recidief

Stoppen van de intrathecale behandeling met MTX om de neurotoxiciteit te beperken na een eerste event (n = 48) was geassocieerd met een verhoogde incidentie van CZS-recidieven in vergelijking met continueren van de behandeling (n = 1.174; p = 0,047). De vijfjaars CZS-relapsvrije overleving was 89,2% ± 4,6% wanneer intrathecale MTX werd stopgezet ten opzichte van 95,4% ± 0,6% wanneer intrathecale MTX werd gecontinueerd. Het percentage patiënten met recidiverende MTX-neurotoxiciteit na continueren van de behandeling na een eerste episode was 12,9 (4 van 31 evalueerbare patiënten).

Genetica

Een genoombrede associatiestudie (GWAS) werd uitgevoerd met materiaal van 48 gevallen en 537 controles. De incidentie van MTX-neurotoxiciteit was vergelijkbaar in de subgroepen bij wie wel of juist geen GWAS werd uitgevoerd. Er werden 7 SNP’s gevonden die waren geassocieerd met MTX-neurotoxiciteit; deze bevonden zich in de nabijheid van genen die betrokken zijn bij neuronale groei, neuronale differentiatie en de organisatie van het cytoskelet.

Bron:

Mateos MK, Marshall GM, Barbaro PM, et al. Methotrexate-related central neurotoxicity: clinical characteristics, risk factors and genome-wide association study in children treated for acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2021 Feb 11. Online ahead of print.

Pegcetacoplan beter dan eculizumab bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

mei 2021 |

Lees meer over Pegcetacoplan beter dan eculizumab bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Bijwerkingen geen reden om te stoppen met vaccinatie, stellen hoogleraren

mei 2021 |

Lees meer over Bijwerkingen geen reden om te stoppen met vaccinatie, stellen hoogleraren

Ouderen met multipel myeloom behandelen zonder dexamethason  

mei 2021 |

Lees meer over Ouderen met multipel myeloom behandelen zonder dexamethason  

Versnelde FDA-goedkeuring loncastuximab tesirine bij grootcellig B-cellymfoom

mei 2021 |

Lees meer over Versnelde FDA-goedkeuring loncastuximab tesirine bij grootcellig B-cellymfoom

Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

apr 2021 |

Lees meer over Methotrexaat-gerelateerde neurotoxiciteit bij kinderen met ALL

Nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit op Leiden Bio Science Park

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit op Leiden Bio Science Park

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

De ziekte van Gaucher

Hematologie

Lees meer over De ziekte van Gaucher

EHA in ORANJE 2021

donderdag 10 jun 2021 van 18:00 tot 21:45 | Hematologie

Lees meer over EHA in ORANJE 2021

Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Lees meer
Lees meer over Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Lees meer
Lees meer over Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Lees meer
Lees meer over Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Lees meer
Lees meer over Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Lees meer
Lees meer over Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Lees meer
Lees meer over Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Lees meer
Lees meer over Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

Lees meer
Lees meer over Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 |

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020 |

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020 |

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML