Moleculaire microbiologie personaliseren

Delen via:

Prof. dr. John Rossen is bijzonder hoogleraar voor gepersonaliseerde moleculaire microbiologie bij Isala, aangesteld aan de faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Afgelopen maart hield hij daar zijn inaugurale rede onder de titel Moleculaire microbiologie: het onbekende ontcijferd? Naast het onderzoek naar gepersonaliseerde moleculaire microbiologie is een belangrijk onderdeel van dit hoogleraarschap het bevorderen van de samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg tussen Isala en het UMC Groningen. Dit biedt kansen om nieuwe technische ontwikkelingen snel te delen en op bredere schaal te implementeren. 

Rossen stelde tijdens zijn inauguratie dat de introductie van moleculaire technieken binnen de medische microbiologie deze discipline uit haar isolement heeft gehaald. Is dat zo, behandelaars waren toch voor die tijd ook al afhankelijk van hun bevindingen, ook al moesten ze lang wachten op de uitslagen van hun kweekjes’? “Dat klopt en het is ook een beetje gechargeerd”, zegt hij. “Realiseer je dat virussen kweken veel tijd kostte en ook niet in alle gevallen mogelijk was. De uitslag kwam altijd te laat, je had er vaak niets meer aan. Met de komst van de moleculaire technieken konden we ineens veel meer impact maken op behandel- en preventietrajecten.”

Het leidde tot het subspecialisme medisch moleculair microbioloog. Deze medisch ondersteunend specialist is verantwoordelijk voor de moleculaire diagnostische richting binnen de medisch microbiologische laboratoria. Subspecialisatie heeft altijd voordelen en nadelen: het maakt verdieping van kennis mogelijk maar kan ook leiden tot fragmentatie daarvan. “Ja dat is absoluut zo”, zegt Rossen. “Het gaat erom verbinding te blijven zoeken met andere vakspecialisten om, in samenspraak, de moleculaire diagnostiek te implementeren, onderhouden, en verder uit te bouwen. De differentiatie zit met name in het onderscheid tussen klinische expertise en technische medische kennis.”

Metagenomics

De voortschrijdende kennis heeft geleid tot metagenomics, een techniek waarbij al het microbieel DNA en RNA in een klinisch monster wordt geanalyseerd. De meerwaarde hiervan is gelegen in het feit dat het kan helpen om de oorzaak van de ziekte te vinden bij ziektebeelden waarvoor die niet altijd aanwijsbaar is (encefalitis/meningitis, pneumoniae, sepsis). Toch wordt het nog niet routinematig gebruikt. “Er zitten nog beperkingen aan”, zegt Rossen. “Daaraan voorbijkomen is een van de taken van mijn hoogleraarschap. Een van de pijlers daarin is de techniek naar de werkvloer brengen. Niet door het product te verkopen maar door de behoefte duidelijk te maken. Een maand voordat de coronapandemie uitbrak, ben ik gaan werken voor een startup in de Verenigde Staten om een rol te kunnen spelen in de verdere ontwikkeling, validatie en implementatie van de techniek. Ik werkte daar samen met bio-informatici, software engineers, clinici, en mensen van sales en marketing. Daar heb ik heel veel geleerd, ook bedrijfsmatig. Maar de techniek vergt op dit moment nog veel handwerk en is dus nog geen een-tweetje. We moeten echt out of the box kunnen denken om zo’n techniek succesvol te kunnen implementeren. Ook in de VS wordt het nog vooral ad hoc gebruikt in relatie tot infectieziekten. Daar zit ook een kostenvraagstuk aan. Hoe gevoeliger je wil dat de techniek is, hoe meer deze kost. Daar zijn we dus oplossingen voor aan het bedenken. Hiervoor is het belangrijk om vooraf de plaatsbepaling vast te stellen van de methode voordat je deze (verder) ontwikkelt.”

Celvrij DNA

Zowel in Europa als in de VS zijn er bedrijfjes die metagenomics gebruiken om microbieel celvrij DNA aan te tonen om op basis hiervan een diagnose te stellen. Naar de waarde hiervan zijn wel studies gedaan, stelt Rossen. Daarbij worden in het ene geval heel andere patiëntuitkomsten of populaties gebruikt dan in het andere geval. Dat maakt vergelijking onmogelijk. “Dat moet worden aangepakt”, zegt hij. “Ook de manier van het verkrijgen van het microbiële DNA moet gestandaardiseerd worden. Afhankelijk van de gebruikte methode kun je al direct een verschil in uitkomsten vinden. We zijn dus nog lang niet zover dat we kunnen zeggen: deze methode is wel of niet geschikt voor deze patiëntengroep. We hebben nog te weinig data die daar op een gestandaardiseerde manier naar kijken. We zijn daarom blij geld te hebben gekregen voor een Europees project waarin we dit soort vragen willen meenemen, de DRAIGON-studie.1 We kijken daarin naar de barrières die breder gebruik in de weg staan en hoe we die kunnen wegnemen.”

Rol in SARS-CoV-2

Metagenomics speelde een rol in de ontdekking van SARS-CoV-2, het virus dat tot een mondiale crisis leidde. Dat heeft de verdere introductie van de techniek zeker geholpen, stelt Rossen. “Tijdens de pandemie zijn veel typeringen uitgevoerd met sequencing of metagenomics”, vertelt hij. “Dit heeft ervoor gezorgd dat de apparatuur in veel laboratoria een plaats heeft gekregen, dat gaf echt een boost. Ook is inmiddels duidelijk dat het interessant is om de techniek niet alleen op mensen toe te passen, maar ook op afvalwater, om informatie over de aanwezigheid van pathogenen en antimicrobiële resistentie op populatieniveau of in een ziekenhuis te krijgen. Maar ook om het ontstaan van nieuwe (varianten van) virussen zoals SARS-CoV-2 te monitoren. Deze informatie kan gebruikt worden voor infectiepreventiedoeleinden.” 

Microbioom

Een verdere personalisering van medische microbiologie kan worden bereikt door de interacties van pathogenen in relatie tot het microbioom te analyseren. “Hiervoor is in de eerste plaats een meer betrouwbare analysemethode nodig”, zegt Rossen. “Om mee te beginnen gestandaardiseerde monsteranalyse. De volgende stap is dan de brij aan data zo te analyseren dat bepaald kan worden of een pathogeen in combinatie met het microbioom tot complicaties bij een patiënt zal leiden. Op dit moment zijn hierover nauwelijks data beschikbaar. Zelf doen we momenteel al onderzoek op de IC naar de vraag of het microbioom voorspelt of een bepaalde behandeling zal aanslaan, maar er moeten dus nog veel meer klinische studies komen.”

Metatranscriptonics

Nog een stap verder dan metagenomics is metatranscriptonics. Hierin wordt gekeken naar hoe actief microben zijn en hoe de gastheer erop reageert. “Dit kan helpen om de diagnose te verfijnen”, zegt Rossen, “met name in het geval van poly-microbiële infecties. Maar dit verkeert echt nog in een onderzoekstadium. Het is niet makkelijk in de kliniek te brengen, terwijl het wel heel interessant is. Denk bijvoorbeeld aan kinderartsen die kinderen met luchtwegproblemen behandelen. Dan doen we diagnostiek en vinden we een virus. Maar moeten we daar dan wat mee of is het net toevallig aanwezig? Met metatranscriptonics kun je in beeld brengen of het afweersysteem reageert op dat virus en of het dus relevant is. Daarnaast kun je op basis van de afweerreactie van de patiënt bepalen welk pathogeen de boosdoener is, indien je bij een patiënt meerdere pathogenen waarneemt. Met de combinatie van data kan dan een meer passende behandeling worden gegeven.”

De rol van AI

Op verschillende momenten in zijn inaugurele rede stond Rossen stil bij de rol van AI in zijn onderzoek. Ook de ‘AI’ in de DRAIGON-studie staat voor ‘artificial intelligence’ (voluit is het: Diagnosing Infections with Multi-Drug Resistant Microorganisms using AI powered Genomic Antibiotic Suspectibility Prediction from Long-Read Sequencing Data). 

In relatie tot de toepassing van AI bestaat steeds meer aandacht voor de ethische aspecten ervan. “Daar zijn we ons ook zeker van bewust”, zegt Rossen. “In verschillende ‘work packages’ van de DRAIGON-studie hebben we daarom ethische componenten aangehaald over de toepassing van technologieën en de analyse ervan met AI.”

Bron:

  1. DRAIGON: pioneering global initiative using AI to predict antimicrobial resistance from genomic data (euvaccine.eu)

 

Studie naar nieuwe behandeling ernstige longontsteking door griep

mei 2024 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Studie naar nieuwe behandeling ernstige longontsteking door griep

Grote toename aantal soa's wereldwijd

mei 2024 | Hepatitis, HIV, SOA, Venereologie

Lees meer over Grote toename aantal soa's wereldwijd

Rezafungine versus caspofungine bij candidemie en invasieve candidiasis: STRIVE en ReSTORE

mei 2024 | Schimmelinfecties

Lees meer over Rezafungine versus caspofungine bij candidemie en invasieve candidiasis: STRIVE en ReSTORE

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

mei 2024 | Virale infecties

Lees meer over Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Moleculaire microbiologie personaliseren

mei 2024 | Bacteriële infecties, Schimmelinfecties, Virale infecties

Lees meer over Moleculaire microbiologie personaliseren

Maternale vaccinatie ter preventie van RSV in kinderen

9 jan 2024 om 20:00 | Virale infecties

Lees meer over Maternale vaccinatie ter preventie van RSV in kinderen

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Long COVID groot probleem bij 2 jaar eerder opgenomen patiënten

mei 2024 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Long COVID groot probleem bij 2 jaar eerder opgenomen patiënten

COVID-19-vaccin bij HF verhoogt de kans op langer leven

mei 2024 | Hartfalen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-vaccin bij HF verhoogt de kans op langer leven

Op zoek naar de juiste verhouding clavulaanzuur bij neonaten

mei 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Op zoek naar de juiste verhouding clavulaanzuur bij neonaten

Late breaker: helpt een subtiel gezondheidsduwtje om de griepprik te halen?

mei 2024 | Vaccinatie

Lees meer over Late breaker: helpt een subtiel gezondheidsduwtje om de griepprik te halen?

‘Hey ChatGPT, maak even een systematische review voor me’

mei 2024

Lees meer over ‘Hey ChatGPT, maak even een systematische review voor me’

Een luchtig alternatief voor het meten van antibioticaspiegels

mei 2024 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Parasitaire infecties, Virale infecties

Lees meer over Een luchtig alternatief voor het meten van antibioticaspiegels

Klimaatverandering is een verdubbelaar voor antibioticaresistentie

mei 2024 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Parasitaire infecties

Lees meer over Klimaatverandering is een verdubbelaar voor antibioticaresistentie

Uitbraak van septische abortus? Zo pak je het aan

apr 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Uitbraak van septische abortus? Zo pak je het aan

Het darmmicrobioom als medicijn

apr 2024 | Bacteriële infecties

Lees meer over Het darmmicrobioom als medicijn

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2024-02

mei 2024

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2024-02

MedNet Infectieziekten 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2024-01

MedNet Infectieziekten 2023-05

dec 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-05

MedNet Infectieziekten 2023-04

nov 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-04

MedNet Infectieziekten 2023-03

aug 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-03

MedNet Infectieziekten 2023-02

mei 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-02

MedNet Infectieziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-01

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04