MRI-screening bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel?

Delen via:

Bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel bij wie geen afwijkingen worden gezien op een mammogram, leidt aanvullende MRI-screening tot een significant lager aantal intervalkankers. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in The New England Journal of Medicine.

Zeer dicht borstweefsel is een risicofactor voor borstkanker en verlaagt ook de detectie ervan met mammografie. Marije Bakker (UMC Utrecht) en collega’s onderzochten in de gerandomiseerde multicentertrial DENSE (NCT01315015) of aanvullende MRI-screening vroege detectie van borstkanker kan verbeteren in deze populatie.

In totaal werden 40.373 vrouwen (50-75 jaar) met zeer dicht borstweefsel bij wie op het mammogram geen afwijkingen werden gezien, 1:4 toegewezen aan een groep die werd uitgenodigd voor MRI (n = 8.061) of een groep die alleen mammografie onderging (n = 32.312). De primaire uitkomst was het verschil tussen de groepen in de incidentie van intervalkanker over een periode van twee jaar.

Per 1.000 screenings werden 2,5 intervalkankers vastgesteld in de groep die werd uitgenodigd voor MRI en in de mammografiegroep waren dat er 5,0 (verschil 2,5; 95%-BI 1,0-3,7; p < 0,001). Van de vrouwen die werden uitgenodigd voor een MRI accepteerde 59% de uitnodiging. Van de 20 intervalkankers die werden gediagnosticeerd in de groep die werd uitgenodigd voor MRI, werden er vier vastgesteld bij vrouwen die ook daadwerkelijk werden gescand (0,8 per 1000) en 16 bij vrouwen die niet op de uitnodiging waren ingegaan (4,9 per 1000). De detectierate met MRI was 16,5 per 1.000 screenings (95%-BI 13,3-20,5) en de positief voorspellende waarde van een positieve MRI was 17,4% (95%-BI 14,2-21,2). Bij 79,8 van de 1.000 screenings gaf de MRI een vals-positief resultaat.

Bron: Bakker MF, de Lange SV, Pijnappel RM, et al. Supplemental MRI Screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue. N Engl J Med. 2019;381:2091-102.

Lees ook over de voor- en nadelen van verlengde hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker: Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Incidentie van osteonecrose van de kaak bij behandeling met zoledroninezuur voor botmetastasen

feb 2021 |

Lees meer over Incidentie van osteonecrose van de kaak bij behandeling met zoledroninezuur voor botmetastasen

Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

feb 2021 |

Lees meer over Immuuntherapie niet uitsluiten bij patiënten met vergevorderd melanoom en auto-immuunziekte

Video: TheraP-data ondersteunen gebruik Lu-177-PSMA-617 bij mCRPC

feb 2021 |

Lees meer over Video: TheraP-data ondersteunen gebruik Lu-177-PSMA-617 bij mCRPC

Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

feb 2021 |

Lees meer over Betere postoperatieve zorg bij colorectaal carcinoom

Borstkanker en receptoren voor androgenen

feb 2021 |

Lees meer over Borstkanker en receptoren voor androgenen

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie