MRI-screening bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel?

Delen via:

Bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel bij wie geen afwijkingen worden gezien op een mammogram, leidt aanvullende MRI-screening tot een significant lager aantal intervalkankers. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in The New England Journal of Medicine.

Zeer dicht borstweefsel is een risicofactor voor borstkanker en verlaagt ook de detectie ervan met mammografie. Marije Bakker (UMC Utrecht) en collega’s onderzochten in de gerandomiseerde multicentertrial DENSE (NCT01315015) of aanvullende MRI-screening vroege detectie van borstkanker kan verbeteren in deze populatie.

In totaal werden 40.373 vrouwen (50-75 jaar) met zeer dicht borstweefsel bij wie op het mammogram geen afwijkingen werden gezien, 1:4 toegewezen aan een groep die werd uitgenodigd voor MRI (n = 8.061) of een groep die alleen mammografie onderging (n = 32.312). De primaire uitkomst was het verschil tussen de groepen in de incidentie van intervalkanker over een periode van twee jaar.

Per 1.000 screenings werden 2,5 intervalkankers vastgesteld in de groep die werd uitgenodigd voor MRI en in de mammografiegroep waren dat er 5,0 (verschil 2,5; 95%-BI 1,0-3,7; p < 0,001). Van de vrouwen die werden uitgenodigd voor een MRI accepteerde 59% de uitnodiging. Van de 20 intervalkankers die werden gediagnosticeerd in de groep die werd uitgenodigd voor MRI, werden er vier vastgesteld bij vrouwen die ook daadwerkelijk werden gescand (0,8 per 1000) en 16 bij vrouwen die niet op de uitnodiging waren ingegaan (4,9 per 1000). De detectierate met MRI was 16,5 per 1.000 screenings (95%-BI 13,3-20,5) en de positief voorspellende waarde van een positieve MRI was 17,4% (95%-BI 14,2-21,2). Bij 79,8 van de 1.000 screenings gaf de MRI een vals-positief resultaat.

Bron: Bakker MF, de Lange SV, Pijnappel RM, et al. Supplemental MRI Screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue. N Engl J Med. 2019;381:2091-102.

Lees ook over de voor- en nadelen van verlengde hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker: Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

Betere bestraling van slokdarmkanker

mei 2020 | Gastro-enterologie

Lees meer over Betere bestraling van slokdarmkanker

IKNL-rapport Primaire Tumor Onbekend

mei 2020 | Oncologie

Lees meer over IKNL-rapport Primaire Tumor Onbekend

Pembrolizumab bij patiënten met NSCLC en performance status 2

mei 2020 | Longziekten

Lees meer over Pembrolizumab bij patiënten met NSCLC en performance status 2

Onvoldoende oog voor mens in nazorgtraject uitgezaaid melanoom

mei 2020 | Dermatologie

Lees meer over Onvoldoende oog voor mens in nazorgtraject uitgezaaid melanoom

Informeren en samen beslissen bij cervicale intra-epitheliale neoplasie

mei 2020 | Oncologie

Lees meer over Informeren en samen beslissen bij cervicale intra-epitheliale neoplasie

Teun van Gelder nieuwe hoogleraar Drug Discovery & Development

mei 2020 | Farmacie

Lees meer over Teun van Gelder nieuwe hoogleraar Drug Discovery & Development

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 Jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Video 1: Re-treatment met radium-223

23 Mar 2020 | Oncologie

Lees meer over Video 1: Re-treatment met radium-223

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 Nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 Apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

maandag 28 sep 2020 van 19:00 tot 21:30 | Oncologie

Lees meer over Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Nivolumab en stereotactische bestraling bij voorbehandeld niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Nivolumab en stereotactische bestraling bij voorbehandeld niercelcarcinoom

Prognose van gevorderd seminoom steeds beter in beeld

Lees meer
Lees meer over Prognose van gevorderd seminoom steeds beter in beeld

Dubbele checkpointinhibitie plus radiotherapie lijkt bemoedigend bij niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Dubbele checkpointinhibitie plus radiotherapie lijkt bemoedigend bij niercelcarcinoom

Hypogefractioneerde radiotherapie ook na acht jaar non-inferieur

Lees meer
Lees meer over Hypogefractioneerde radiotherapie ook na acht jaar non-inferieur

Resecties van aangrenzende organen zijn vaak niet nodig

Lees meer
Lees meer over Resecties van aangrenzende organen zijn vaak niet nodig

Aanhoudend betere uitkomsten met nivolumab bij niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudend betere uitkomsten met nivolumab bij niercelcarcinoom

Classificatie van prostaatkanker op grond van kleine niet-coderende RNA’s

Lees meer
Lees meer over Classificatie van prostaatkanker op grond van kleine niet-coderende RNA’s

Toevoeging van nivolumab veilig en effectief bij spierinvasieve blaaskanker

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van nivolumab veilig en effectief bij spierinvasieve blaaskanker

Geen betere pathologische respons, maar wel betere overleving met nintedanib

Lees meer
Lees meer over Geen betere pathologische respons, maar wel betere overleving met nintedanib

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie