Niet-basaal subtype van tripelnegatieve borstkanker profiteert van verlengde adjuvantbehandeling met capecitabine

Delen via:

capEerdere studies wezen uit dat toevoeging van capecitabine aan (neo)adjuvante chemotherapie bij tripelnegatieve borstkanker (TNBC) een overlevingsvoordeel oplevert. Met weefselmateriaal uit een klinische studie waarin dit ook was onderzocht voor capecitabine als verlenging van de adjuvantbehandeling is nu bevestigd dat een op nanostringtechnologie gebaseerde moleculaire genexpressietest (PAM50) het (‘niet-basale’) subtype karakteriseert dat voor deze behandeling gevoelig is. 

Ongeveer 15% van de borstcarcinomen blijkt negatief voor zowel oestrogeen-, progesteron- als epidermale groeifactorreceptor (TNBC). Ze prevaleren bij jongere vrouwen en zijn vaak relatief gevoelig voor chemotherapie. Is de tumor kleiner dan 1-2 cm en/of is sprake van positieve axillaire klieren, dan is preoperatieve (neo-adjuvante) chemotherapie een optie. Patiënten die na chirurgie toch niet vrij blijken van kankercellen kunnen vervolgens in aanmerking komen voor (verlengde) adjuvantbehandeling met het middel capecitabine, een orale prodrug die in de tumor enzymatisch wordt omgezet in 5-fluorouracil. 

Een recente meta-analyse van 12 gerandomiseerde klinische studies naar het effect van toevoeging van capecitabine aan chemotherapie in de (neo)adjuvante setting bij TNBC liet een significante verbetering zien in ziektevrije en algehele overleving.1 De Spaanse/Latijns-Amerikaanse GEICAM/CIBOMA fase III-studie onderzocht bij 876 TNBC-patiënten of toevoeging van capecitabine na de standaard adjuvante chemotherapie ook effect sorteert, maar dat gaf geen significante verbetering in algehele overleving.2 Nu is TNBC zowel op moleculair als morfologische niveau een heterogene ziekte en immuunhistochemie (IHC) op tumorweefsel liet zien dat TNBC-patiënten met expressie van cytokeratine 5/6 of epidermale groeifactorreceptor (het ‘basale type’) geen baat hadden van capecitabine, maar patiënten met het niet-basale type wel.2 

Onderzoekers uit Canada, VS, Zweden en Finland gingen na of de capecitabine-effectiviteit zou kunnen worden voorspeld met behulp van bepaalde RNA-biomarkers. Op basis van (formaline-gefixeerde) tumorweefsels uit de Finse FinXX-studie (waarin bij TNBC-patiënten chemotherapie met of zonder capecitabine werd vergeleken) werd gekeken naar genexpressies (nano-stringtechnologie) gerelateerd aan antitumorimmuniteit, immuunrespons en capecitabine-activatie. Genen geassocieerd met angiogenese, mestcellen, cytotoxische T-cellen, PD-L2 en capecitabine-activatie bleken gerelateerd met een respons op capecitabine.3 De Canadese onderzoekers hebben nu in samenwerking met collega’s uit Spanje en Zuid- en Midden-Amerika materiaal van de GEICAM/CIBOMA-studie aan een NanoString-assay onderworpen. Doel was in de eerste plaats te verifiëren of de Prediction Analysis of Microarray 50 (PAM50, een test die naast expressies van cytotoxische cellen, mestcellen, enthotheelcellen en PD-L2 nog 38 andere genen bevat) de eerdere bevinding met IHC in de GEICAM/CIBOMA-studie kon bevestigen. De onderzoekers konden aantonen dat het door PAM50 gedefinieerde niet-basale moleculaire subtype inderdaad de meest significante voorspeller was van voordeel van capecitabine.4

Als mogelijke verklaring bediscussiëren de auteurs dat mestcellen de activiteit verhogen van myeloïde-afgeleide cellen. Deze houden cytotoxische T-cellen in toom en worden gedepleteerd door 5FU. Zo zou een sterkere immuunrespons tegen tumorcellen kunnen optreden. Bovendien spelen mestcellen een rol in het induceren van tumor-angiogenese door secretie van angiogene groeifactoren, proteases en heparine-bindende factoren. Ze zijn vooral aanwezig in het mesenchymale subtype van TNBC, met name indien de mesenchymcellen ook stamcelachtige kenmerken hebben. Dit laatste is bij zo’n 15% van de TNBC-patiënten het geval, en dat percentage is gelijk aan dat van de door de auteurs geïdentificeerde ‘PAM50 niet-basale’ tumoren. 

Een beperking is dat wel dat dit soort moleculaire testen nog moeilijk toegankelijk is. Ook stellen de auteurs dat een combinatie met IHC additionele morfologische data had kunnen opleveren en dat de studie te weinig power had voor verregaande conclusies. Dit vraagt om een vervolgonderzoek. 

Dit interview is verschenen in MedNet Oncologie – Special Borstkanker 2023. Ook deze artikelen zijn in de Special Borstkanker verschenen:

Referenties:

  1. Mackelenbergh MT van, Seither F, Möbus V, et al. Effects of capecitabine as part of neo-/adjuvant chemotherapy- a meta-analysis of individual breast cancer patient data from 13 randomised trials, including 15,993 patients. Eur J Cancer 2022;166:185201.
  2. Lluch A, Barrios CH, Torrecillas L, et al. Phase III trial of adjuvant capecitabine after standard neo-/adjuvant chemotherapy in patients with early triple-negative breast cancer (GEICAM/200311_CIBOMA/200401). J Clin Oncol 2020;38:20313.
  3. Asleh K, Brauer HA, Sullivan A, et al. Predictive biomarkers for adjuvant capecitabine benefit in early-stage triple negative breast cancer in the FinXX clinical trial. Clin Cancer Res 2020;26:260314.
  4. Asleh K, Lluch A, Goytain A, et al. Triple-negative PAM50 non-basal breast cancer subtype predicts benefit from extended adjuvant capecitabine. Clin Cancer Res 2023;29:389400.

Fase III-studie toont meerwaarde TIL aan bij gemetastaseerd melanoom

mrt 2023 | Dermato-oncologie

Lees meer over Fase III-studie toont meerwaarde TIL aan bij gemetastaseerd melanoom

Screening op anuskanker bij hiv effectief

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Screening op anuskanker bij hiv effectief

Verhoogd LDH bij melanoom geassocieerd met systemische behandeling voor hepatobiliaire toxiciteit

mrt 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Verhoogd LDH bij melanoom geassocieerd met systemische behandeling voor hepatobiliaire toxiciteit

Nij Smellinghe wordt screeningslocatie longkanker

mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Nij Smellinghe wordt screeningslocatie longkanker

Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

mrt 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

Eerste intercontinentale richtlijn voor peniskanker

mrt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Eerste intercontinentale richtlijn voor peniskanker

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Lees meer
Lees meer over En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

ProtecT-trial 15 jaar later: lage mortaliteit ongeacht behandeling

Lees meer
Lees meer over ProtecT-trial 15 jaar later: lage mortaliteit ongeacht behandeling

Geen overlevingsvoordeel met checkpointremmers bij nmRCC

Lees meer
Lees meer over Geen overlevingsvoordeel met checkpointremmers bij nmRCC

AI verbetert cytologie voor diagnose blaaskanker

Lees meer
Lees meer over AI verbetert cytologie voor diagnose blaaskanker

“Darolutamide plus ADT en docetaxel nieuwe standaard bij mHSPC”

Lees meer
Lees meer over “Darolutamide plus ADT en docetaxel nieuwe standaard bij mHSPC”

Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Lees meer
Lees meer over Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Borstkanker 202

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 202

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

MedNet Oncologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

jun 2022 | Longoncologie

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-03