Niet-basaal subtype van tripelnegatieve borstkanker profiteert van verlengde adjuvantbehandeling met capecitabine

Delen via:

capEerdere studies wezen uit dat toevoeging van capecitabine aan (neo)adjuvante chemotherapie bij tripelnegatieve borstkanker (TNBC) een overlevingsvoordeel oplevert. Met weefselmateriaal uit een klinische studie waarin dit ook was onderzocht voor capecitabine als verlenging van de adjuvantbehandeling is nu bevestigd dat een op nanostringtechnologie gebaseerde moleculaire genexpressietest (PAM50) het (‘niet-basale’) subtype karakteriseert dat voor deze behandeling gevoelig is. 

Ongeveer 15% van de borstcarcinomen blijkt negatief voor zowel oestrogeen-, progesteron- als epidermale groeifactorreceptor (TNBC). Ze prevaleren bij jongere vrouwen en zijn vaak relatief gevoelig voor chemotherapie. Is de tumor kleiner dan 1-2 cm en/of is sprake van positieve axillaire klieren, dan is preoperatieve (neo-adjuvante) chemotherapie een optie. Patiënten die na chirurgie toch niet vrij blijken van kankercellen kunnen vervolgens in aanmerking komen voor (verlengde) adjuvantbehandeling met het middel capecitabine, een orale prodrug die in de tumor enzymatisch wordt omgezet in 5-fluorouracil. 

Een recente meta-analyse van 12 gerandomiseerde klinische studies naar het effect van toevoeging van capecitabine aan chemotherapie in de (neo)adjuvante setting bij TNBC liet een significante verbetering zien in ziektevrije en algehele overleving.1 De Spaanse/Latijns-Amerikaanse GEICAM/CIBOMA fase III-studie onderzocht bij 876 TNBC-patiënten of toevoeging van capecitabine na de standaard adjuvante chemotherapie ook effect sorteert, maar dat gaf geen significante verbetering in algehele overleving.2 Nu is TNBC zowel op moleculair als morfologische niveau een heterogene ziekte en immuunhistochemie (IHC) op tumorweefsel liet zien dat TNBC-patiënten met expressie van cytokeratine 5/6 of epidermale groeifactorreceptor (het ‘basale type’) geen baat hadden van capecitabine, maar patiënten met het niet-basale type wel.2 

Onderzoekers uit Canada, VS, Zweden en Finland gingen na of de capecitabine-effectiviteit zou kunnen worden voorspeld met behulp van bepaalde RNA-biomarkers. Op basis van (formaline-gefixeerde) tumorweefsels uit de Finse FinXX-studie (waarin bij TNBC-patiënten chemotherapie met of zonder capecitabine werd vergeleken) werd gekeken naar genexpressies (nano-stringtechnologie) gerelateerd aan antitumorimmuniteit, immuunrespons en capecitabine-activatie. Genen geassocieerd met angiogenese, mestcellen, cytotoxische T-cellen, PD-L2 en capecitabine-activatie bleken gerelateerd met een respons op capecitabine.3 De Canadese onderzoekers hebben nu in samenwerking met collega’s uit Spanje en Zuid- en Midden-Amerika materiaal van de GEICAM/CIBOMA-studie aan een NanoString-assay onderworpen. Doel was in de eerste plaats te verifiëren of de Prediction Analysis of Microarray 50 (PAM50, een test die naast expressies van cytotoxische cellen, mestcellen, enthotheelcellen en PD-L2 nog 38 andere genen bevat) de eerdere bevinding met IHC in de GEICAM/CIBOMA-studie kon bevestigen. De onderzoekers konden aantonen dat het door PAM50 gedefinieerde niet-basale moleculaire subtype inderdaad de meest significante voorspeller was van voordeel van capecitabine.4

Als mogelijke verklaring bediscussiëren de auteurs dat mestcellen de activiteit verhogen van myeloïde-afgeleide cellen. Deze houden cytotoxische T-cellen in toom en worden gedepleteerd door 5FU. Zo zou een sterkere immuunrespons tegen tumorcellen kunnen optreden. Bovendien spelen mestcellen een rol in het induceren van tumor-angiogenese door secretie van angiogene groeifactoren, proteases en heparine-bindende factoren. Ze zijn vooral aanwezig in het mesenchymale subtype van TNBC, met name indien de mesenchymcellen ook stamcelachtige kenmerken hebben. Dit laatste is bij zo’n 15% van de TNBC-patiënten het geval, en dat percentage is gelijk aan dat van de door de auteurs geïdentificeerde ‘PAM50 niet-basale’ tumoren. 

Een beperking is dat wel dat dit soort moleculaire testen nog moeilijk toegankelijk is. Ook stellen de auteurs dat een combinatie met IHC additionele morfologische data had kunnen opleveren en dat de studie te weinig power had voor verregaande conclusies. Dit vraagt om een vervolgonderzoek. 

Dit interview is verschenen in MedNet Oncologie – Special Borstkanker 2023. Ook deze artikelen zijn in de Special Borstkanker verschenen:

Referenties:

  1. Mackelenbergh MT van, Seither F, Möbus V, et al. Effects of capecitabine as part of neo-/adjuvant chemotherapy- a meta-analysis of individual breast cancer patient data from 13 randomised trials, including 15,993 patients. Eur J Cancer 2022;166:185201.
  2. Lluch A, Barrios CH, Torrecillas L, et al. Phase III trial of adjuvant capecitabine after standard neo-/adjuvant chemotherapy in patients with early triple-negative breast cancer (GEICAM/200311_CIBOMA/200401). J Clin Oncol 2020;38:20313.
  3. Asleh K, Brauer HA, Sullivan A, et al. Predictive biomarkers for adjuvant capecitabine benefit in early-stage triple negative breast cancer in the FinXX clinical trial. Clin Cancer Res 2020;26:260314.
  4. Asleh K, Lluch A, Goytain A, et al. Triple-negative PAM50 non-basal breast cancer subtype predicts benefit from extended adjuvant capecitabine. Clin Cancer Res 2023;29:389400.

ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

feb 2024 | Bot en wekedelentumoren, Leukemie

Lees meer over ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

feb 2024 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

Gunstig effect van koffie bij darmkanker

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Gunstig effect van koffie bij darmkanker

Psilocybine als ondersteunende behandeling bij kankerpatiënten met depressie

feb 2024

Lees meer over Psilocybine als ondersteunende behandeling bij kankerpatiënten met depressie

Prognostische communicatie bij palliatieve kankerzorg: het belang van woorden én cijfers

feb 2024

Lees meer over Prognostische communicatie bij palliatieve kankerzorg: het belang van woorden én cijfers

25ste Nationale Longkanker Symposium

feb 2024 | Chirurgie, Immuuntherapie, Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over 25ste Nationale Longkanker Symposium

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02