Niet-invasieve diagnose ‘Pneumocystis jirovecii’-pneumonie: een systematische review en meta-analyse

Delen via:

Er zijn verschillende veelbelovende minimaal invasieve diagnostische tests beschikbaar om Pneumocystis jirovecii-pneumonie vast te kunnen stellen, zo concluderen onderzoekers van McGill University in Clinical Microbiology and Infection. De sensitiviteit en specificiteit varieerden van respectievelijk 36% tot 99% en van 54% tot 100%.

Pneumocystis jirovecii-pneumonie (PCP) is een opportunistische infectie die vooral voorkomt bij immuungecompromitteerde personen. Na een verdenking op basis van de klinische presentatie en ondersteunende radiologische bevindingen zijn respiratoire monsters nodig om de diagnose te bevestigen. In deze systematische review en meta-analyse werden de prestaties van verschillende minimaal invasieve PCP-detectietests beoordeeld. Daarvoor werden Medline, Embase, de Cochrane Library (tot 15 oktober 2020) doorzocht op studies waarin deze tests werden gebruikt bij volwassenen at risk voor PCP en waarin minimaal 10 PCP-gevallen werden beschreven.

Er werden 52 studies geïncludeerd; de meeste daarvan (40) werden uitgevoerd bij met hiv geïnfecteerde personen, 9 studies includeerden zowel hiv- als niet-hiv-patiënten, 2 studies werden uitgevoerd bij personen zonder hiv en in 1 onderzoek werd de hiv-status niet gerapporteerd. Monsters die werden afgenomen waren: geïnduceerd sputum, nasofaryngeaal aspiraat, mondspoeling en bloed. De vier beoordeelde testmodaliteiten waren cytologische kleuring, immuunfluorescentie, PCR en lactaatdehydrogenase. Voor geïnduceerd sputum waren de meeste data beschikbaar; PCR op dit materiaal was zowel zeer sensitief: 99% (95%-BI 51-100) als specifiek: 96% (95%-BI 88-99). Cytologische kleuring van geïnduceerd sputum had een matige sensitiviteit: 50% (95%-BI 39-61) en een hoge specificiteit: 100% (95%-BI 100-100), evenals immuunfluorescentie met een sensitiviteit van 74% (95%-BI 62-87) en specificiteit van 100% (95%-BI 91-100).

Bron:
Senécal J, Smyth E, Del Corpo O, et al. Non-invasive diagnosis of Pneumocystis jirovecii pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2022;28:23-30.

Promotie: Hoe kan sepsis nauwkeuriger worden vastgesteld?

jun 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Virale infecties

Lees meer over Promotie: Hoe kan sepsis nauwkeuriger worden vastgesteld?

Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

jun 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

Veel nieuwe middelen tegen schimmel- en gistinfecties

jun 2022 | Schimmelinfecties

Lees meer over Veel nieuwe middelen tegen schimmel- en gistinfecties

Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

jun 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

Preventie van transmissie door SARS-CoV-2-vaccins

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Preventie van transmissie door SARS-CoV-2-vaccins

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg