Niet-invasieve diagnose ‘Pneumocystis jirovecii’-pneumonie: een systematische review en meta-analyse

Delen via:

Er zijn verschillende veelbelovende minimaal invasieve diagnostische tests beschikbaar om Pneumocystis jirovecii-pneumonie vast te kunnen stellen, zo concluderen onderzoekers van McGill University in Clinical Microbiology and Infection. De sensitiviteit en specificiteit varieerden van respectievelijk 36% tot 99% en van 54% tot 100%.

Pneumocystis jirovecii-pneumonie (PCP) is een opportunistische infectie die vooral voorkomt bij immuungecompromitteerde personen. Na een verdenking op basis van de klinische presentatie en ondersteunende radiologische bevindingen zijn respiratoire monsters nodig om de diagnose te bevestigen. In deze systematische review en meta-analyse werden de prestaties van verschillende minimaal invasieve PCP-detectietests beoordeeld. Daarvoor werden Medline, Embase, de Cochrane Library (tot 15 oktober 2020) doorzocht op studies waarin deze tests werden gebruikt bij volwassenen at risk voor PCP en waarin minimaal 10 PCP-gevallen werden beschreven.

Er werden 52 studies geïncludeerd; de meeste daarvan (40) werden uitgevoerd bij met hiv geïnfecteerde personen, 9 studies includeerden zowel hiv- als niet-hiv-patiënten, 2 studies werden uitgevoerd bij personen zonder hiv en in 1 onderzoek werd de hiv-status niet gerapporteerd. Monsters die werden afgenomen waren: geïnduceerd sputum, nasofaryngeaal aspiraat, mondspoeling en bloed. De vier beoordeelde testmodaliteiten waren cytologische kleuring, immuunfluorescentie, PCR en lactaatdehydrogenase. Voor geïnduceerd sputum waren de meeste data beschikbaar; PCR op dit materiaal was zowel zeer sensitief: 99% (95%-BI 51-100) als specifiek: 96% (95%-BI 88-99). Cytologische kleuring van geïnduceerd sputum had een matige sensitiviteit: 50% (95%-BI 39-61) en een hoge specificiteit: 100% (95%-BI 100-100), evenals immuunfluorescentie met een sensitiviteit van 74% (95%-BI 62-87) en specificiteit van 100% (95%-BI 91-100).

Bron:
Senécal J, Smyth E, Del Corpo O, et al. Non-invasive diagnosis of Pneumocystis jirovecii pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2022;28:23-30.

Screening op anuskanker bij hiv effectief

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Screening op anuskanker bij hiv effectief

Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

mrt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

mrt 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

mrt 2023 | Schimmelinfecties

Lees meer over Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

mrt 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ECCMID in ORANJE 2023

zaterdag 15 apr 2023 van 19:00 tot 22:45

Lees meer over ECCMID in ORANJE 2023

Masterclass: Healthy ageing and immunisation

donderdag 22 jun 2023 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Masterclass: Healthy ageing and immunisation

Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Lees meer
Lees meer over Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Lees meer
Lees meer over Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Lees meer
Lees meer over Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Lees meer
Lees meer over Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Lees meer
Lees meer over Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Lees meer
Lees meer over Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

Lees meer
Lees meer over Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Lees meer
Lees meer over 8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01